Donald Trump má pravdu – volební systém ve Spojených státech je totálně zmanipulovaný! Ne, však proti Trumpovi samotnému. Je zfalšovaný vůči lidem, kteří nejsou bohatí, a vůči lidem, jež jsou členy jakkoli početné minoritní skupiny.

Některá falšování jsou záměrná a lze je datovat již k Otcům zakladatelům. Některá jsou jednoduše vedlejším produktem ekonomického systému, kde horní 1 promile má v držení téměř stejné bohatství jako spodních 90 procent. A některá spadají někam mezi. Když to vše sečteme, utváří se zde obrovská překážka normálním lidem, kteří si pouze namlouvají, že mají vliv na chod demokracie. Zde je několik příkladů, v nichž se volební systém ukazuje jako zmanipulovaný. Debata v rámci amerických voleb se vedla jen o malém počtu z těchto bodů.

1. Abyste mohli volit, musíte být registrováni
Mezi jednou čtvrtinou a jednou třetinou amerických dospělých, je více než 50 miliónů lidí, kteří jsou způsobilí volit, ale nejsou zaregistrováni. To je směšné. Proč musí dospělí Američané podnikat tento zvláštní krok, aby si sami vládli? Mnohé jiné země, včetně Francie, Itálie, Chile, Izraele, Švédska, Dánska a Finska registrují každého, aby mohl automaticky volit. Ne náhodou mají tyto země větší volební účast než my. Neevidovaní voliči jsou mladší, chudší a méně bílí než registrovaní. Ti raději podporují progresivní politiku, která se vyznačuje zvýšením minimální mzdy a zdaněním finančních transakcí. Dobrou zprávou je, že Oregon, Kalifornie, Západní Virginie, Vermont a Connecticut nyní využívají téměř automatickou volební registraci a mnoho dalších států o tom uvažuje. Hillary Clintonová vyzvala federální vládu, aby k této formě registrace dotlačila i ostatní státy.

2. Volební den je pracovním dnem
Čím méně peněz a moci máte, tím těžší je si vzít v práci volno a jít volit. Mnoho států má nyní předčasné hlasování, ale netýká se to všech. Dokonce i když můžete volit předčasně, pravidla jsou všude různá a často se mění. Měli bychom rozšířit a standardizovat předčasné hlasování, avšak též, jak prohlásil senátor Bernie Sanders, udělat z volebního dne celostátní národní svátek a den volna.

3. Manipulace s hranicemi volebních obvodů a geografie
V roce 2012 zvítězili zástupci Demokratické strany na absolutní hlasy s malou většinou. Nicméně 54 procent zvolených zástupců byli Republikáni. K tomu došlo na základě manipulování s hranicemi volebních obvodů. Tím se stalo, že voliči Demokratů byli izolováni v hustě zabydlených městech. Současní Republikánští státní zákonodárci využívají počítačový software, aby byli schopni nacpat voliče Demokratů do několika málo obvodů, a tím vytvořili bizarní formu manipulace zvanou "gerrymandering". Počítačová manipulace je využita k tomu, aby vytvořila obvody, které se jeví jako „spravedlivé“ z hlediska jiných statistických ukazatelů ovlivňujících rozdělení voličů. Demokraté jsou v nevýhodě, protože jejich voliči jsou natlačeni do několika malých okrsků. Toto je problém, který nemusí mít jednoduché řešení. Manipulace pomocí gerrymanderingu je do určité míry subjektivní záležitostí. Města pravděpodobně zůstanou voličsky převážně Demokratická. Někteří lidé věří, že by bylo nejlepší přeměnit státy do obvodů s různým členstvím, takže kdyby stát vyslal sedm kandidátů, dostal by zároveň každý občan určitého státu sedm hlasů a na základě nich by si lidé vybrali svých top sedm kandidátů.

4. Mnoho uvězněných nemůže volit
Celkem 6.1 milionů Američanů nemůže tento rok volit, jelikož byli usvědčeni z těžkého zločinu. Z nich 2.2 milionů jsou Afroameričané; na Floridě, v Kentucky, v Tennessee a ve Virginii více než jeden z pěti dospělých černochů nemůže volit. Žádná jiná země takto nefunguje. Řešení je zde snadné: Stejně jako ve Francii, Německu, Izraeli, Japonsku, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Peru, Polsku a Rumunsku, všichni by měli být způsobilí volit, včetně těch, kteří jsou usvědčeni z těžkých zločinů a dokonce i těch, kteří jsou momentálně ve vězení.

5. Omezování volebních hlasů
Paul Weyrich, jeden ze zakladatelů současného konzervativního hnutí, v roce 1980 otevřeně prohlásil: „Nechci, aby mohl volit každý... Naše páka ve volbách jde zcela jasně nahoru současně s tím, jak jde volební populace dolů.“'' 'Republikáni si vzali tuto perspektivu k srdci a dělají, co mohou i v roce 2016, aby zredukovali počet lidí, kteří jdou volit. Mezi jejich populární metody patří zbavování způsobilých voličů jejich voličské role, redukce míst a času pro hlasování, vyžadování identifikační fotografie a zastrašování voličů.

6. Žádný dodatečný volební systém pro zbytkové hlasy
Nový volební systém byl nedávno použit v londýnských primátorských volbách a takhle by to mělo fungovat i v USA. Voliči si vytvoří žebříček z libovolného množství kandidátů a seřadí je podle svých preferencí od prvního k poslednímu. Pokud kandidát obdrží většinu hlasů z prvního hlasování, on nebo ona zvítězí. Pokud ne, tak kandidát na posledním místě je eliminován – a jeho nebo její hlasy jsou dále rozděleny mezi kandidáty, kteří byli při volbě (nyní již eliminovaného kandidáta) bráni jako druhá možnost voliče. A tak dále.

V podmínkách voleb se vyjevuje to, že kupříkladu volič Jill Steinové, který se zdráhá volit Trumpa a žije v tzv. swing state (to jest státu, který není vyhraněný pro konkrétní stranu), nemůže volit pro Steinovou, aniž by zároveň nepomohl Trumpovi. Avšak s tímto alternativním způsobem volení by si takový podporovatel Steinové mohl vytvořit žebříček kandidátů, na němž by Steinová byla jako první možnost, Clintonová jako druhá, a Trump jako možnost třetí, nebo vůbec žádná. U nás stále funguje konsensus založený na systému dvou politických stran, který vystupuje proti takovému postupu. Tento systém by každopádně dokázal oslabit dvoustranný systém, jenž řídí politiku Spojených států.

7. Senát
Senát nesmírně zvětšuje sílu malých států. Tmavě červený (republikánský) Wyoming, s populací 582 000, má dva senátory. Stejně tak tmavě modrá Kalifornie s populací 38.8 milionu, která je 66krát větší než Wyoming. To je naprosto nespravedlivé. Schopnost senátu zpomalit nebo zastavit změnu, je důvodem, proč vůbec vznikl. Jak James Madison, hlavní autor Ústavy, v roce 1787 formuloval: „Naše vláda by měla zajišťovat permanentní zájmy naší země proti inovacím a chránit menšinu bohatých proti většině“. Senát, říká Madison, by měl být součástí vlády, která je koncipována k takovéto činnosti.

8. Nemůžete volit Federální rezervní systém
Ekonomika Spojených států je jako auto s dvěma plynovými pedály a dvěma brzdami. Kongres kontroluje od každého pedálu jeden, ale FED kontroluje zbytek. Jeho sedm guvernérů je jmenováno prezidenty na funkční období čtrnácti let. Je to však ještě horší, Federální výbor pro otevřený trh, který kontroluje míru zájmů, je utvořený ze sedmi guvernérů plus je zde ještě pět členů, kteří jsou prezidenty Regionálních federálních rezervních bank. Tito regionální prezidenti jsou zvoleni v procesu, jenž je převážně kontrolován bankami.

9. Korporátní Amerika má více moci než politici
John Dewey, jeden z nejdůležitějších amerických pro-demokratických filosofů, napsal v roce 1931: „Politika má ve společnosti jen vedlejší roli, protože ta hlavní je obsazena velkými společnostmi.“ Toto je perfektně vidět na roli Wall Streetu v roce 2008. Největší banky zničily ekonomiku Spojených států takovým způsobem, jakým by to žádný politik nikdy nedokázal. Banky jednoduše donutily celý politický systém vše hodit do zastavárny a dát jim to, co se nakonec ukázalo být sumou ve výši bilionů dolarů. V menším měřítku je patrné, že oba kandidáti, jak Hillary Clintonová, tak Donald Trump, doufají v redukci míry zdanění pro nadnárodní korporace. Asi to není jejich priorita, ale závazek ano.

Jak vidíte, je to dlouhý a depresivní seznam defektů americké demokracie. Ale nevzdávejte se. Ten seznam býval mnohem delší a doposud s ním občané po 240 let úspěšně bojovali, aby se zmenšil. Neexistuje důvod, proč nevěřit, že bychom nedokázali tento list ještě zkrátit nebo ho eventuálně společně odstranit.

Takže běžte volit! Důvod, proč tento list existuje, vyplývá ze skutečnosti, že demokracie je silná a nebezpečná a mnoho lidí jí chce omezit. Nenechme je to provést.

Zdroj: The Intercept: Nine Ways the U.S. Voting System Is Rigged But Not Against Donald Trump. Psáno před prezidentskými volbami. Přeložil M.K.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!