Ing. Vladimír Derner

(Koalice pro Královéhradecký kraj)
Kandidát do krajských voleb, Královéhradecký kraj

"Pořádek: základ prosperity."

Narodil se v Hradci Králové, bydlí v Třebechovicích pod Orebem. S manželkou Irenou letos oslavili 30. výročí svatby. Manželka pracuje jako ředitelka Domova důchodců v Třebechovicích pod Orebem, dcera Jana vystudovala sociologii na filosofické fakultě UK v Praze, syn Tomáš absolvoval Vysoké školu ekonomickou a syn Ondřej je v posledním ročníku na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Vladimír Derner vystudoval ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby. Ještě předtím, než se začal významněji angažovat v politice, pracoval jako projektant – statik betonových konstrukcí. Do regionální politiky vkročil hned po revoluci v roce 1990.
„Situace byla taková, že ne každému se chtělo nést rizika této převratné doby, ale někdo to udělat musel. Bez působení v politice nemůžeme mít vliv na utváření prostředí, ve kterém žijeme“.

Od roku 1990 byl deset let starostou města Třebechovice pod Orebem, poté v letech 2001-2004 působil jako náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Od roku 1990 doposud je zastupitelem v Třebechovicích pod Orebem. V listopadu 2008 byl zvolen náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje. Je členem KDU-ČSL.

Jeho koníčkem je horská turistika, cyklistika, lyžování, hokej a floorbal. Rád čte. Volné chvíle si zpestřuje hrou na pozoun v hudebním uskupení Třebechovičtí trubači.
Do povědomí veřejnosti se dostal zejména v souvislosti s úspěšným působením ve funkci starosty města Třebechovice a protikorupčními postoji. Mimo jiné prosadil zveřejnění tajné leasingové smlouvy na hradecký pivovar, díky kterému byly odhaleny značné škody způsobené nekalými praktikami některých politiků.

Osobní stránky kandidáta najdete zde.

Zdá se mi, že v tomto volebním období nebylo o královéhradeckém krajském zastupitelstvu a krajských radních skoro vůbec slyšet. Je to tím, že nic neděláte, nebo tím, že neprodukujete žádné skandály?
Je pravda, že mediálně zajímavější jsou vždy skandály. I ty se nám nevyhnuly, ale je třeba zdůraznit, že šlo v drtivé většině o problémy spojené s činností minulého zastupitelstva. Mám na mysli především velké finanční ztráty kraje způsobené nevýhodnou smlouvou na hradecký pivovar, dnes sídlo krajského úřadu. Pokud jde o současnou koalici, ne vždy vše ideálně vyšlo, ale nějaký zásadní průšvih jsme nevyrobili. Rozhodně si nemyslím, že bychom v uplynulém období nic nedělali. Například v sociálních službách, za které jsem jako člen rady nesl odpovědnost, jsme schválili síť sociálních služeb pro období 2013 – 14 a stanovili metodiku víceletého financování. To je v dosavadní praxi zásadní průlom, který zejména neziskovému sektoru přináší stabilitu a určitou perspektivu, po které dlouhá léta oprávněně, ale marně volali. Nemá smysl zde uvádět dlouhý výčet všech aktivit minulého období, bližší informace o mé činnosti jsou k dispozici na mém webu.

Jak se Vám v Radě KHK spolupracuje s radními za ČSSD?
ČSSD má v radě dvoutřetinovou většinu, co nepovažuji za stav, který by byl ideální pro kteroukoliv ze zúčastněných stran. Při vyrovnanějších poměrech by se některé věci asi lépe prodiskutovaly a promyslely. Na druhou stranu musím zdůraznit, že naše spolupráce byla korektní, dohody se dodržovaly a v rámci našich gescí jsme měli dostatečný prostor pro svoji práci.

Navštívil jsem několik přednášek z cyklu Etického vzdělávání, jejichž jste byl hlavním iniciátorem. Mohl byste o nich říci něco bližšího?
Projekt etického vzdělávání jsme ve spolupráci s Etickým fórem ČR, Nadačním fondem Josefa Luxe a hradeckou univerzitou zahájili již v roce 2002, a po mém zvolení do funkce náměstka hejtmana v roce 2008 znovu oživili. Jsem přesvědčen o správnosti motta projektu, které říká, že etická výchova je předpokladem budoucí prosperity kraje. Hlavní náplní je zavádění a podpora etického vzdělávání do škol, dále vzdělávání lektorů etické výchovy a rovněž se snažíme otázky týkající se etiky vnášet do společnosti cestou veřejných přednášek a diskuzí. Pro tento účel se nám podařilo získat mnoho velmi zajímavých lektorů, mimo jiné Jana Sokola, Danielu Drtinovou, Karla Janečka, Jana Kellera, Ilonu Švihlíkovou a další.

Průzkumy naznačují, že byste po volbách nemuseli být součástí krajské koalice. Už víte, co budete v takovém případě dělat?
Nebudeme-li v koalici, budeme v opozici a tuto práci budeme vykonávat stejně důkladně, jako jsme pracovali ve funkci krajských radních. Opoziční strany jsou součástí politického systému a pokud nepracují nebo se nechají zkorumpovat úlitbami koalice, přestává zastupitelská demokracie správně fungovat. Jsme v politice proto, aby abychom byli užiteční občanům této země, a podle toho se budeme snažit i chovat.

Co byste těsně před volbami rád sdělil svým voličům?
Čtěte kandidátky. Je čas dát důvěru a podporu osobnostem, a ne partajím. Podívejte se na kandidáty jednotlivých stran, porovnejte jejich hesla s tím, co pro jejich naplnění dělali již v minulosti, jaké jsou za nimi výsledky a komu z nich jste schopni věřit. Zvolené zastupitelské orgány nejsou elitou ani odpadem ostatní společnosti. Jsou jejím reprezentativním vzorkem. Vaše zájmy budou hájit právě Ti, kterým dáte svůj hlas.