Dnešní vydání Hospodářských novin zveřejnilo typický článek české ekonomické žurnalistiky, který svou ideologickou zaujatostí a argumentační absurdností stojí za povšimnutí (úvod zde, pak placená část).

1. Argumentace v kruhu a v dluhu

Autor lituje toho, že Maďarsko v předstihu splatilo půjčku MMF, protože si tím snížilo zásoby deviz v hotovosti, které obnášejí asi 4 miliardy euro. Za tyto peníze by si jistě mohlo u mezinárodních lichvářů dále půjčovat, stejně jako to dnes vesele dělá Česká republika. Tato země je bez velkých dluhů a snížila zadlužení země na rekodních 2,2 % HDP. To je v dnešních časech tak skvělý výsledek, že se o něm nahlas nemluví ani v EU, natož v Česku ovládaném oligarchickým bankovním kapitálem. Vrcholem pokřivené argumentace je toto tvrzení redaktora (Martin Ehl, HN, 1. 8. 2013, str. 6).

Maďarsko se tak nyní bude plně financovat tržně, což může být dražší než půjčka instituce jako MMF.

Takže nechat fungovat trh, nežít z lichvářských úroků a nenechat se vydírat mezinárodním finančním kapitálem včetně Moody-ratingu je podle páně Ehla nezdravá hospodářská politika. Asi v e-republice nežijeme na stejné planetě jako tento "ekonomicky" myslící redaktor, viz naše analýzy o ekonomice dluhu a o záporném úroku (autorka Květa Pohlhammer Lauterbachová). Bylo by dobré vědět, zda tento pán žije ve své domácnosti podle jím publikované ekonomické filosofie.

2. Stručně o Maďarsku

Tato země se odmítla podřídit nesmyslné dluhové politice MMF a EB, zdanila koncerny, banky a energetické oligopoly, oddlužila stát (viz přiznání HN). Ale o čem tento autor zcela pomlčel, je fakt, že také oddlužuje obce a dokonce nepřímo i vlastní obyvatele. Kdyby Orbán a jeho strana Fidesz tyto kroky neudělali, byla by na tom jeho země dnes úplně stejně jako Řecko. A protože Orbán dělal tuto zdravou politiku kritizovanou podle HN, má v zemi jeho strana ústavní většinu.

Maďarsko odvrátilo bankrot trojnásobného charakteru: státního dluhu, dluhu obcí a privátního dluhu občanů, kteří jako hlupáci spekulovali na výši švýcarského franku, aby vydělali na svých úsporách. Celé Maďarsko dnes přesně ví, za co vděčí v ekonomické oblasti Orbánovi a jeho straníkům. A premiér Robert Fico na Slovensku se snaží v malém okopírovat Orbánův příklad. Jenže toto se u nás nesmí stát. Proto ony demagogické články v ekonomických rubrikách pravicových novin. My smíme žít pouze na dluh a na následný krach jako v Řecku.

3. Jak funguje Maďarsko doopravdy

K ekonomické situaci Maďarska jsme publikovali několik článků. Pro polemiku s HN jsou důležité statistiky z článku Premiér Orbán považuje Romy za perspektivní zdroj ekonomiky (10.05.2013). Z tohoto článku citujeme celý odstavec, protože ani dnes k němu není co dodat.

A za třetí, maďarská ekonomika prosperuje, protože se stará o své vlastní občany. Shrňme základní ekonomické statistiky z minulého článku, které zásadním způsobem pomáhají i maďarským Romům. Ekonomika pod Orbánovou správou vykazuje už dva roky trvalý růst HDP - jak absolutně, tak i v přepočtu na obyvatele.Co je důležité: zisk státu nerozkrádá jedno procento oligarchů, jako je tomu v jiných ekonomikách východní Evropy. Fakta ukazují, že zisk z HDP a ze zdanění velkých koncernů se investuje do budoucnosti země, jako je tomu v případě smluv s romskou komunitou či programu oddlužení obcí. Výsledkem je popularita vlády, které věří nadpoloviční většina obyvatelstva.

Mezi další úspěchy ekonomiky řízené pevnou rukou patří zastavení růstu nezaměstnanosti (nyní 11,8 %) a trvalé zvyšování zaměstnanosti především mladých lidí. Navíc se pevně řízené státní ekonomice podařilo proplout obdobím krize i se vcelku malým propadem (-0,9 %). Dalším klíčovým ukazatelem je míra inflace, která trvale klesá.Důvod nízké inflace je celkem jednoduchý. Maďarsko nedovolilo cizím plynovým, energetickým a ropným společnostem, aby využily krize a zvýšily ceny.

Vláda nyní začíná plnit závazky plynoucí ze členství v Evropské Unii. Ta ji ovšem měří dvojím metrem, který je pro eurokraty ovládané bankami dosti typický. Maďarsko se odmítlo zadlužit a jít tak cestou ke dnu jako Slovinsko, Řecko, pobaltské země, Kypr a další oběti. Proto je postoj Bruselu a mezinárodních finančních organizací jako MMF a Světová banka k této zemi vysloveně nepřátelský.

Česká a světová média poslušně papouškují negativní zprávy o Maďarsku, aniž by si dala práci zjistit, jak na tom tato země ve skutečnosti je.


Co k tomu dodat dnes?

HN místo věcné argumentace používají stejnou demagogickou metodu a stejný dvojí metr jako zmíněné instituce. A pokud vás zajímá náš rozbor oficiálního českého ekonomického myšlení, nabízíme ke čtení nedávné tematické číslo nazvané Zrada českých ekonomů (2013-16).