Celkem 44 uměleckých spolků a institucí a takřka 700 jednotlivců se již přidalo k občanské iniciativě Než bude pozdě. Umělci a občané vyděšení tím, že podle předvolebních průzkumů jsou favority nadcházejících českých prezidentských voleb dva bývalí komunisté - Miloš Zeman a Jan Fischer - varují občany před návratem komunismu a navrhují jim, aby se sjednotili a hlasovali pro:

...kandidaturu Karla Schwarzenberga, který především svou celoživotní službou této zemi, slušností, morální integritou a hodnotovou orientací navazující na odkaz skutečného prezidenta Václava Havla představuje volbu nejdůstojnější.

Pokud k těmto lidským kvalitám přidáme dlouholeté zkušenosti z mezinárodní politiky a úctu a respekt, které si díky své práci získal na domácí i zahraniční politické scéně, není pochyb, že mezi současnými adepty na prezidentský úřad nenajdeme kandidáta, který by představoval srovnatelnou volbu.

Vyzýváme proto vás, kulturní instituce, organizace, iniciativy a jednotlivce v nich působící: nechme stranou partikulární zájmy a podpořme společně jednoho kandidáta, který bude důstojným symbolem této země. Jednejme teď. Protože až bude pozdě, BUDE POZDĚ.

Můj komentář a několik otázek na signatáře

Jde o další opožděnou akci zastánců primitivní formy antikomunismu. Opět ani slovo o důvodech, které vedou lidi v této zemi k protestnímu hlasování pro KSČM. Celá akce vzbuzuje několik otázek:

  • Kde byl slyšet hlas těchto lidí, když byli Jan Fischer či Miloš Zeman šéfy exekutivy s daleko většími pravomocemi, než některý z nich bude mít, pokud uspěje v lednových volbách?
  • Stojí za Karlem Schwarzenbergem opravdu všichni zaměstnanci signatářských institucí, od ředitele až po šatnářku, nebo je to jenom akce vedení těchto institucí se zištným záměrem?
  • Jedná se o korektní postup od šéfů kulturních institucí, které čerpají prostředky od státu či místních samospráv? Za peníze daňových poplatníků vytvářejí "jednotnou kulturní frontu", která se snaží podpořit slaboduchého knížete se švýcarským občanstvím v jeho cestě do křesla prezidenta České republiky.
  • Nejedná se o instituce, které současně přijaly sponzorské dary od Zdeňka Bakaly a dalších soukromých sponzorů? Nezdá se jim, že takto obcházejí zákon, který limituje výši finančních prostředků na předvolební kampaň?'


A na závěr příspěvek od jednoho z příznivců Karla Schwarzenberga pro potomky nevolníků, kteří nevědí, koho by měli volit: