Rozzuřený býk – symbol moci finančního pupku světa a na něm křehká postavička tančící baletky. Tak vypadá symbol pokojné demonstrace proti praktikám finančního průmyslu, který rozkládá světový hospodářský systém. Ženská soft energie proti machistické nadvládě, kterou symbolizuje rozzuřený býk. Už ne symbol onoho biblického malého zlatého telete, ale obrovského zvířete, které válcuje všechno kolem, opravdový symbol zpupnosti, nadřazenosti a nadvlády nad světem.

Image Na Wall Streetu to běželo v loňském roce jako po másle. Podle výpočtů šéfa newyorkského finančního úřadu Thomase di Napoliho vydělaly zde operující finanční firmy v loňském roce celkem 27,6 mld US dolarů (20 mld Eur). To je historicky druhý nejúspěšnější rok po rekordním roce 2009, kdy zisky na Wall Streetu dosáhly 61,4 mld dolarů. Ve stejném roce, kdy americký stát napumpoval do této branže miliardové „záchranné balíčky“ a centrální banky zahlcovaly trhy levnými penězi.

Kdo jsou tedy ti, kteří mají užitek z tak skvělých obchodů? Připomeňme, že od vypuknutí finanční krize ztratilo práci již 13 milionů lidí. Z bohaté bankovní žně profitovalo především 160 tisíc bankéřů a různých finančních žonglérů v New York City. 25 nejlépe placených manažerů hedgových fondů vydělalo v roce 2009 25,3 miliardy dolarů a světová jednička mezi nimi, David Tepper dostal za své mimořádné výkony 4 miliardy. Stal se tak podle tržní logiky nejvýkonnějším světovým manažerem, což ovšem nemá nic společného se zdravým rozumem nebo racionalitou.

Jakou společenskou užitnou hodnotu má jeho práce? Řekla bych, že mínusovou. Jeho úkolem je co nejrychleji rozmnožit všemi možnými způsoby finanční majetek bohatých. To je dosažitelné dnes pouze za cenu rostoucích nerovností a destabilizací světového hospodářství. Hedgové fondy spekulují, kde se dá, zejména na ceny základních potravin. Tím vyvolávají hladomor v různých částech světa. Ceny už nejsou výsledkem působení zákona nabídky a poptávky, jak se to pořád učí ještě na českých školách, ale výrazem mocenských poměrů.

Proto se mohly v roce 2010 zvýšit základní platy finančníků o 6%. Průměrný bonus vyplacený v hotovosti činil dle Napoliho 128 530 dolarů. Jediné důležité opatřeni, které bylo přijato v rámci zpřísnění podmínek pro podnikání na finančních trzích, byl zákaz prodeje akcií v krátké době po jejich získání. To se dělo v rámci opčních programů jako jednoho z bonusových pilířů odměňování. Zisky finančního sektoru byly tedy v roce 2010 tučné, ani letošní rok nevypadá špatně, krize nekrize. Společnost Goldman a Sachs očekává nejvyšší dosažený zisk za poslední léta. Ani české banky nepůjdou pravděpodobně se ziskem dolů. Podle ČNB dosahuje k 30.6. bankovní sektor 82, 888 miliardy zisku z provozní a finanční činnosti, za celý rok 2008 to bylo 138 mld a rok 2009 celkem 169 miliard. Klíčový problém trvale podceňovaný politiky je však nezaměstnanost, nikoliv peníze. Zejména ta dlouhodobá. Například v USA se od roku 2007 ztrojnásobila podle údajů OECD. Proto působí aktuální kritika prezidenta Obamy směrem k evropským politikům ve světle těchto dat jako absurdní divadlo. Má odvést pozornost od neschopnosti americké vládní garnitury řešit svá vlastní selhání. Američtí představitelé se snaží svalit na Evropu vinu za problémy domácího hospodářství .