Potká celou Evropu stejný osud jako Řecko? Ti, kteří mají v rukou tisk peněz, se spojili, aby svět a jeho národy přinutili padnout na kolena a aby mohli převzít centralistickou a ekonomickou nadvládu nad světem. Alespoň tím západním. Ve čtvrtek minulý týden prošla tiskem zpráva, že centrální banky Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Evropská centrální banka (ECB) a Švýcarská národní banka (SNB) přecházejí z dočasné dohody o swapu na likviditu na swapovou dohodu s neomezenou platností. Pod sofistikovaným pláštíkem se však ukrývá něco, o čem bychom měli vědět. Jaká nebezpečí z historicky bezprecedentní dohody pro Evropu a další národy vyplývají?

1. Co znamená dohoda o trvalém swapu na likviditu?

Jak americký FED, tak Evropská centrální banka v minulém roce a letos roztáčely rotačky ostošest, aby pomohly vyplnit díry po spekulacích vzájemně propojených bank. Tyto ničím nekryté peníze nepomohly postavit na nohy upadající ekonomiky většiny evropských zemí a ve skutečnosti ani USA. Díry v bankovních rozvahách mají takový charakter, že je prostě ucpat nelze, jak o tom píše nezávislý německý ekonomický tisk.

Komu slouží nízká diskontní a repo sazba? Určitě ne střadatelům, souběžně s inflací přicházejí o své uspořené a již několikrát zdaněné peníze. Politiku nízkých úrokových sazeb stádně sledovala nejen Evropská centrální banka, nýbrž i Česká národní banka. Posílila tím snad ekonomiku, nebo pomohla řešit nezaměstnanost díky ochotě investorů investovat v Česku? Za plat tři sta tisíc měsíčně z našich daní nám to členové bankovní rady ČNB zřejmě nejsou povinni zdůvodňovat. Komu vlastně tito lidé slouží?

2. Co se rozhodlo

Mocní centrální bankéři rozhodli, že budou nekonečně tisknout peníze dál. Fed chce měsíčně tisknout 85 miliard, přičemž během krize už bylo kanalizováno do světa 16 bilionů dolarů prostřednictvím velkobank. O papírky, které bude možno brzy házet do záchodu, však přestává být ve světě zájem, a tak se hlavní kanál, kterým odplouvaly inflační peníze do světa, stále umenšuje. Inflace byla importována ven, což umožnilo udržet inflační hladinu ve vnitřní ekonomice USA na uzdě. Co ale nyní, když je zapotřebí zvedat pořád dokola dál dluhový strop?

Byl tedy vytvořen kartel výše uvedených centrálních bank, které mezi sebou podepsaly dohodu, že si budou navzájem půjčovat likviditu v různých měnách, a to neomezeně, poněvadž o nějaké maximální hranici řeč nebyla. Tak bude americký FED permanentně připraven půjčovat ECB neomezeně dolary, nové peníze, vytvořené jak víme, z „ničeho“. Tisk peněz v rukou soukromých bank manipulujících stát a EU převyšuje trojnásobek světového HDP. To je bankovní socialismus, ovšem jen pro vyvolané. A tiskne se vesele dál.

Proč potřebují centrální banky cizí měnu? Ony ne, ale komerční banky, protože ty uzavírají své obchody nejenom v eurech, ale i jiných měnách. Hlavně v dolarech. Úvěry také poskytují v různých měnách. A to se leckomu naivnímu, může pěkně vymstít, jako se stalo Maďarům s jejich hypotékami.

Je pravda, že v průběhu finanční krize měly evropské banky problémy s likviditou a investoři nebyli ochotni půjčovat dolary a jiné měny a hrozila platební neschopnost. Proto již v roce 2007 došlo k uzavření 1. swapové dohody, ta měla být ovšem časově omezená.

Má být trvalý a kvantitativně neomezený swap, tedy vzájemné půjčování likvidity úspěchem politiky centrálních bank? Zvláště, když dojde k uzavření dohody o zóně volného obchodu mezi USA a EU, která se tajně vyjednává a koneckonců americkým firmám již stavidla byla otevřena oklikou díky uzavřené dohodě mezi EU a Kanadou. Viz článek Smlouva EU s Kanadou jako model nové strategie korporací. V případě transatlantické smlouvy o volném obchodu s USA je to podobné, viz Transatlantický trh je hrozba pro EU se současným demokratickým deficitem. Už se těšíte na steaky nacpané antibiotiky či geneticky modifikované plodiny?

3. Jaká nebezpečí přináší kartelová dohoda o neomezeném tisku peněz?

Vzpomeňme si, jak snadno se dostaly země jižní eurozóny do problémů, kdy německé a francouzské banky nabízely po zavedení eura úvěry za nízké úrokové sazby, a jak šli okamžitě výrobci v těchto zemích do bankrotu. Nemohli ani náhodou konkurovat levnému zboží z Německa, navíc dotovanému bohatě subvencemi z EU, které jsou rozdělovány tak, aby výhody zůstaly ve starých zemích EU.

Kam dospělo díky této politice a neschopným českým vyjednavačům a způsobu privatizace bank české zemědělství, prožíváme bolestně v těchto letech. A ceny potravin letí nahoru, nejenom kvůli suchu, nýbrž právě i kvůli spekulantům, kteří se díky mase levných peněz vrhli i na základní komodity, jako je obilí.

Teď se může opakovat podobný scénář přiostřit i vůči celé Evropě. Ale především lze očekávat tyto efekty:

  • Rychlejší nárůst spekulací. Banky si budou levně obstarávat dolary a při poklesu kurzu eura k dolaru nakoupí výhodně americké státní dluhopisy. To bude dobrý důvod, proč americký FED bude moci roztáčet dál neomezeně rotačky, americké dluhy budou monetarizovány a otázka dluhového stropu zmizí z programu dne. Vznikne další velká spekulativní bublina.
  • Hyperinflace. Konečně začne fungovat to, co se stává běžně v ekonomikách, které svévolně, bez ohledu na vývoj ekonomiky, tisknou víc peněz, než je potřeba. Nastupuje inflace. To je jeden z deklarovaných důvodů, proč stát nesmí vydávat vlastní měnu, pouze hotovost – bankovky a mince. Protože by politici prý toto právo zneužili. A tak se většina peněz dostává na svět bezhotovostně prostřednictvím fiat-money a stát si musí půjčovat u soukromníků, kteří získali privilegium tisknout peníze prostřednictvím úvěru a platí jim úroky z našich daní.

O tom jsme psali v sérii článků Jak se nám překabátily banky I. a II.. Divadlo kolem posledního navýšení dluhového stropu v USA bylo zbytečné. Protože swapy na kanalizaci dolarů směrem na Evropu, Kanadu a Japonsko a hlavně zóna volného obchodu jsou nástrojem, jak tyto země oslabit. Když inflaci, tak prosím pro všechny! Nájezdu loupeživých rytířů se dočkají země, které jsou první ligou v Evropě, tedy Německo, Švýcarsko, Holandsko a další. Budou vyrabovány podle scénáře, který zažili Řekové, Italové, Irové, Portugalci a Španělé a země bývalého východního bloku. Nyní to bude cílený útok na „spojence“. Koneckonců ten již začal díky špionáži NSA. Vítězem ale budou nakonec možná Rusové a Číňané. Nebo taky ne a lidstvo zmizí z povrchu zemského, když nemá rozum.

4. Jak nám banky znehodnocují peníze

Inflace je na pochodu, a to je neoddiskutovatelné. Prázdná kapsa nelže. Koneckonců minulý týden prezident Barack Obama sdělil Američanům, aby počítali s inflací minimálně kolem 6 procent a bezelstně dodal, že výše takové inflace ale není škodlivá. Co se stane po vzniku světového kartelu nekrytých peněz?

  • Ztráta suverenity centrálních bank. Centrální banky ztratí suverenitu ovlivňovat množství peněz v oběhu. Budou muset dát k dispozici takové množství měny, které budou zahraniční obchodní banky požadovat. A ty půjdou po rychlých ziscích. Nezávislost centrálních bank tímto definitivně končí, budou taženy zájmy finančního průmyslu
  • Množství peněz v oběhu už nebude být moci kontrolováno. Cesta vede k centralizaci západní měnové politiky. Přes jednotnou měnovou politiku k jednotné politice světové, tedy té části světa, kterou bankéři v pozadí takto ovládli.
  • Trvalý swap posílí především zájmy anglosaského bankovního sektoru. Ten si totiž s nějakými regulacemi jako Basel III nebo s daní z finančních transakcí nebude lámat hlavu. Nepřipustí jakékoliv systémové kroky k ozdravení bankovního sektoru a k omezení jako moci. Ve Velké Británii už avizoval nový guvernér Bank of England, že centrální banka použije všechny prostředky, aby zabránila pádu bankovního a finančního sektoru. Má na to páku - neomezený tisk peněz.

Nakonec může vzniknout nová centralizovaná měna za účelem definitivního vymazání států a jedné světové vlády. Související článek k tomuto tématu jsme psali již dříve: Fiskální bankrot USA povede k vytvoření nové světové měny.

Zdroje:
http://www.wiwo.de/politik/europa/gastbeitrag-bei-anruf-geld-das-weltkartell-der-gelddrucker/9017818.html
http://www.thedailybell.com/news-analysis/34704/Carney-Gets-Ready-to-Blow-Up-the-World/