Čtenáři našeho webu dobře znají jméno Robert Reich, stačí si kliknout na naše články pod tímto heslem. Připomeňme alespoň důležitý článek Robert Reich o polarizaci americké politiky a recenzi jeho knihy Beyond Outrage.

Nyní jsme připravili výtah z jeho důležité studie The Rise of the Working Poor and the Non-Working Rich, kterou zveřejnil na svých stránkách. Jedni makají, jsou žebráci, a na druhé straně si dědicové pohádkového bohatství uplatili politiku natolik, že jim stát slouží na úkor 99 procent. Název článku potvrzuje hned první graf. Růst produktivity práce je úplně marný pro nižší střední a chudou vrstvu obyvatel, jejíž průměrný hodinový příjem trvale stagnuje a dokonce klesá. Viz posledních 10 let v USA, a nyní již všude na Západě. Zato se podívejte na křivku produktivity práce a ptejte se, ke komu vytvořené bohatství doopravdy směřuje.Neoliberalismus v zájmu jednoho procenta se o chudé rodiny starat nebude, jsou takzvaně "líní". V USA je to vidět na degradaci sociálních služeb, a podobně je tomu i u nás. Klíčovým ukazatelem je trvalá stagnace a v posledních dvou dekádách neoliberalismu i zásadní propad minimální mzdy, kterou vidíte v tabulce.A posledním důležitým ukazatelem je růst téměř feudální vrstvy zbohatlíků, která vůbec neví, co je to práce. V USA dnes 6 z 10 nejbohatších Američanů tvoří dědici bývalých miliardářů. Například dědicové supermarketpového impéria Walmart mají bez práce větší majetek než 40 % nejchudších Američanů. Poslední statistika ukazuje, kolik miliónů domácností s průměrným příjmem by vyvážilo v jednotlivých dekádách příjmy těchto dědiců.Graf potvrzuje naše předešlé analýzy o radikálním růstu nerovnosti v dnešní západní společnosti. Na každý dolar vydělaný 90 procenty populace má úměrný zisk celkem 1000 dolarů smetana ze smetany, čili 0,01 % populace. Těchto nejbohatších miliardářů je v USA asi 85 a shrábnou z rozhodující většinu vytvořeného národního bohatství. To je poměr rozdělení národního bohatství v současné době. Není divu, že asi 2/3 obyvatel této planety sdružených v zemích BRICS se tento způsob západního kapitalismu zdá poněkud podivným. Zvlášť, když jej mají sami platit za svého vlastního národního bohatství.

Psali jsme k tématu
Být chudý a slepý k tomu
Grafy ukazují, jak neoliberalismus přivedl lidi do chudoby
Chudí vypadají na grafech ještě hůře než ve skutečnosti
Jak se žije na cizí účet
Korporátní fašismus překresluje mapu USA