Stavební úřad Prahy 1 vydal územní rozhodnutí ve prospěch zbourání domu na Václavském náměstí. Na stavebním úřadu Prahy 1 je již i podána žádost o demoliční výměr. Klub za starou Prahu zorganizoval petici občanů, kterou předložil zastupitelstvu Prahy 1, aby věc ještě projednalo. Zastupitelstvo Prahy 1 však záměr bourat Pražskou památkovou rezervaci, památkovou zónu UNESCO podpořilo.

Stavební úřad Prahy 1 vydal územní rozhodnutí ve prospěch zbourání domu na Václavském náměstí. Na stránkách úřadu je rozhodnutí uloženo zde. Na stavebním úřadu zároveň už je podána žádost o demoliční výměr. Klub za starou Prahu zorganizoval petici občanů, kterou předložil zastupitelstvu Prahy 1, aby věc ještě jednou projednalo. Ovšem...

Zastupitelé Prahy 1 podpořili zbourání
Cituji z webových stránek Klubu za starou Prahu: "Zastupitelstvo Prahy 1 dnes s dvouhodinovým zpožděním projednalo možnost záchrany domu na Václavském náměstí 47, za záchranu se postavili 4, za demolici 6, zdrželo se 20 zastupitelů."

Šokující je zejména skutečnost, že 20 zastupitelů doslova zahodilo svůj hlas (zdrželi se). Své jednání zdůvodnili argumentem "nemají ke kauze dostatek informací." (SIC!) Po takové době projednávání a poté, co veškeré dokumenty kauzy jsou volně dostupné na internetu - a přestože kompletní přípravu dostali jako podklad k jednání. Přestože měli k dispozici stanovisko Ministerstva kultury, které říká, že souhlas oddělení ochrany památek Hl. města Prahy (podepsán Mgr. Kněžínek) bylo vydáno v rozporu se zákonem. (Cituji ze stanoviska Ministerstva kultury: „Závazné stanovisko MHMP obsahuje vnitřní rozpor, který vede k jeho nezákonnosti. ... Všechny stanovené podmínky, nejen příloha číslo 6 ukazují, že ve věci žádosti mělo být vydáno rozhodnutí orgánu památkové péče v přípravě a nikoliv závazné stanovisko k realizaci záměru.“

Přestože měli zastupitelé Prahy 1 stanovisko Senátu ČR, který požadoval přehodnocení rozhodnutí z důvodu jeho nezákonnosti. Přestože měli zastupitelé k dispozici stanovisko minulého ombudsmana, který záměr odmítal, tak i stanovisko současného ombudsmana, který rovněž upozorňoval na skutečnost, že byl porušen zákon. Cituji z tiskové zprávy ombudsmana: "Je vytvářen stav, kdy určitý celek či území požívá památkovou ochranu, avšak jednotlivé objekty, které tvoří jeho součást nikoliv. Jejich postupnou změnou či odstraněním může dojít k tomu, že smysl památkové ochrany územního celku bude vyprázdněn.“ píše se v tiskové zprávě ombudsmana. Pražský magistrát, odbor památkové péče (podepsán Mgr. Kněžínek) podle ombudsmana porušil zákon věcně i procesně, v dnešní tiskové zprávě se píše: „„Situace, kdy správní orgán nepřihlédne bez řádného odůvodnění k názoru odborného orgánu, ať již státní památkové péče, nebo kteréhokoli jiného, popírá smysl existence těchto odborných institucí.“

Přestože měli zastupitelé k dispozici otevřený dopis třinácti předních českých odborníků na dějiny umění a architekturu, kteří precizně formulovali odborné argumenty pro zachování domu a zejména pro zamezení výstavby urbanisticky nevhodného obchodního centra.

Kdo jak hlasoval
Cituji zprávu Klubu za starou Prahu: "Proti demolici byli Zelení (předkladatelé bodu) a Kateřina Klasnová, pro demolici byla ODS, která se jedním zastupitelem (Skála) v rozpravě vyslovila, jak je ten nově navržený barák krásný, a zdrželi se, či nehlasovali TOP a ČSSD, protože nevěděli, jak se k tomu mají postavit, aby si zachovali svoji politickou image. Zároveň se ale ukázalo, že se na jednání nepřipravili a podklady nestudovali..."

Podpoří další protesty média?
Ačkoliv tato událost má zřetelně nadmístní význam (V ČR snad není symbolicky exponovanějšího místa než je prostor Václavského náměstí u "Koně") a přestože se kontinuálních protestů zúčastnily v součtu již tisíce lidí a přestože petici proti bourání Kozákova domu podepsalo přes 14 tisíc lidí, o události informovaly pouze lokální pražské noviny.

Odpor bude pokračovat
Shodují se občanské iniciativy, které fakticky jako jediné hájí Pražskou památkovou rezervaci. Nejaktivnější organizace v této kauze jsou Klub pro starou Prahu, Praguewatch, Uměleckohistorická společnost, ASORKD, Občanský monitoring. Chcete-li se o kauze dozvědět více, sledujte jejich weby, popřípadě se můžete v rámci svých časových možností zapojit do jimi organizovaných akcí.