Zaujal mne článek Květy Lauterbachové Řecké živoření v Betlémské stáji, který popisuje rozpad státu na řecký způsob. Sestavil jsem podobnou statistiku podle amerických zdrojů. Josef byl povoláním téktón neboli "stavebník", což odpovídá americké střední vrstvě. Vinou imperiálního sčítání obyvatelstva se musel s Marií vydat do Betléma, kde neměli kam složit hlavu.

Po krizi 2009 potkal podobný osud milióny amerických rodin, které přišly o domy splácené někdy i desítky let. Prostě je nechali být kvůli dluhům a šli do nájemných bytů nebo přímo na ulici. První graf ukazuje současný stav do poloviny roku 2013, kdy vyšly statistika tzv. uzavřených exekucí (completed forclosures). Jak vidno, počet bankami zabavených a pak většinou zpustlých domů vzrostl o 12,8 % proti druhému trimestru 2012.Jinak řečeno, v těchto vánočních dnech přichází v USA v průměru 1247 rodin denně o střechu nad hlavou. Betlémský osud se tedy netýká jen Řeků, ale i amerických středních vrstev. Superbohaté jedno procento miliardářů je totiž ekonomickou a bankovní politikou sráží do pásma chudoby.

Další důležitá tabulka ukazuje další "Betlémský" ukazatel" (předpokládám, že jde o můj vlastní termín), totiž vzrůst osobních bankrotů rodin neschopných splácet hypotéky na byt nebo dům. Počet případů vzrostl podobně jako exekuce, tj. o 11,4 % proti druhému trimestru 2012.Nakonec se podívejme na dosti hrozný "Betlémský ukazatel" nejbohatšího města na planetě, New Yorku. Jde o statistiku lidí bez přístřeší, tj. bezdomovců z předvánoční doby 2012. Všimněte si hlavně bílé části grafu.Jinak řečeno: o letošních Vánocích, které jsou na ekonomické ukazatele horší než loni, bylo bez domova nejméně 20 400 dětí jen samotném New Yorku. Jiná města a celý stát tuto statistiku nemají, nebo jsem ji nenašel.

Tak hezké Vánoce a Nový rok v neoliberálním ekonomickém zázraku!