Tak se nám, paní Nováková, vláda chystá konfiskovat úspory. Pravili to tak nějak decentně na zprávách Seznamu.cz, tak to asi bude pravda. V zájmu likvidace inflace to má být nejlepší řešení. Protože mám nejnovější zkušenost z Rakouska, cítím povinnost se o ni se čtenáři podělit.

Pod záminkou boje proti kriminalitě připravuje EU omezení placení hotovostí nad 10 000 euro. Pro nás to není žádná novinka, poněvadž takové opatření tu bylo zavedeno již dávno, nicméně EU dává možnost členským státům tuto hranici libovolně posouvat směrem dolů. Jistěže nemůžeme po EU chtít, aby se otevřeně přihlásila k programu budování bezhotovostní společnosti v rámci Great Resetu nějakého Klause Schwaba. Kouzelné zaklínadlo „hrozby terorismu“ se však hodí kdykoliv a kdekoliv. Co se týká našeho předsednictví v EU, máme být opravdu na co hrdí! Však také Evropská komise byla s předsednictvím našich věrných globalistických fialkových loutek zcela spokojena a po zásluze je ocenila.

Je to tak, dvěma pánům naráz sloužit nelze. Čím více věrnosti Bruselu, tím víc dupání po českém občanovi. Zřejmě měl Zbyněk Stanjura také obavy, že by se z nás, co máme po skončení měsíce na účtu nulu, mohli vyklubat teroristé. A určitě se nebude mluvit o tom, že v korporacemi zkorumpovaném Bruselu by si měli zamést před vlastním prahem. Stanjuru citují i ve Švýcarsku, jak lze číst na portále uncut-news.ch:

Teroristé a ti, kdo je financují, nejsou v Evropě vítáni. Aby mohli prát špinavé peníze, museli zločinci a zločinecké organizace hledat mezery v našich stávajících pravidlech, která jsou již poměrně přísná. Máme však v úmyslu odstranit i tyto mezery a uplatňovat ještě přísnější pravidla ve všech členských státech EU. Již nebude možné provádět velké hotovostní platby ve výši přesahující 10 000 eur. Bude mnohem obtížnější zůstat anonymní při nákupu nebo prodeji kryptoaktiv. Skrývání se za více vrstev vlastnictví společností již nebude fungovat. Bude taktéž obtížné prát špinavé peníze prostřednictvím klenotníků nebo zlatníků,“ řekl Zbyněk Stanjura, ministr financí České republiky.


ECB pilně pracuje na zavedení digitálního E-eura. Jenom to není hlavní téma pro masová média. Co bylo konspirační teorií, to se už stává realitou, kterou nám mávají před očima na stránkách stránkách Evropské centrální banky. Ta spolupracuje s národními centrálními bankami eurozóny, aby mohlo být zavedeno digitální euro. To má být digitální měna centrální banky, elektronický ekvivalent k hotovosti. Bude doplňkem bankovek a mincí a nabídne lidem další volbu, jak platit. No řekněte, není to praktické ? Někteří dokonce hovoří o „nové digitální hotovosti“, což je oxymoron. Tímto ovšem ECB přiznává, že většinu peněz vedených na účtech elektronicky nevydává ona, nýbrž obchodní banky prostřednictvím dluhu. Tento fakt my "konspirátoři" víme už dávno, jenom se to tak nějak nedostalo do učebnic ekonomie. A díky „chybě“ v konstrukci finančního systému, kterou představuje složený úrok, se banky a jejich akcionáři obohacují z peněz vytvořených z ničeho. Tím nás ženou od jedné krize do druhé a z jedné války do další. Tento závod ke dnu jim nyní ulehčují stále sofistikovanější technologie, které pochopitelně slouží jako nástroje k ovládání ovčanů.

Jeden prstíček tam vložíš a už ti chňapnou celou ruku. To už se nejedná o pouhé přání ECB, nýbrž proces, který potichu, jistě bez záměrného mlčení mainstreamových médií, běží naplno. Tento fakt mi potvrdily nové podmínky Raiffeisen banky a její zakladatel se musí obracet v hrobě. Doba pokročila, podmínky už nechodí v obálce poštou, jeden list jako upozornění. Teď si musíte všechno nastudovat na webových stránkách. A kdybyste náhodou nesouhlasili, můžete účet zrušit.

Tak jsem se pustila do studia obšírného materiálu. Musím přiznat, že jsem diplomovaná ekonomika a tím i teoreticky dostatečně kvalifikovaná síla v oblasti bankovnictví. Ale měla jsem co dělat, abych se prokousala onou bankovní umělou řečí prošpikovanou anglickými výrazy. No, z němčiny do angličtiny, to pro mě není žádný problém, ale co ta většina klientů, která takové vybavení nemá!

Nedalo mi to, přihřála jsem si svou polívčičku a jala se testovat dvě nebohé mladé bankovní pracovnice. Ty byly v době náhražek evidentně vyměněny za bývalé zkušené zaměstnance středního věku, kteří dříve na pobočce pracovali. Zisk je zisk, takže i banka musí na lidech šetřit. Dřívější kvalitu musí v dnešní době zajistit umělá inteligence. Na otázku, zda úřednice četly nové podmínky platné od 1. ledna 2023 mi nemohly odpovědět samozřejmě jinak než ano. Povzbuzena touto odpovědí jsem se ještě zeptala, zda si budu moci otevřít příští rok „digitální peněženku“ (termín digital wallet) a jak to bude fungovat? Ubohá děvčata! Takové otázky od nějaké české důchodkyně! Přiznaly, že podmínky nečetly a co jsou to digitální peníze CBDC a jaký je rozdíl oproti dnešním penězům na kartách, netušily. Pozorujíc strukturu klientů místní pobočky (nebudu uvádět které, poněvadž už byla jednou vykradená) jsem si říkala, kolik jich asi má kapacitu, ty podmínky přečíst a hlavně ten newspeak pochopit a dozvědět se, o co vlastně jde.

Tímto je všem jasné, jak jsou dvířka k digitální měně E- euro otevřená. Ale soudruzi, stavitelé Nového světového řádku, jste prozatím pozadu proti Číně i Rusku! Cesta do otroctví, a nikoliv do feudalismu, jak to říká málem odvážně Lukáš Kovanda. Je to sice ekonom hlavního proudu, ale i tak, díky alespoň za to. Řekl doslova, že „digitální měny bank značí návrat do feudalismu“. S tím nemohu souhlasit, protože ve feudalismu lidé přece jenom měli alespoň jednu kravičku nebo kousek půdy, která je živila, a pak dřeli na panském. Kdežto nám v Česku už i zakázali (v Rakousku zatím ne) chovat zdravé, volně pobíhající slepice.

Čína oznamuje, že digitální peníze nebudou „rezavět“

Čína je předvojem zářných zítřků pro celý současný Západ. Alespoň takto vyjádřil svůj obdiv nějaký Schwab ze Švýcarska. Právě v těchto dnech oznámila Čína, že její digitální peníze bude možné použít jen do určitého termínu, pak propadají. Uživatelé se budou muset snažit peníze utratit v rámci stanoveného časového rámce. Doposud ještě platilo, že digitální peníze mohly být směněny na fyzické jüany. Jak asi budou lidé v Číně reagovat? Tak si lze spočítat, že jedna a jedna jsou dvě a tedy vidět nulovou kovidou politiku Komunistické strany Číny v jiném světle, než nám je podsouváno. Ten, kdo by si chtěl vybrat z bankomatu peníze, se dostal do problému. Najednou byl kovidově pozitivní a na displeji mobilu mu naskočila červená. Což znamená: Zákaz pohybu a šup do karantény!

Podobně se vyvíjí proces v Nigérii s digitální měnou E-naira. Jen 5 % obyvatel si otevřelo digitální peněženku a projekt se mezinárodní elita snaží zachránit snížením možnosti výběru peněz na hodnotu 45 dolarů denně, maximálně 225 týdně (ZDE). Naše konspirativní redakce může mít před vánoci radost. Internacionální globalistické elity pravděpodobně čtou E- republiku, aby byly v obraze. Jak si jinak vysvětlit, že se nechávají inspirovat pitomými nápady, jak bojovat proti inflaci prostřednictvím peněz, jejichž platnost končí po určité době a pak ztrácejí hodnotu. Tím pádem se nedají spořit. Logiku to má, ovšem nikoliv u programovatelné, politicky proti lidem a jejich lidským právům zneužité měny, která bude vydávána centrálně a nebude fungovat bez centrálně řízené plánované ekonomiky a stane se nástrojem výkonu tyranské nadvlády úzké skupiny lidí nad většinou lidstva.

Když šlo o lokální, regionální nebo případně národní měny, byly to decentralizované, demokraticky vydávané a spravované měny, kterým chtěly obce a občanská sdružení čelit nezaměstnanosti v době velké hospodářské krize (ZDE, už v roce 2013). A tyto peníze sloužily pro posílení svépomoci uvnitř komunity, vzpomeňme na případ v oblasti Wörgl. Peníze se musí v reálné ekonomice točit, ne ležet nečinně na kontech nebo sloužit k finančním spekulacím. Ale konec legrace, teď vážně trochu zamyšlení před koncem roku.

Jak je těžké mladé přesvědčit, aby neplatili pouze kartami nebo mobilem

V Německu, v Rakousku, ale i u nás jsme tradičně byli zastánci hotovosti. Pak se chování lidí při volbě placení za zboží a služby během krátké doby výrazně změnilo. Podle údajů se podíl hotovostního placení u pokladen mezi roky 2017 až 2020 snížil ze 74 na 60 procent. Tento podíl by se měl následně dále snižovat. V České republice v době korona šílenství poprvé převýšilo bezhotovostní placení v roce 2021, kdy dosáhlo 54 %. Tady se ukazuje, jak epidemie urychlila digitalizaci, protože z „hygienických důvodů“ řada řetězců, kterým bylo dovoleno prodávat, tlačila na používání platebních karet. Tím utrpěla funkce hotovosti jako kotvy peněžního systému. Připomeňme, že bankovky a mince jsou zákonným platidlem a umožňují lidem svobodnou volbu, za co své peníze utratí, aniž by do toho vláda strkala nos. A pořád je ještě možné si peníze vedené elektronicky na účtech vybrat v bankomatu. Zatím.

Bohužel, dnes už dvě třetiny lidí v Globusu nebo jiných velkých supermarketech platí bezhotovostně, a netýká se to pouze mladých lidí. Pokoušela jsem se na toto téma zavést diskusi v rodině. Bez šance. Někteří jsou dokonce názoru, že už digitální peníze používají a placení bankovkami a mincemi je obtěžuje. Dokonce jsem si vyslechla, že my jsme generace, která se do dnešní doby nehodí. Asi právě toto měli na mysli i politici a masová média, když nás v zájmu naší ochrany hnali přednostně na experimentální očkování a tím nás "chránili", aby se s námi nikdo nestýkal.

Staré dilema aneb Co je horší: „Zlo nebo hloupost?“

Tuto otázku zodpověděl Dietrich Bonhoeffer ve své teorii hlouposti. Tento výjimečný a morálně pevný člověk byl popraven 9. dubna 1945 v koncentračním táboře Flossenburg pár dnů před jeho osvobozením. Zanechal nám ve svých „Dopisech z vězení“ úctyhodné myšlenky, aktuální víc než jindy právě v této šílené době. Pár citátů k zamyšlení ve vánoční době.

Hloupost je nebezpečnější nepřítel než Zlo.


Proti zlu se dá demonstrovat, bojovat lze ho odhalit. Samo o sobě nese zárodky destrukce a sebezničení. Vůči hloupým musí být člověk víc opatrný, hloupého nepřesvědčíme argumenty, je to ztráta energie a já se pořád pokouším a pokouším. Ale zbytečně. Zřejmě hloupost není defekt inteligence, ale lidský defekt zakódovaný v jeho podstatě.

Udělat z lidí hlupáky, respektive, nechat se oblbnout.


Je zvláštní, že se tento defekt snadného oblbnutí tak často neprojevuje u osamoceně žijících lidí. Psychologové a sociologové se mohou přít, zda se jedná spíše o sociologický fenomén, protože jsme byli svědky, jak snadno se podařilo přesvědčit právě určité skupiny, aby se podrobily moci. Tlak skupiny sehrál v prosazování nástrojů moci rozhodující roli. Jdou na "včeličku" všichni z našeho oddělení, tak já musím taky. To je konkrétní případ v mé rodině.

Je většina lidstva hloupá nebo není?


V Bonhoefferově knize Widerstand und Ergebung (Odpor a odevzdání) je určité světélko naděje. Protože nepřipouští, že většinu lidí lze za určitých okolností považovat za hloupou. Přijde na to, jestli je nositel moci přesvědčen, že převládá hloupost nad schopností se samostatně kriticky rozhodovat. Boenhofferova slova je třeba vytesat do kamene. Právě dnes, kdy se historie opakuje. Hitler tehdy nařídil okamžité zničení konspirátorů typu Bonhoeffera. Tím na konci války zahynulo mnoho kvalitních a odpovědně jednajících antifašistů. V brzké době dojde pravděpodobně k tomu, že alternativní weby, jako jsme my, skončí díky cenzuře v zájmu prosazování Nového světového digitálního pořádku pro otroky. Ale z jeho citátů ještě ten jeden z nejdůležitějších:

Jednání nevychází z myšlení, nýbrž z připravenosti k odpovědnosti. Posledním testem morální společnosti je, jak vypadá svět, který společnost zanechává svým dětem.


To říká Bonhoeffer. Přeji redakci republiky, všem našim čtenářům a lidem dobré vůle, kteří se nenechali zmanipulovat silami zla a přes všechnu diskriminaci a vyhrožování zůstali věrni svým základním mravním principům, aby vytrvali a stali se světýlkem naděje, že lidstvo ještě není ztraceno. Jednoduché to určitě nebude. Jak už věděl Platón:

Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!