V neděli 8. září viceprezident Kolumbie Angelino Garzón kapituloval před požadavky Národního stávkového výboru a podepsal zrušení zákona č. 970, který ničil zemědělce stejně jako naše za Klausovy privatizace v Česku. Neoliberální fanatici nekontrolovaného monopolu umožnili dovoz dumpingového zboží jako jogurtů, zeleniny a ovoce z EU zemí, kde byly tyto výrobky dotované. Tím se zničilo české zemědělství, zelinářství a sadařství. Na rozdíl od nás se zemědělci v Kolumbii vzbouřili a zákon byl zrušen. O co šlo?

Tento zákon dával vládě monopol nad rozhodováním o osivu. Fakticky docházelo k tomu, že farmáři vinou výkyvů trhu a spekulací se zemědělskými produkty neměli zajištěné vlastní osivo na další rok, což byla jejich zkáza. Vláda tento zákon podepsala údajně proto, "aby držela krok s mezinárodní realitou". Nyní si zemědělci podrží osivo tím, že se vláda zavázala respektovat světové ceny uzavřené s 10 největšími odběrateli kolumbijských zemědělských produktů. Tím vznikne průměrná cena, která bude pro obě strany závazná. Podívejte se na reportáž nezávislé občanské stanice TV RealNews.

::::

Zákon vládě legálně umožňoval v případě cenového nesouladu násilím zabavovat zemědělcům osivo. To se stalo s osivovou rýží v oblastech Campo Alegre a jinde v roce 2012. Mnohé z těchto násilných výjevů, kdy vládní moc otevřeně ničila zemědělské produkty, se staly symbolem boje proti neoliberální politice vlády, která nakonec kapitulovala. Stávku zemědělců podporovaly všechny odbory. Současně stávkovali za podobné požadavky i horníci, kterým vláda zničila odborové smlouvy. Stávka měla celostátní charakter, trvala 21 dní a zemědělci zablokovali více než 40 důležitých silnic. Vyhráli právo na důstojný život, protože v Jižní Americe neumřel duch kolektivního jednání.

Neoliberální vlády jižní Ameriky se pokoušejí trvale monopolizovat základní lidské potřeby, jako například vodní zdroje. Viz náš článek Cochabamba a válka o vodu. Obyvatelé Cochabamby se postavili proti privatizaci a uhájili místní vodní zdroje před americkou nadnárodní korporací Bechtel, a to za cenu jednoho mrtvého a desítek zraněných demonstrantů. V Česku jsme válku o vodu již prohráli, jak je vidět z její privatizace a stonásobného růstu cen za stočné.