Právník fízlovací NSA prohlásil na panelu svolaném organizacemi pro obranu občanských svobod v USA, že hlavní technologické společnosti si byly plně vědomy faktu, že NSA sbírá data o uživatelích z jejich sítí. Ovšem všechny velké společnosti (Google, Yahoo, Facebook atd.) vehementně na veřejnosti popíraly, že by o tom věděly. Generální poradce fízlů v NSA Rajesh De prohlásil na adresu zmíněných společností, že všechny věděly o příkazu FISA Amendments Act z roku 2008, který umožnil sbírat data v rámci programu PRISM a také manipulovat obsah pomocí upstreamu směrem do sociálních sítí a vyhledávačů. Klíčová otázka na panelu zněla následovně:

Panel wrote:
Byl sběr dat pod sekcí 702 zákona FISA Amendments Act prováděn s plným vědomím a s aktivní pomocí každé dané společnosti, jíž se sběr dat týkal?

Odpověď hlavního poradce byla téměř biblicky nekomplikovaná: "Ano". Poté, co Snowden odhalil celé pozadí orwellovského spiknutí vlád proti proti svobodám občanů, nastalo v branži media-techu zděšení. Velké společnosti jako AOL, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Yahoo zvolily na začátku klasickou taktiku lhaní a popírání. Masový odchod vyděšených uživatelů z jejich sítí by je připravil o miliardy zisku. A za to se lhaní podobným firmám vyplatilo vždy. A hlavně: na začátku tyto firmy vůbec nevěděly, kolik toho Snowden vlastně ví. A s mlčením zkorumpované politické elity a vojenské administrativy mohly počítat na sto procent, viz článek Farizejství EU-vůdců ohledně odposlechů USA. Navíc první kolo žalob proti NSA občanské organizace na obranu lidských práv prohrály na Nejvyšším soudě. Viz spor Clapper v. Amnesty International. Nyní to ovšem znamená, že bude následovat série hromadných žalob aktivistů na obranu lidských práv proti samotným poskytovatelům služeb a internetovým firmám za jejich lhaní klientům, s nimiž měly uzavřenou platnou smlouvu o ochraně dat. Článek Cloudové servery firem v USA jsou plně přístupné pro CIA na tuto skutečnost upozornil už před rokem. Navíc fízlování sítí je jen jeden prvek z rozsáhlého programu sledování obyvatel. Jeho další složky popisuje článek Orwellovská společnost moderny.

Fakticky by mohlo jít mimosoudní odškodnění až do miliard dolarů, protože tyto firmy téměř neplatí daně a jejich zisk je astronomický. Soudy v USA k tomu běžně přihlížejí, protože odškodnění musí mít trestající účinek na pachatele. Paradoxně by tyto firmy svůj zisk plynoucí z ničení demokracie opět odevzdaly na obranu demokratické společnosti. Protože stojí na druhé straně společenského spektra, jistě se budou zoufale bránit.

A nyní základní otázka na české nevládní organizace, které se zasazují o ochranu lidských práv: Proč nepostupovat stejným způsobem proti velkým providerům a společnostem jako Telefónica a další? Ve Francii podobný proces začne velmi brzy, protože je veřejně dokázáno, že telekomunikační firma Orange spolupracovala na fízlovacím programu NSA. Pravděpodobně lhala klientům stejným způsobem jako každá jiná velká internetová firma.