Milí soudruzi a soudružko,

vítám vás na pravidelné pracovní poradě našeho týmu. Začal bych nepříjemnou zprávou, ale je nutná. Jak víte z minulé porady, rozloučili jsme se s evropsky nepříliš hodnotným kolegou, který dostatečně neovládal češtinu. Jeho charakteristický styl vyšperkovaný osobitými gramatickými chybami jej okamžitě prozradil na diskuzních fórech nepřátelských webů a to při plnění celkem běžného a jednoduchého zpravodajského zadání. Někteří z vás, jejichž pozice je ohrožena podobným způsobem, využili úniků z toho hnusného webu, který publikoval moje hodnocení pod názvem Chovanci na vnitru udělali čistku. Ohrožení jedinci vyrazili za mými nadřízenými s tím, že mám direktivní až komunistický styl řízení, který se prý nesrovnává s pracovním stylem na obranu evropských hodnot, na který byli předtím zvyklí. Tak pozor. Napadli jste moji minulost, kdy jsem byl pod démonickým vlivem vědeckého marxismu, ale stěžovali jste si u mého známého, který je na tom hodně podobně. To byste museli hodně dlouho běhat po vnitru, abyste našli někoho ze starých harcovníků, který tady nesloužil už za komančů.

Takže tyto podrazy za mými zády už víckrát nedělejte, a to z jednoduchého důvodu. Náš mediální prefabrikát o Trumpovi probíraný minule už vzaly noviny a hlavní média v Česku a jedou podle něj. Všichni vědí, že je to hlavně moje práce, protože jsem byl známý jako tvrdě pracující marxista. Kdybych byl líný a ideově stejně tupý jako dnešní levice, tak bych skončil u Sorošovy agendy jako vy, a ne na vnitru. A stejně tam skončili všichni prodejní pravičáci, a také je teď za Trumpa skoro všechny vyhodí. Ideologický pisálek je v dnešní době zbytné zboží. Ale já jsem vždy sloužil státu a jsem nestranný státní úředník. Jsem zvyklý pracovat a přemýšlet. A kdo tu chce zůstat, tak by se měl podle toho zařídit. Po poslední zadané práci na mediální prefabrikát ohledně prezidenta Zemana je vás na vyhození zhruba polovina. Schválně jsem vám nedal žádné interpretační linie, abyste si ten elaborát nemohli u někoho koupit. A podle toho to také dopadlo, ale zatím se vyhazovat nebude. S kandidáty na vyhození jsem mluvil osobně, takže to už víte. Stěžovat si nemáte kam.

Nadřízení můj postup schválili, protože zeštíhlení rezortu je požadováno obecně. Proto mám i zásadní souhlas s tím, že rozpočet se nebude snižovat a že můžeme platit externisty. Personální zeštíhlení resortu má zelenou, ale naše práce má vysokou společenskou důležitost, proto se nebude měnit rozpočet oddělení. Proto také ministr Chovanec přidal všem represivním složkám a vnitrákům minulý měsíc na platě. Noví vládci dobře ví, koho budou potřebovat v době společenských nepokojů. V nové zatím neoficiální struktuře dynamického a pružného řízení vnitra jsme povýšeni do úrovně analyticko-zpravodajského oddělení, kdy pochopitelně máme vlastní nezávislý rozpočet na interní zpravodajské operace. A to je hlavně moje zásluha, to je vám snad jasné. Pravičáci jsou zatím dost drazí, za ty budu psát sám. Ale oni brzy zkrotnou, až zjistí, že je konec s časy starých korporátních ještěrů. Za chvíli je už nikdo nebude potřebovat a raději si koupí mladé a laciné presstituty, kteří také chtějí z něčeho žít a navíc umějí bez řeči kapitalisticky makat. Ale levice je už nyní ideově a ekonomicky na huntě a ti za naše prachy jako externisté budou psát už teď. A psát umějí, jen je potřeba jim dát správné postoje a směřování. Takže poslední varovaní pro pravičáky i levičáky z našeho vládního týmu. Tady se ideologické vydírání pěstovat nebude, protože u mne vládne tvrdý kapitalismus. Kdyby dnešní pravicoví presstituti a levicoví ideologičtí pitomci žili v 19. století, tak tu dnes vládne feudální otroctví, a ne klasický kapitalismus s dětskou prací ve fabrikách a s postřílenými odboráři. O levici a pravici u mne přestaňte žvanit a raději začněte makat aspoň na úrovni normální úřednice na pracáku nebo na sociálce. Jinak letíte, to je vám doufám jasné.

A teď pro tu chytrou třetinu mužstva, která pochopila, která bije. Položili správný dotaz ohledně naší nikoliv ideové orientace, ale politického zaměření. To je velmi správná otázka. Ideovou orientaci mít nebudeme, stejně jako ji nemá pravicový Sobotka, levicový Babiš ani kompletně zmatený Bělobrádek. V korporátním kapitalismu se dělá ideologie podle proměnlivých potřeb vládnoucí elity, a ne podle zastaralých ideologických schémat. A jak z historie korporátního fašismu dobře víte, Hitler i Musssolini založili formy národně-socialistických stran, takže byli hezky ve fašistickém a nacistickém politickém středu. Elitou na Západě i na Východě je a bude jedno procento. Protože to je jedno procento z populace, tak musí pomocí trvale vyráběného společenského souhlasu vyrábět masovou konformitu s vládnoucí politikou. Jedno procento tedy vládne jedině skrze koupená média a skrze masovou kulturu, jejíž management pomalu začínáme přebírat, mimo jiné i promyšleným mediálním a mocenským útokem na Kavčí hory.

Takže se ptejme znovu a pořádně. Kde je naše politické místo? No přece tam, kde leží zájem vládnoucí oligarchické třídy, tedy jednoho procenta. To se nyní zmocnilo celého státního aparátu a celkem úspěšně se snaží rozkrást i veřejno-právní instituce a majetek zadlužených obcí. Podívejte se na zbídačelé Řecko. Teď začne prodávat své ostrovy ve Středomoří a přitom hezky umoří důchodce hlady. Za to si kupuje bezcenné dluhové EU-papíry, které někdy příští rok po rozpadu eurozóny budou mít hodnotu záchodového papíru. A za toto svinstvo jsme v ČNB vydali málem jeden bilión mých českých korun. Jedno procento privatizátorů vedených kdysi Klausem už dávno vytvořilo jedno promile vládnoucích vyvolených, většinou bývalých veksláků a nomenklaturních komunistických kádrů a státních agentů StB nebo KGB. A k těmto nových vládcům přibyli agenti nadnárodních korporací, aby si přišli na své i Američané a EU. Tyto korporace si už před lety koupily ty či ony veksláky a nomenklaturní partajní kádry, kteří pro ně zprivatizovali banky a zbytek majetku, které nestačila rozkrást Klausova parta hic pod bahamským Koženým. Starého marxistického psa novým kouskům nenaučíš. Kdo si zvykl žít na úkor druhých, ten bude dělat parazita celý život. Tak se ptejme znovu. Jaký je zájem jednoho procenta vlastnícího stát vzhledem k politickému systému? Protože jsme nestranní státní úředníci, tento zájem bude nutně i naším zájmem.

To je jednoduché a je vidět, jak je současná levicová kavárna hloupá a líná, protože nečtou Pikettyho Kapitál v 21. století. Tady je každý zvyklý žvanit podle internetu a opisovat nesmysly od jednoho sorošovce ke druhému. Jako ta polovina zaměstnanců, která je v našem oddělení na vyhození. Ale kdo se v českém (prosím, česky je to!) vydání dočte až do poslední třetiny těch 600 stran, ten zjistí zajímavé věci. Piketty je levičák, kterému vadí, že jedno procento v dějinách vždy rozkradlo všechno. A jako brilantní ekonom a analytik jasně vidí, že hospodářský růst po staletí byl nula a normální dobré časy jsou 1-2 % růstu ročně. Jenže rentiéři, kteří mají kapitál a investují ho, tak ti vydělávají minimálně 3 % a většinou kolem 5 % investovaného zisku ročně. Takže vládnoucí klice se zásadně vyplatí, když společnost bude dlouhodobě stagnovat.

Důvody pro udržování stagnace, nízké životní úrovně a pomalého technologického růstu jsou dva a oba stejně zásadní. Při hospodářském růstu by vytvořené bohatství šlo hlavně těm, kteří ho tvoří, a to je většinou vzdělaná střední vrstva, která investovala do rozvoje průmyslu a technologií. Tato zbídačelá střední vrstva českých kádrů dnes naštěstí pracuje jako otroci pro korporátky, protože si odvykli podnikat. Takže jejich práce jde do korporátního šuplíku, a to je jen dobře. Konjunktura není žádoucí, protože ti schopní by pak chtěli míchat kartami jednoho procenta korporátních plutokratů. A když růst není, tak jsou všichni stejně spokojení žebráci a my tomu říkáme demokracie. Naopak málem exponenciálně roste majetek těch, kteří ho už mají, protože ti investují s návratností 3-5 %. Těm se zvětšuje majetek málem závratnou rychlostí, protože celá společnost má nulový růst a stagnuje.

Takže jedno procento nyní stejně jako na konci 19. století ovládá asi 50 % majetku společnosti. A z tohoto jednoho procenta má navíc jedno promile dalších 50 % z toho celkového majetku společnosti. Tisícina oligarchických plutokratů tedy ovládá celou společnost a musí to dělat tak, aby byli všichni demokraticky spokojeni. Takže jako bývalý marxista jasně vidím, kde je vládnoucí zájem a komu bude naše oddělení sloužit. My budeme budovat korporátní kapitalismus a budeme sloužit těm, kteří se rozhodli vést tento stát jako svou firmu. A prezident Zeman svým projevem ohledně národních parků jasně ukázal, že oligarchy a tuneláře z Hluboké má politicky stejně rád jako já a jde jim stejně ochotně na ruku. O stokrát prodaných a koupených politických partajích v Česku nemá cenu mluvit, to je politický póvl na prodej.

Takže hospodářská stagnace znamená rychlý růst majetku jednoho procenta. Tím u nás konečně vznikne třída bohatých a nepracujících rentiérů, kteří budou žít pouze z nakradeného a zděděného majetku. A nyní tento prakticky nezdaněný majetek předávají svým dětem, po Klausem zařízených amnestiích a nyní i po promlčecí lhůtě na privatizační zlodějny. Proto je třeba naši práci a proto jsme nyní dostali přidáno na platech. Ministr Chovanec dobře ví, že v této choulostivé době přechodu z vyzvoněné demokracie na korporátní kapitalismus rentiérů je třeba ve společnosti zajistit zásadní klid a pořádek.

Pak rentiéři budou vesele žít na zámku jako za časů Boženy Němcové. A v podzámčí zařídí rozkradení Česka se zastaralými montovnami, minimální mzdou a samými žebráky. Pak je jasné, že ve vykradeném státě bude závratně bohatnout jen a pouze rentiérská třída. A ta bude potřebovat naši pomoc, abychom je vyráběním společenského souhlasu udrželi skrze tzv. "demokratické volby" u moci. Tito lidé budou nejspíš bydlet někde v Elyseu na oběžné dráze, jak je o tom ten nový americký film. Ale někdo za ně bude muset tady dole na Zemi manipulovat veřejným míněním, protože je třeba udržet v chodu jejich a tím i státní zájem. Tito noví vnitráčtí pracovníci musí být chytří, pracovití a budou za to také perfektně placeni na úrovni manažerů korporací, kteří spravují majetek jednoho procenta a nyní už jen toho jednoho promile. A je celkem jedno, jestli tito manažeři firem a mediálních společností budou řídit stát nebo firmu, to už dávno bude jedno a totéž.

Takže pánové a dámo, to je má odpověď, kterou jako bývalý marxista dokládám analýzou z politické ekonomie, jak se na levicového intelektuála nové doby sluší a patří. A ti líní a tupí pravičáci v mém oddělení by si měli uvědomit, že tím chci a také budu zásadně sloužit korporátnímu kapitalismu Sobotky, Chovance, Bělobrádka a pochopitelně i Babiše. A zároveň musíme být dost chytří na to, aby z toho nevznikl čistý korporátní fašismus. V tomto bodě musíme vždy chránit zájem státu, protože jsme nestranní státní úředníci. Proto musíme pomáhat ve správné chvíli ke korytu ideologické levici a pravici a tak podporovat zdání nové demokracie. Třetí světovou válku by už asi nikdo nevyhrál.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!