Nedávné články Smlouva EU s Kanadou jako model nové strategie korporací upozornily na utajené vyjednávání lobbistů na obou březích Atlantiku o nové formě korporátního otroctví, které se jmenuje moc hezky: Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement (TPP). Evropská obdoba této smlouvy se jmenuje Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). K ní článek Transatlantický trh je hrozba pro EU se současným demokratickým deficitem. Korporace se konečně chtějí osamostatnit na vládách a občanech tím, že chtějí uzavřít globální partnerství.

Wikileaks se dal v zájmu občanů do práce a zveřejnil na svém webu předběžný návrh této dohody. Smlouva TPP je ještě větší průšvih, než se myslelo: zahrnuje 13 států a pokrývá 40 % světového HDP. A žádný občan z asijských zemí ani z USA o ní oficiálně nic neví, protože tento dokument je tajný. Veřejno-právní organizace specializované na velké obchodní smlouvy začaly pitvat text a jsou zděšeny. Smlouva upravuje práva korporací tak, že nejen zastaví konkurenci a technologický pokrok, ale dá korporacím možnost, aby obešly referenda v jednotlivých státech či v EU a mohly implementovat vlastní zákony.

Vazba mezi TPP a TTIP

Uveďme několik příkladů. Zveřejněný návrh ukazuje, že do TPP jsou zakomponovány smlouvy SOPA a ACTA, které vyvolaly pobouření světové veřejnosti, protože vedou ke kontrole internetu a porušují základní lidské právo na soukromí. Ale kdo ho dnes má, po fízlování britsko-amerického tandemu NSA-GCHQ. Dalším velmi negativním prvkem smlouvy je prodloužení patentové ochrany prakticky na všechno, co korporace uznaly za vhodné pro svůj oligarchický zisk. Nevládky upozorňují, že tímto způsobem dojde k zastavení technologického pokroku a zejména prodloužené farmaceutické patenty těžce poškodí rozvojové země. Další příklady poškozovaní veřejných věcí jsme již uvedli v přecházejících článcích. Jde zejména o neprůhledný systém vyjednávání, bez jasně stanovených mantinelů, delegací, kontrol a kontroly veřejnosti nad dílčími výsledky.

Právníci upozorňují, že po podpisu smlouvy všechny koncerny okamžitě lobbisticky zatlačí na legislativu EU, národních států a USA, aby drobnými dílčími opatřeními znásobily efekt TPP. A v neposlední řadě vznikne globální právní úprava pro jedno procento, kterým se vyváže z politické pravomoci států. Na planetě vznikne systém Nepostižitelných, který odstraní jedině válka nebo revoluce. Ale zatím je ještě čas a veřejnost v EU a v USA se začíná probouzet. Nezávislá občanská televize RealNews věnuje TPP velké množství vysílacího času i analýz. Na hlavní komentář se podívejte zde.


Kevin Zeese je jedním nezávislých právníků, kteří pro mezinárodní nevládky analyzovali text TPP, který zveřejnilo Wikileaks. Tento právník patří mezi hlavní mluvčí hnutí za demokratizaci ekonomie, viz web PopularResistance.org.