Všem našim čtenářům a příznivcům přejeme klidný nový rok 2016.

Budeme se i nadále snažit přinášet zpravodajství a komentáře z domova i ze světa, zejména takové, které podle našeho názoru v našem mediální okruhu citelně chybí. Takový deficit vyhovuje zejména všem manipulátorům a lhářům, ať jsou na levici či pravici pomyslného názorového spektra. To je samozřejmě velmi roztříštěné, protože standardní média místo pravdy hledají výnosnou lež.

Cenzuru pod vedoucí úlohou KSČ nahradila autocenzura a stranickou kázeň hypotéka. Ukazuje se, že není důležité, čím je člověk svázán, ale to, že je svázán. Nejsme už na provazu Moskvy, ale na řetězu státního i osobního zadlužení a rizik naprostého sociálního propadu. Naše média jsou znásilňována mocí peněz, ať už prostřednictvím reklam nebo zájmy svých majitelů. Domníváme se, že za těchto okolností je naše úloha, stejně jako role desítek jiných nezávislých webů prostě nezastupitelná. Ukazuje se, že aktivní přístup občanů k věci veřejné, k věci společně, k res publice nemůže chybět, má-li jít o společnost svobodnou a prosperující v nejširším slova smyslu.

Věci veřejné nelze totiž prostě delegovat na nějaké profesionály, ať už se zabývají politikou, informováním veřejnosti, či jen prostou zábavou. Vždy budou třeba lidé, kteří nejsou placeni bankami, granty, fondy, nebo dokonce prostřednictvím velvyslanectví jiných států.

Pokud tedy bude příští rok něčím obzvláště důležitým, bude to zápas o svobodu slova a svobodné šíření informací. Pod záminkou boje proti terorismu, jak jej známe ze Spojených států amerických, nás čekají pokusy o okleštění základních svobod člověka. Je jasné, že takové snahy budou podporovány jak našimi prolhanými médií, která se již dávno stala nesvobodnými a o pravdu a svobodu jim už dávno nejde, tak naší širokou veřejností prahnoucí po odplatě a krvi proti virtuálním nepřátelům. Nejpevnější řetěz si tak svou nesnášenlivostí, agresivitou a iracionálním strachem ukujeme sami.

Kdysi mnozí z nás skandovali heslo "V jednotě je síla". Je-li tomu tak, pak jsme opravdu slabou společností a není divu, že imigrační vlna se nám obloukem vyhnula, neboť v našem státě nikdo zvenku žít nechce. Kdyby naše policie neodchytávala běžence směřující jinam, nebylo by v našem prostoru o čem mluvit. Místo toho by stačilo prosazovat právo běženců na volbu země, ve které by chtěli žít.

Česká republika by to rozhodně nebyla, to je jasné. Co už je méně jasné, že my jsme na to ještě hrdí. Místo toho abychom si kladli otázku, proč chtějí do jiných zemí, a ne k nám, sdílíme fantastické historky o uprchlících a šíříme paniku zcela neadekvátní skutečné situaci. Skutečný problém Německa, Francie, Dánska a dalších zemí vyvolal desetitisícové demonstrace v Čechách. Chováme se tak, jako bychom na záplavy způsobené stoupajícím mořem v Holandsku reagovali demonstracemi za výstavbu hrází u Aše. Proč? Česká společnost zhloupla, a to i s přispěním médií šířících nesmyslné bulvární zprávy a “zábavné” pořady. Jak říká známý slovenský katolický kněz Marián Kufa, "do jádra naší společnosti byl vložen jed zla horší jak za komunismu" (viz video níže, čas: 3:10).


My můžeme dodat, že podle našeho mínění se jej bez aktivního přispění občanů této země nezbavíme. Proto se každý z nás rozhodl bojovat o pravdivé a nestranné informace jako o základní předpoklad správného rozhodování. Bude-li takový boj úspěšný, ovšem nezáleží jen na nás, ale také na každém občanu, na každém čtenáři.

Také proto jsou naše články za dodržení příslušné licence volně šiřitelné.