Cena vody v ČR „dohnala a předehnala“ ceny v zemích Západní Evropy a to začínala ani ne na 1 koruně za m3. Vodárnám ale přitom stále chybí peníze na investice! V čem je problém? Vždyť přišli zahraniční strategičtí investoři, přinesli své “know-how“ a proběhla zázračná privatizace, která měla vše zefektivnit a … bla, bla, bla. Jak systém prodeje vody fungoval dříve a jak funguje dnes, vysvětluje toto krátké video.


Všichni platíme víc a více, peníze vodárnám chybí a některé skupiny si pěkně mastí kapsy. A stal se z toho i celoevropský problém. Viz článek Občané EU brání právo na vodu a petice v rámci EU.

Jak nás okrádají

Hlavní důvod je, že do vodáren byl zaveden systém legální krádeže, díky kterému se peníze vybrané od lidí a spotřebitelů za vodu nevrací zpět do odvětví a nekončí v trubkách. Prostřednictvím manipulací, lží a slibů byl v řadě regionů zaveden systém, který funguje jako „cedník“. Je geniální, ale jen z pohledu zahraničních koncernů, které na něm profitují. S investicí desítek miliónů se dostaly k miliardám a lidé platí, platí a platí. Stát tomu cedníku nejen přihlíží, ale dokonce do něj nalévá další a další peníze. V některých případech dokonce někteří jeho zaměstnanci s koncerny kooperují.

Co s tím? Změnit systém prodeje vody!

Je třeba začít u politiků, a to u těch nahoře. Připravují legislativu, přes Ministerstvo zemědělství koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací a přes Ministerstvo financí "regulují" kam peníze za vodu tečou = nastavují SYSTÉM. Společně s dlouholetým předsedou představenstva okresní vodárny Vak Přerov, která se ubránila opakovaným nájezdům zahraničních koncernů, toužících inkasovat vodné a stočné a tím i zisky z prodeje vody místo Vaku Přerov, jsme zaslali členům vlády, poslancům i senátorům dokumenty dokládající nevýhodnost prodeje vody přes překupníky a popsali jsme, co se ve vodárenství děje. Vyzvali jsme je, aby upravili legislativu a sjednali nápravu systému prodej vody ve prospěch lidí a státu. Konstatování, že způsob privatizace vodáren nebyl šťastný a stát, obce a lidé na něj doplácí, které jsem od některých členů špiček vlády zaregistrovali, k nápravě nestačí. Je to stejné, jako když jdete ulicí a vidíte, že někdo vykrádá obchod. Konstatovat, že to není správné a neudělat nic, je k ničemu.

Podnět na vládu a na parlament nemusí stačit. Proto, aby byl brán vážně, je nutné, aby jej podpořili běžní lidé. Rozhodli jsme se proto lidi informovat přes internet, www stránky a sociální sítě. Na to navazuje možnost se seznámit s Výzvou a vše končit rozhodnutím se přidat nebo nepřidat a podepsat či nepodepsat Petici, kterou vyzve vládu, aby v této věci jednala.

Co můžeme udělat?

Systém zavádí lidé, proto každý systém mohou změnit jedině lidé. Jsme v tom společně, bezu vody zemřeme. Stačí, aby si 5-6 % populace uvědomilo, o co jde, a najednou si to uvědomí téměř všichni. Náš úspěch ve vodě závisí na odpovědi na tyto dvě otázky: 1) Kolik nás je? Kolik nám schází do 5 nebo 6 %? 2) Co uděláte VY? To netvrdím jen já.


První reakce od lidí jsou nečekaně pozitivní. Stejně tak nečekané je, že se ozývají někteří poslanci, kteří chtějí další informace. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na www.pravdaovode.cz. A chcete-li pomoci, tak se přidejte.