Seznamte se! Závratná kariéra muže, který nehraje poslední housle, když jde o migraci, naši svobodu a jednu světovou vládu, tedy globalizaci za každou cenu. To by mohlo být vývěsním štítem devětašedesátiletého Ira, jehož životní dráha ukazuje na propojení ideologie hráčů o nadvládu nad zeměkoulí, vysokých finančních trhů a politických kruhů zapojených do této hry. V oněch koridorech, ve kterých se po celém světě rozpíná finanční chobotnice, koncerny a ti, kteří chtějí rozhodovat o osudu lidstva, je tento muž dobře znám a cítí se zde být jako doma.

Exodus utečenců a migrantů nabývá biblických rozměrů. Co říká tento muž, který je vysokým činitelem OSN – zmocněncem pro uprchlíky, a proč bychom mu právě v těchto dnech měli věnovat maximální pozornost?

Státní suverenita je iluzí, „schibboleth“, něco, co musí být odstraněno.


Co znamená schibboleth, si prohledejte důkladně na internetu. Je to slovo z hebrejštiny a používalo se často během válek jako heslo. Zajatec, který nebyl prověřen, musel absolvovat zkoušku výslovnosti. Když toto slovo neřekl správně, tak ho zamordovali. Na české wikipedii toho moc nenajdeme, vysvětlení pojmu, ze kterého vycházím, je z německé Wikipedie. Zajímavá je souvislost slova schibboleth s německým Getreideähre, což znamená obilný klas. Se špinavými kšefty a manipulacemi cen pšenice měl Peter Sutherland jako ředitel u Goldman Sachs co do činění, viz dále v textu.

Etymologie: Schibboleth (hebr. ‏שיבולת‎, s tečkami ‏שִׁבֹּלֶת‎, plurál schibbolim1) je hebrejský výraz, které mj. doslovně znamená klas obilí, používá se také ve významu kódu nebo hesla. V židovském Tanach (Starém zákonu v křesťanské bibli) se obejvuje v knize Soudců, 12, 5-6.

Francouzský filosof Jacques Derrida napadl tento kód ve své přednášce u příležitosti Mezinárodního symposia Paula Celana v roce 1984. K identifikaci Efratejců zde Derrida píše: "Jistá nedostatečnost, kterou bylo vybaveno jejich hlasového ústrojí… bylo příčinou, že Efratejci nebyli schopni vyslovit správně schibboleth, takže to znělo jako sibbolet. To Gileádští dobře věděli a účelem této zkoušky bylo, aby Efratejci svoji neschopnost slovo správně vyslovit pocítili na vlastním těle a na životě. Slovo schibboleth samo o sobě je homologem. Používají ho tradičně svobodní zednáři jako heslo".

Až donedávna mělo slovo schibboleth („šibolet“) význam spadající výhradně do oblasti lingvistiky i sociologie jazyka – tedy slovo, sousloví, používané k rozlišení původu a důvěryhodnosti osoby.

Na questpedii.org najdeme překlad z knihy z Bible z knihy Soudců.

Soudců 12:5-6 wrote:
Gileád dobyl na Efrajimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efrajimských uprchlíků: „Rád bych se přebrodil,“ zeptali se ho gileádští muži: „Jsi Efratejec?“ Jestliže odvětil: „Nejsem,“ vyzvali ho: „Tak řekni šibbolet! (שבלת)“ On však řekl: „Sibbolet (סבלת)“, a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. Toho času padlo z Efrajima čtyřicet dva tisíce mužů.

V počítačové vědě šibolet označuje podobnou proceduru, jako výše uvedenou – tedy
otestování uživatele s cílem prokázat svoji identitu požadovanému systému, píše Petr Novák, IT specialista pro časopis Člověk v roce 2010.

Přemýšlejme však společně, co nám chce vysoce postavený funkcionář OSN pro migraci říci: Že nejsme jako národy a státy hodné existence? Že dojde k výběru dle kódování, na hodné a nehodné? A jak se vyznat v tom, kteří uprchlíci přicházejí s dobrým úmyslem a kteří škodit, když jich má polovina buď falešné pasy, nebo vůbec žádné dokumenty?

Když si kat připravuje sám svoje oběti

Co se týká schibboleth – obilných klasů, tedy obilí a jak na kšeftech s ním vydělat, na to je pan Peter Sutherland odborník. Byl u Goldman Sachs po dobu dvaceti let, byl ředitelem odpovědným za nákup a držení takzvaných futures na pšenici. Přitom se používala metoda zvaná „replication“, kdy se držely deriváty tak dlouho, až se díky uměle vytvořené nedostatečné nabídce vyšplhaly ceny pšenice na pětinásobek. Enormní ceny základních potravin nejenže způsobily nárůst hladomoru ve světě, nýbrž svým způsobem ovlivnily také následné migrační vlny po celém světě. Ty, o kterých nás Sutherland tak rád informuje.

Peter Sutherland wrote:
Evropa a USA nemají pouze morální, nýbrž zákonnou povinnost chránit utečence. Chci požádat vlády, aby spolupracovaly, aby pochopily, že suverenita je pouhou iluzí. Že pojem hranice je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a že my všichni jsme jedno lidstvo.

Ale ano, samozřejmě. Je morální povinností pomáhat. Pokud někdo nezneužívá našich citů a smyslu pro odpovědnost za druhé k tomu, aby nás zničil. Co nám Sutherland vzkazuje? Že se máme vzdát naší suverenity, vzpomínek, našeho kulturního dědictví? Žádá po nás přijetí nedefinovaného kontingentu v násobcích miliónů, v těchto dnech hlavně z muslimských zemí. Do Evropy a do USA.

Katolické Irsko, Dánsko, Velká Británie – ty asi do Evropy nepatří

Zajímavé je, že katolické Irsko, které je Sutherlandovou vlastí a kde působí jako poradce premiéra, přijalo v roce 2014 pouze 1500 žadatelů o azyl. Přitom víme, jaký exodus mladých a kvalifikovaných lidí zemi v důsledku škrtů a úspor ve prospěch bank jako Goldman Sachs, zemi postihl.

Zde je graf, ukazující vývoj žlutě imigrace do země, zeleně emigranti, opouštějící zemi.Dánsko a Velká Británie si vymohly také, stejně jako Irsko, výjimku z kvót. A mohli bychom pokračovat.

Peter Sutherland je jedním z otců globalizace, bývalý špičkový manager u Goldman Sachs, pak byl posledním ředitelem mezinárodní organizace pro obchod a cla GATT a prvním ředitelem Světové obchodní organizace WTO, do roku 1989 také evropským komisařem, byl v představenstvu British Petroleum BP, koncernu nechvalně proslulého katastrofou v Mexickém zálivu. Tady měly prostitutky také black out a případ sám by si zasloužil napsání jedné knihy. Je poradcem Apoštolského stolce a úřadu pro správu finančních záležitostí a majetku ve Vatikánu. Je ale také důležitým členem Trilaterální komise CFR, založené Davidem Rockefellerem za účelem propojení politiky a velkého byznysu a členem Evropského kulatého stolu (European Round Table) – významné lobbistické organizace, zastupující zájmy velkých koncernů.

Právě on je zastáncem jedné světové vlády a na současném stavu světa má velkou zásluhu. Plundrování zdrojů po celé zeměkouli, umělé vyvolávání hladomoru za účelem zvýšení zisků, exporty zbraní, cílená destabilizace celých regionů, neprůhledná politika finančních trhů, zničení regionů, které byly na dobré cestě rozvoje.

Místo, aby se tito loutkovodiči ocitli před mezinárodním tribunálem, odsuzuje nyní tento člověk evropské politiky, kteří chtějí prosadit právo a zabránit nekontrolovanému a nezvládnutelnému imigračnímu proudu, který se valí do Evropy. Koneckonců má Sutherland oporu v dalších členech Bildebergu, jako v bývalém předsedovi Evropské komise José Manueli Barrosovi a dnes i dalších členech EK, jako například Cecílii Malmströmové, která che prosadit TTIP za každou cenu a prohlásila, že „ona nemá mandát evropských občanů“.

Je příznačné, že vlna migrantů, valících se na Německo a otevření hranic bylo spuštěno krátce po posledním zasedání Bilderbergu v rakouském Telfs-Buchenu, které probíhalo za ostnatými dráty za neuvěřitelných bezpečnostních opatření a nákladů, jež musí zaplatit z velké části rakouští daňoví poplatníci. To je ovšem, citovala bych Petera Sutherlanda, také „schibboleth“. Vzkaz německému národu a Evropě, kdyby se státy nechtěly podřídit.

Zdroje: infowars.com
irishpost.co.uk
en.wikipedia.org
neopresse.com
sueddeutsche.de


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!