Hospodaření s EU fondy v oblasti školství a vzdělávání bylo společně se zpackanou školskou reformou VŠ počítající prakticky s jejich privatizací hlavním důvodem odvolání ministra školství Pavla Dobeše. Ukazuje se, že pro odvolání Dobeše byl i naprosto věcný důvod, který neměl klasické ideologické pozadí dané neoliberální privatizací státu a jeho příjmů.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně na prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání. Zkontroloval individuální projekty, mezi nimi i tzv. projekty „EU peníze školám“. Prověřil nejen fungování systému, ale i 43 individuálních projektů za 145,8 milionu korun. Z nich téměř 124 milionů by měla zaplatit Evropská unie. Výsledek je pro již odvolaného Dobeše značně nelichotivý, viz tato závěrečná zpráva (15.10.2012).

Za prvé a podstatně, ministerstvo milému EU v klidu lhalo. Řečeno úředním jazykem, dělalo toto.

Ve výročních zprávách za roky 2008 až 2010 ministerstvo navíc předkládalo Evropské komisi v řadě případů nesprávné informace o tom, jak se operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozvíjí.


Za druhé, posuzovací komise pracovaly stylem "malá domů" aneb "já na bráchu a brácha na mne". Z cizích, tj. evropských daní přece krev neteče. A u nás se v klidu krade i z domácího.

Při výběru samotných projektů se ukázalo být klíčovým problémem vysoké riziko subjektivního hodnocení. O projektech totiž rozhodoval vysoký počet členů výběrových komisí, kteří byli podjatí – tedy měli vztah k projednávaným projektům. A i když při projednávání takového projektu odešli z jednací místnosti, což nebylo pravidlem, mohli celkový výsledek ovlivnit tím, že hlasovali i o konkurenčních projektech.

Za třetí, co komise náhodou neodsouhlasily, o to se postaralo pilné ministerstvo. Konec konců, asi vědělo, proč se určité projekty musí prosadit stůj co stůj.

Čtyři projekty například výběrová komise nejdřív nedoporučila k financování. Pak bylo ale svoláno její mimořádné zasedání, kde už komise zmíněným projektům dala zelenou. V zápise z jednání ale obrat o 180 stupňů nijak nevysvětlila. Porušila tak zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace a také své vnitřní předpisy i regule EU. U těchto čtyř projektů tak kontroloři konstatovali porušení rozpočtové kázně ve výši 56,1 milionu korun.


K tomu není třeba přidávat žádný závěr. Zpráva NKÚ ukazuje hospodaření Česka jako celku a jeho milý vztah k EU-fondům zvláště.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Z domova" najdete zde.