Tvůrce filmů Zánik samoty Berhof či Skalpel prosím, v současnosti přednášející na Univerzitě Jana Amose Komenského, režisér Jiří Svoboda debatuje s filmovým teoretikem, recenzentem a publicistou Kamilem Filou o filmu a televizi.

Jaká tvorba v ČR převažuje? Je kritik - recenzent žoldákem mainstreamu nebo nezávislou osobností? Existuje nezávislá scéna?

Více informací o Debatním klubu naleznete zde