V Otevřeném dopisu ministru zdravotnictví ČR jsme před časem od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha požadovali "veřejnou publikaci Ministerstva zdravotnictví, která bude obsahovat přesný popis metodiky sbírání dat, jejich vyhodnocení a přehled hlášených vedlejších účinků, pracovních neschopností, hospitalizací a úmrtí, ke kterým došlo do 28 dnů od podání experimentálních mRNA vakcín proti covid-19 v ČR od počátku vakcinační kampaně".

Dopis i přes naši urgenci zůstal bez odezvy. Asi žádnou epidemii nemáme, takže není třeba se zabývat otázkami, jak ji posuzovat a měřit. Jsem signatář dopisu a jako perličku uvádím, že jsem se v úterý 26. října 2021 mezi 11. a 12. hod. pokoušel dovolat na pevnou linku "Odboru pro komunikaci s veřejností Ministerstva zdravotnictví ČR". Chtěl jsem zjistit, zda se naším dopisem někdo zabýval či bude zabývat. Telefon vyzváněl úplně naprázdno, asi byl hospitalizován i ten vrátný. Čekal bych, že na takové instituci mě alespoň přepojí někam na recepci, kde mi někdo sdělí, kdy a komu mohu ve své záležitosti zavolat.

Mezitím ovšem Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze začala na těchto webových stránkách zveřejňovat údaje o počtu očkovaných a neočkovaných v souvislosti s onemocněním Covid-19. Stránkám by se toho dalo hodně vytknout. Od absence metodiky přes chybějící čísla o počtech testovaných v jednotlivých kategoriích a nežádoucích účincích vakcín až po odkaz na totálně zfušovaný článek webu VTM, jenž srovnává očkované a neočkované za posledních 7 dní. Ale zaplaťpánbůh za ty statistiky. Ukazují totiž jednu základní věc, o níž se už přesvědčili občané těch nejproočkovanějších zemí světa, jako jsou Singapur, Izrael či Velká Británie - očkování nefunguje. Ostatně stejně tak, jako nefungují roušky, trasování, karantény, lockdowny a další opatření, jimiž nás vlády celého světa zásobují v posledním roce a půl. Virus si prostě dělá, co chce, či co mu jeho tvůrci určili. Jistěže je možné říkat, že bez těchto opatření by všechno bylo horší. Ale podle "kdyby" nelze dělat vědecké či jiné odpovědné závěry, protože tam platí ověřená fakta.V této tabulce, která vychází ze stavu, který byl na výše zmiňovaném webu v neděli 31. 10. 2021 ráno, je shrnuta celá tragédie plošného podávání experimentálních vakcín. Pokusím se ji stručně okomentovat:

  • Jak známo, očkovaní lidé se nemusí testovat. Přesto je v populaci celkem 26 % pozitivně testovaných na Covid-19 mezi očkovanými. Jak by to vypadalo v případě plošného testování, to se můžeme jenom domnívat.
  • Všimněte si průměrného věku testovaných osob v porovnání s průměrným věkem osob hospitalizovaných, hospitalizovaných s těžkým průběhem a zemřelých. Testujeme mladé neočkované (školáci, personál nemocnic a domovů důchodců - věkový průměr 27 let) a střední generaci očkovaných (zřejmě lidi, kteří jdou na koncert, chtějí cestovat, případně byli vytrasováni - věkový průměr 50 let).
  • Hospitalizovaní nemocní mají průměrný věk 67 let (očkovaní 74, neočkovaní 62 let), lidé na JIP mají průměrný věk 64 let (očkovaní 69, neočkovaní 61 let) a zemřelí průměrný věk 77 let (očkovaní 80 a neočkovaní 76 let).
  • Testujeme mladé, v nemocnicích a na hřbitovech končí staří.
  • Mám poměrně důvěryhodnou informaci o tom, že v nemocnicích se očkovaní netestují ani v tom případě, že mají respirační chorobu. Naopak neočkovaní se testují pravidelně bez ohledu na zdravotní stav. Přesto je mezi pozitivně testovanými hospitalizovanými celkem 44 % očkovaných!
  • Úplně nejhorší situace je v úmrtích. Plně očkovaní tvoří v tuto chvíli 47 % všech úmrtí s Covidem-19. A to si ani netroufnu odhadovat, jak by ta čísla vypadala, kdyby se testovalo plošně a... pitvalo.


Statistika je empirická a přitom exaktní věda, ale politikové věří jen těm statistikám, které sami zfalšovali. Zkusme být někde mezi tím. Všechny statistiky kolem onemocnění Covid-19 trpí jedním velkým nedostatkem. Pracuje se se základním souborem dat, což s sebou zákonitě nese chybu způsobenou prací s velkým objemem dat a nese velké riziko manipulací. Určitě by daný soubor mělo vyhodnocovat více pracovišť s jasně danou metodikou, kterou je možné zpřesňovat a kontrolovat.

  • A mimochodem, proč z datových sad ÚZIS nelze vyčíst základní odpověď na otázku, zda očkování funguje, nebo ne a jak?
  • Jak to, že už dávno neběží komplexní zkoumání výběrového souboru osob, správně sestaveného, podle přesných metodik a s jasným výzkumným zadáním?

Tuto otázku si kladu opakovaně. A zcela jistě by o ní měly přemýšlet odpovědné osoby, které snad čtou tento článek. Věřím tomu, že zkoumání výběrového souboru osob by přineslo daleko více informací a mnohem přesnějších než ta bramboračka, kterou nás zásobuje ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené organizace.

K tématu: Na prahu změn se Soňou Pekovou


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!