Barack Obama ve středu 10. 4. 2013 předloží svůj opožděný návrh rozpočtu na další fiskální rok. Poprvé v historii se v návrhu prezidenta Demokratické strany oficiálně objeví škrty v programu sociálního zabezpečení Social Security a zdravotní péče Medicare.

Kritické hlasy se ozývají z obou stran. Pro Republikány nejsou škrty dost radikální, aby byli zároveň ochotni přijmout Obamův návrh na zvýšení daní. Zleva se ozývají rozhořčení voliči zde a zde, ale také jeho vlastní strana, která je autorem programu Social Security (New Deal - F.D. Roosevelt) a skoro 80 let se starala o jeho postupné rozšiřování.

Mezi všemi škrty se zdá největší kontroverzi vyvolávat návrh, který by zpomalil růst sociálních dávek díky změně vzorce pro výpočet CPI, indexu spotřebitelských cen, který se používá k odhadu míry inflace. CPI měří průměrné změny v cenách základního spotřebního zboží a služeb (jídlo, energie, oblečení, zdravotní služby, léky atd.), které běžná americká domácnost nakoupí každý měsíc (tzv. spotřební koš). Dosud se používá vzorec CPI-W. Nově navrhovaný tzv. "Chained CPI", tj. zřetězený CPI (C-CPI-U) je pro asociální vládu výhodný tím, že má nejnižší odhad inflace.

Podívejme se na údaje uváděné na stránkách Ministerstva práce USA. Na datech za měsíc únor 2013 je vidět, že ze tří typů měření CPI právě tzv. "Chained CPI" prezentuje nejnižší míru inflace:

  • The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U). V průběhu posledních 12 měsíců růst o 2,0%; měsíční růst o 0,8 procenta.
  • The Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers (CPI-W). Posledních 12 měsíců růst o 1,9%; měsíční růst o 1%.
  • The Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers (C-CPI-U). Posledních 12 měsíců růst o 1,8%; měsíční růst o 0,7%.


Zatímco jiné typy CPI počítají se spotřebním košem, který je daný, chained CPI se liší tím, že při výpočtu bere v úvahu změny položek ve spotřebitelském koši v reakci na chování spotřebitelů.

Zvýší-li se cena jednoho druhu zboží (např. maso) natolik, že domácnost nemá prostředky na jeho nákup, nahradí ho domácnost jiným druhem zboží (např. sýr). To se odrazí ve spotřebním koši, kde jsou tím pádem zastoupeny převážně položky, které vykazují méně strmý nárůst cen. A spotřebitelský index ukáže nižší celkovou míru inflace.

Důsledkem přechodu na tzv. "Chained CPI" by byly značné škrty v dávkách sociálního zabezpečení (důchody i jiné sociální programy). Během deseti let by se dávky snížily zhruba o 3 %, za dvacet let asi o 6 % a po třiceti letech by snížení dosáhlo skoro 9 %. Pro průměrného amerického zaměstnance, který odejde do důchodu v 65 letech, by to znamenalo snížení o cca 650 dolarů ročně do 75 let a snížení o zhruba 1130 dolarů do 85 let za každý rok. Ilustrační video známého kritika neoliberalismu, ekonoma Roberta Reicha, najdete zde.


Škrty by se nedotkly jen důchodců, ale také válečných veteránů, nezaopatřených dětí, zdravotně postižených aj.

Detailnější informace k tomuto kontroverzně kompromisnímu řešení rozpočtu budou k dispozici ve středu 10. 4. 2013. Zatím je třeba dodat, že odpovědnost za něj vlastně nikdo neponese, protože demokrat Barack Obama škrty v sociálním systému nenavrhne ze své vlastní vůle.


Aneb jak praví jeho placený mluvčí. Kdyby tak pan prezident mohl všechno, co by sám chtěl...