Korporátní média hlásají na Vánoce a na Nový povinně štěstí, zdraví a klasický fake o tom, jak se všichni máme dobře. No dobře, ale mne zajímá, kdo se má lépe. Jak z našich článků dobře víte, úplně báječně se má jen a pouze jedno procento. Tak se podívejte na statistiku za poslední dekádu, která je pro jedno procento populace opravdu šťastnou érou. Nadělují si pod stromeček tolik, že z toho máme všichni utažené opasky. Jen mne jako obvykle udivuje tupost dnešní salónní levice, která tuto staronovou formu třídního boje vůbec nechce vidět. Ale uznávám, že pro levicové státní zaměstnance a pro příjemce dotací je těžké bojovat proti klasickému třídnímu nepříteli. A levice nechce ze strachu ani podnikat družstevně. Česká populace je tak zblblá neoliberalismem a sobectvím, že by tyto odvážné raději nechala umřít hlady, než aby si u nich koupila něco rozumného, dobrého a užitečného.

Takže si nás jedno procento koupilo za naše vydělané peníze a lže nám prakticky o všem, co pod svým komandem tiskne. Proto je dobré vědět, jak nás tato elita okrádá. Psali jsme k tomu dost a dost článků. Jak říkám, je to důležité pro další generaci. Aby viděli, že jejich předci nebyli úplní hlupáci, protože i tehdy to v Česku někdo viděl a psal o tom. Tady jsou data o nerovnosti z uznávaného výzkumu World Wealth and Income Database. První graf nám ukazuje, jak tuční jedno procento vyvolených v hlavních zemích světa.Schválně jsem klikl na rok 1929 před Velkou krizí a před nástupem fašismu. Sami vidíte, že na druhé straně grafu okolo roku 2014 vyjíždí v hlavních zemích světa zhruba stejné rozdělení bohatství. Jedno procento vyvolených bere ze společného koláče kolem 20 %. A nyní se podívejme na chudnutí dolních 50 % obyvatelstva v průběhu celého století. Opět je k dispozici jen statistika z několika západních zemí, ale i ta je dost výmluvná. Databáze se spoléhá v případě chudých jen na data od Pikettyho průlomové práce o kapitálu XX. století. Podívejte se na nástup neoliberalismu.Dolní polovina obyvatel v bohatých zemích trvale chudne. A přitom je málem stejně šťastná jako mediálně zblblí Češi o letošních vánocích, kdy se podle novin jednoho procenta opět mají dobře. Pro rok 2014 na grafu je podíl poloviny chudých obyvatel následující: USA 12,6 %, Francie 22,5 %, Čína 14,9 %. Jak vidíte, v Číně a USA vládne neoliberalismus jako řemen a chudí jsou vymačkáváni úplně stejně. A to je také důvod, proč padla ideologie levice a pravice. Miliardář Babiš udělaná koalici klidně i s koupenými komunisty. Jistě nerad, ale co se dá dělat. Česká pravice mu jde po krku kvůli nedostatečnému přídělu zlodějen pro globální korporátky a pro místní stračí mafiány. A nyní se podívejme na zemi, na jejíž úroveň se chce české jedno procento jednou dostat. Takto vypadá distribuce bohatství v USA.Spojil jsem do jednoho grafu růstů příjmů jednoho procenta a dolních 50 % obyvatel, abyste si to lépe vychutnali. A nyní se podívejte na stejný poměr pro Rusko, které má velice zajímavý vývoj.Červená pro jedno procento ukazuje raketový nárůst bohatství po divoké privatizaci státu na česko-ruský způsob. Stejně tak je děsivý propad modré, kdy pod dozorem amerických neoliberálů a bank došlo k prakticky kompletnímu ožebračení dolních 50 % obyvatel. Ale pozor, podívejte se na vládu Putina a na změnu v dynamice obou grafů. Modrá jde nahoru a červená naopak dolů. Současná vláda v Rusku zásadně změnila dynamiku rozkrádání státu pro jedno procento ve prospěch dolní poloviny, která bohatství jednoho procenta produkuje a nic z něj nemá. A to je také důvod srdečné nenávisti Putina a jeho systému na neoliberálním Západě. Globální západní korporace nesnáší ruský kapitalismus, v němž oligarchové musí platit alespoň nějaké daně a stát jim nepatří přes koupenou politickou elitu a přes koupenou byrokracii jako na Západě. Ale o tom bude řeč v pokračování o studené válce mezi Východem a Západem.

A na závěr to nejlepší. Pokud se podíváte na grafy distribuce bohatství v Česku, tak nenajdete vůbec nic. Kliknutím zjistíte, že Česko neposkytuje žádné údaje o rozložení bohatství. To je ideální stav, kdy nic nevíme a můžeme věřit oficiální propagandě a fejkům. Tak to má být. Ve lhaní pro jedno procento jsme už předehnali i USA. Náš šťastný lid ani neví, že je okrádaný a nakolik je okrádaný. Dozví se to jen nepřímo, pokud mu jedno promile banksterů sebere více než jeden bilión skrze bankovní zlodějnu organizovanou přes ČNB. Viz náš rozhovor spanem Mrázkem a pohled na naše starší články o monetární policie ČNB.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!