Projevy krize lze spatřovat v různých kauzách ukazujících na stav společnosti. Ať jde o vysokou politiku, kde se debatují kauzy Ladislava Bátory a Karla Schwarzenberga nebo funkce rodiny jako základu státu.


Oba diskutéři se pokoušejí pojmenovat příčiny současného stavu. Ustupuje se od původních demokratických ideálů směrem k multikulturnímu liberalismu? Tento trend spatřují jako největší hrozbu potenciálního rozbití principů, na nichž byl budován staletý řád. Zároveň se pokoušejí vidět budoucí vývoj a nabízí divákům své vlastní představy o tom, co nás čeká a nemine.


Více debat najdete v Debatním klubu.