Mgr. Jan Korytář (Změna)

Kandidát do krajských voleb, Liberecký kraj

"Chce to změnu. Proti korupci v našem kraji!"


Po maturitě na Střední ekonomické škole v Liberci pracoval jako prodavač, poté nastoupil roční civilní službu na Správu CHKO Jizerské hory, absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Ochrana a tvorba životního prostředí. V roce 1994 založil ekologickou organizaci Čmelák - Společnost přátel přírody (dříve Staří ochránci Jizerských hor), mezi jejíž činnosti patří mj. obnova přirozených lesů včetně projektu Nový prales, návrat ohrožených dřevin jilmu, tisu, jedle a dalších do české krajiny, ekologická výchova a sociálně-občanské aktivity. V roce 2004 vstoupil do Strany zelených, byl i jejím krajským předsedou. V komunálních volbách v roce 2006 byl za zelené zvolen do zastupitelstva města Liberce. Do komunálních voleb v roce 2010 vedl politické uskupení Změna pro Liberec, které se ziskem 21 % zvítězilo, uzavřelo koaliční dohodu s ČSSD, Unií pro sport a zdraví a stranou Liberec občanům. Jan Korytář se tak 1. prosince 2010 stal libereckým primátorem. Odmítl podepsat sporné zakázky a byl odvolán z funkce primátora pro tzv. "nekomunikativnost s koaličními partnery". Po neshodách ve Straně zelených ji v roce 2012 opustil a založil vlastní stranu Změna, která by měla sdružovat hnutí Změna pro Liberec a Změna pro Liberecký kraj. Se zelenými ale nadále spolupracuje, do krajských voleb v roce 2012 strany sestavují společnou kandidátku.


Volební program strany najdete zde.

Boj proti korupci je hlavní téma vaší kampaně. Ale to dnes slibuje každý politik.
Je pravda, že proti korupci chce bojovat každý, to není moc originální. Zajímavější jsou politici, kteří odmítli podepsat korupční zakázky, a kvůli tomu museli odejít z důležitých a dobře placených míst. Když mne odvolali z vedení Liberecké radnice, dostal jsem nabídku absolvovat třítýdenní stáž v USA zaměřenou na boj proti korupci. Poznal jsem mnohé postupy a řešení, která by se dala přenést i k nám. Sleduji i dění v západoevropských zemích s nízkou mírou korupce a jsem v kontaktu s odborníky z renomovaných českých neziskových organizací, které se této problematice věnují. Připravených a vyzkoušených řešení je dost. U nás jednoduše chybí politická vůle, protože z korupce česká politika žije a tyje. Korupce se jen v našem kraji ročně týká stovek miliónů korun. Tyto peníze musíme dostat zpět do rozpočtu a musíme stíhat ty, kteří kradli. To je otázka spravedlnosti a občanské statečnosti. Korupční peníze pak půjdou na opravy silnic, na lepší sociální politiku, na aktivní podporu zaměstnanosti, na podporu neziskových organizací či ochranu památek a životního prostředí.

Jste krajské uskupení s celostátními ambicemi. Jaké změny chcete prosadit na úrovni kraje?
Základním úkolem je transparentnost veřejných peněz a kontrola efektivních výdajů. Tím chceme naplnit základní zájem daňových poplatníků a slušných podnikatelů. Stát tu není proto, aby byl dojnou krávou pro zloděje. O veřejné zakázky budeme soutěžit tak, abychom získali pro kraj co nejvýhodnější podmínky. Prověříme všechny hlavní smlouvy uzavřené v minulých letech krajskými organizacemi. Nevýhodné smlouvy zrušíme či vyjednáme lepší podmínky. Budeme zveřejňovat maximum informací o činnosti kraje a jeho organizací. Transparentnost pokládáme za klíčovou věc pro hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Vypíšeme transparentní výběrová řízení na místa, která byla obsazena jen na základě politické příslušnosti. V krajské nemocnici je to např. ekonomický ředitel Jiří Kittner nebo přímo ředitel Jiří Veselka. Z dozorčí rady nemocnice odvoláme i funkcionáře ČSSD, kteří si odměnami za tyto funkce vylepšují rodinné rozpočty, ale zdravotnictví nerozumí. Nemocnice má léčit a ne být krmelcem, kam se chodí politici pást. A to je jeden z mnoha funkcionářských pašalíků, který v kraji existuje.

A co budoucí koalice na krajské úrovni?
Chci, aby lidé věděli, koho budou volit. Mohu slíbit, že Změna neudělá koalici s ODS a ČSSD. Nepůjdeme do žádné koalice, kde by ODS či ČSSD měly významné postavení, které by bránilo prosazení klíčových bodů našeho programu, zejména z oblasti boje proti korupci. Hodně bude záležet na tom, kteří konkrétní lidé se díky preferenčním hlasům do zastupitelstva dostanou. Ideální koalice je pro nás se SLK, případně některou z menších stran.

Zastavme korupci, podporujme udržitelný rozvoj regionu, starejme se také o neziskový sektor!