Září 26, 2012

České republice citelně chybí trh s alkoholismem, který by dal pijáctví jasný tržní rámec a učinil z něj integrální součást naší reformované společnosti. Tento inovativní trh by fungoval na podobném principu, jako funguje trh s emisními povolenkami: každý občan starší 18 let by dostal od vlády na začátku každého roku povolenky na konzumaci alkoholu (takzvané chlastačenky), které by podle vlastního uvážení mohl využít buď k osobní konzumaci, nebo je na zvláštní burze (tzv. CHLASTAQ se sídlem v Ostravě) nabídnout k prodeji těm, kteří si svoje již prochlastali a potřebují další. Jistá minimální část chlastačenek by ovšem byla neprodejná, aby stát nemohl být nařčen, že podporuje abstinenci a nebezpečně si zahrává s tím, že příliš mnoho občanů vystřízliví.

Příjmy z těchto obchodů by nepodléhaly dani z příjmů, ale speciální srážkové dani. Stát by získal nejenom nový zdroj příjmů, ale především novou daň, kterou by mohl snížit v případě, že by potřeboval vyřešit nějaký problém. V úvahu připadá i přidělování chlastečenek právnickým osobám s živnostenským oprávněním k provozování hostinské činnosti, které by je mohli prodávat či pronajímat svým zákazníkům, případně je zpětně vykupovat od těch, kteří je z důvodu indispozice nemohli vyčerpat. Vznik sekundárního trhu s deriváty, destiláty, opicemi a opcemi na kocovinu je plně podporován.

Další možností je zavedení speciálního typu chlastačenek tzv. „na láhev“, jejichž uplatnění by bylo vázáno na konkrétní chlast, nebo typ chlastu. S jejich pomocí by pak bylo možno řídit spotřebu a vhodnou úpravou daně (či intervencí ministerstva) ji v případě potřeby přesměrovat z jednoho typu nápoje na druhý pouhou tržní stimulací.

Z preventivních důvodů by do trhu s alkoholismem měly být začleněny i alpa francovka, okena, iron a metanol, neboť jak známe tam, kde vládne trh, neexistuje problém.

Na fungování trhu by potom dohlížel speciální úřad tzv. Nejvyššího ochlasty (v žádném případě nejde o „trafiku“ pro ministra Kalouska), který by stanovoval roční příděly chlastačenek s ohledem na to, aby byl na jedné straně podpořen trh alkoholem (synergický efekt) a na druhé straně aby chránil před inflačním znehodnocením chlastačenky těch občanů, kteří kromě chlastání ještě chodí do práce.

Na zdraví!

Zdroj: blog Tribun

Převzato z Outsidermedia