Pozvání do debatního klubu přijali pánové Tomáš Krystlík, autor knihy Zamlčené dějiny. Práce vidí kriticky působení některých význačných osobností poválečného období. Jeho partnerem je Přemysl Janýr, Signatář Charty 77 a člen VONSu. V roce 1979 byl zbaven čsl. občanství, a od té doby žije v Rakousku. Je předsedou Fóra pro česko-rakouský dialog, předsedou sdružení Archivy, a místopředsedou sdružení Národy Podyjí.


Představme si událost typu zrušení Benešových dekretů a v jejím světle celou následující debatu s tématy jako Mnichov, co mu předcházelo a co následovalo:

  • volby v roce 1935, fenomén SdP, požadavek sudetských Němců na autonomii;
  • jaký význam má datum 21. 09. 1938, 2. republika a v ní bující antisemitismus;
  • odklon od všeho cizího, "cikánské" koncentrační tábory, protektorát a jeho vliv na utváření povahy českého národa ve smyslu rezignace na demokracii pod heslem "Vše pro blaho národa", nebo "Raději pod ruským komunismem, než pod Němci";
  • Třetí republika, Beneš v exilu, ústavní a politická kontinuita, poválečný odsun neslovanského obyvatelstva;
  • proč se čeští historici odmítají zabývat německými odhady ztrát...


Více debat najdete v Debatním klubu.