Všem našim čtenářkám a čtenářům přejeme pokojný a šťastný rok 2017

Pokračujeme v tradici vydávání ročenek našeho webu, kterou jsme začali už v roce 2013. Vždy na konci roku pro vás připravujeme přehled nejdůležitějších článků publikovaných během daného roku. Články jsou rozděleny do tematických bloků a jejich změny nebo naopak setrvalý stav ukazují z roku na rok, jak se vyvíjela situace ve světě a čemu jsme se přednostně věnovali. Podívejte se na ročenku z roku 2015 a hned uvidíte některé změny oproti roku 2016.Mediální manipulace a selhání masových médií dosáhlo za loňský rok tak masivních rozměrů, že málem tvoří hlavní téma webu. Další nové téma tvoří ekologie a stav planety Země těsně spojený se zavedením korporátního kapitalismu pro jedno procento vyvolených. A tento typ nebezpečného kapitalismu ničícího sociální stát západně-demokratického typu (welfare state) se v loňském roce začal docela rychle fašizovat. S tím souvisí úpadek demokracie, růst lokálních válek a již zmíněné globální dezinformační kampaně. Na druhou stranu se svět stal opět multipolárním díky zemím BRICS. Světový četník USA s dolarovým pendrekem pomalu odchází ze scény, protože začíná mít hlavní starosti doma, a nejen ve světě. Multipolární svět zvyšuje nárok na správné pochopení událostí a dějů v celkových souvislostech, což je a bude hlavní cíl našeho webu. Stejná multipolarita světa je ale na druhou stranu velkou šancí pro demagogy, pro omezené ideology všeho ražení a pro placené mediální lháře. Proto s potěšením zařazujeme rubriku o společné konferenci občanských iniciativ věnovaných otázce suverénní měny a jejího současného ohrožení. Je to poprvé, co jsme takovou konferenci spolupořádali a organizačně i finančně zajišťovali přes náš spolek eRepublika.


Naše redakce vzhledem k budoucnosti rozhodně nehýří optimismem, spíše naopak. Konec konců, jako daňoví poplatníci jsme si poprvé v tomto roce začali platit vládní úřad na Ministerstvu vnitra, který monitoruje „závadný“ tisk, jak tomu bylo za komunistů. Jsme opravdu zvědaví, kdy a kdo začne nezávislý tisk také cenzurovat, což by byl další krok směrem ke korporátnímu fašismu. Proto potřebujeme zvýšit vliv nezávislého tisku v této zemi. Demokracie nebude, pokud tu nebudou demokraté.

Pokud si myslíte, že naše práce na e-republice je dobrá a má smysl, staňte se aktivními šiřiteli těchto článků všemi kanály, které máte k dispozici. Také potřebujeme finanční a organizační pomoc, zejména při pořádání konferencí, které jsou opravdu náročné na čas i na finance našeho spolku. A nakonec prosíme aktivní pisatelky a pisatele, aby neváhali a spojili se s redakcí, pokud mají něco zajímavého ze života kolem nás, třeba i na lokální úrovni.

Web děláme s vámi a pro vás, v našem volném čase a částečně i za naše prostředky a schopnosti, které bychom jistě dokázali zpeněžit mnohem výhodnějším způsobem. Ale věříme v to, že svobodní lidé jsou svobodní, když chtějí být svobodní a když si na to udělají v životě čas. A o tom je občanský aktivismus. My jsme zatím připraveni svou část smlouvy o nezávislém médiu pro svobodné a přemýšlivé občany dodržet. A ta druhá strana nepsané smlouvy už závisí jen na vás.

Vaši vydavatelé webu e-republika.cz