I české deníky píší o skandálu kolem telefonních odposlechů v USA, který poprvé zveřejnil britský deník Guardian. Fakticky je to tak, že NSA neboli hlavní fízlovací agentura má legální přístup ke všem metadatům telefonních sítí v USA. To znamená minimálně: obě čísla, místo volání a délku hovoru. Navíc se zjistilo, že stejná agentura má přístup k datům v cloudech velkých společností jako Google, Yahoo, Facebook a Apple a další. To ovšem není nic nového, o tom psal Le Monde již dávno, viz náš starší článek Cloudové servery firem v USA jsou plně přístupné pro CIA (19.02.2013). Firmy operující v USA začaly po poslední vlně odhalení panikařit, protože privátní data podniků jsou v USA uschována jak ve výkladní skříni.

Co je na celé aféře zajímavé. Za prvé: informace o neomezeném fízlování hovorů přišla přímo z interních kruhů NSA. To znamená, že vládní pracovníci už mají plné zuby systému, který svou prací udržují na živu. Jinak řečeno, v aparátu NSA se vyskytl druhý Bradley Manning, který začal jednat podle svého svědomí. Autorita státu je tedy na hranici legitimity, protože jeho aktéři se nechtějí podílet na zločinném spolčení proti vlastním či cizím občanům.

Za druhé, autorita a kredibilita prezidenta Obamy je na nule, což oficiálně prohlásil i úvodník NYT z konce tohoto týdne. Problém tohoto slabého prezidenta je v tom, že jej už dávno opustili jeho schopní spolupracovníci. Tajnůstkářský a uzavřený prezident se dostal do vleku stejných lobbistických skupin kolem bank a Pentagonu a bezpečnosti státu, které ovládaly Bushovu administrativu. Jistěže omezil nejhorší Bushovy výstřelky jako mučení a nezákonné únosy a nechal si sledování posvětit bezpečnostním výborem Kongresu. Jenže tím neumenšil hněv tisku, který nařídil sledovat už dávno (viz tento článek). A spousta dříve poslušných poslanců se nyní horký brambor odposlechů snaží hodit na prezidenta jako šéfa exekutivy. I když je to zbabělé a alibistické, v jádru mají pravdu, protože Obama odposlechy podepsal. Stejně jako podepsal uzavření koncentráku na Guatanámu, a nic. V tomto vyhlazovacím táboře se čtvrtina protiústavně držených vězňů pomalu blíží k hranici smrti kvůli hladovce, která trvá už více než měsíc.

Za třetí, nezávislé deníky zveřejnily jména senátorů (např. Mark Udall, Ron Wyden a další), kteří už léta v bezpečnostním výboru proti této praxi protestují, ale marně. Na videu máte záznam otázek senátora Wydena na hlavní státní fízly, kteří se opírají o tzv. "strickt rules" vydaných Obamovou administrativou.

::::

Výslech jasně ukazuje, že Wyden se tím nedal zmýlit a jasně klade detailní otázky po nezákonných odposleších. Zejména senátor Wyden donutil v roce 2011 šéfa NSA, aby zveřejnil důležitý dokument o tom, že federální soud má oprávněné námitky o ústavnosti celého procesu sledování. Ze tří měsíců mimořádné sledovačky telefonů povolených soudem se tedy stalo 7 let vládní praxe. A rozsah tohoto skandálu se nyní snaží Obamova administrativa za každou cenu tajit. Proto vyhlásila nemilosrdnou válku všem whistleblowerům (oznamovatelům trestných činů vlády z důvodů svědomí) a používá k tomu dokonce o obvinění ze špionáže.

Výsledek? Hloupě prováděný boj proti terorismu ve skutečnosti přinesl teror do USA a do Evropy a zásadně omezil občanské svobody v USA. Evropa zatím vzdoruje lépe, ale jen ty státy, které mají robustní demokracii, plus nezávislý a bdělý tisk. Ani jedna z těchto dvou podmínek není u nás splněna.