Skutečně zdrcující epidemie otravy methylalkoholem v České republice se týká několika problémů, které v honbě za senzací poněkud zapadají. Pojďme si je rozebrat po řadě.

  • V Česku existuje trh neoficielní, černý či šedý s ethanolem. Vydělává na nezdanění a tento zisk je významný. Nicméně, i přesto, že jde o padělky, nejsou životu nebezpečné. A vzhledem k jeho rozšíření svědčí jenom o schopnostech konzumentů rozeznat originál od padělku. Zájmem tohoto trhu je zůstat v šeru, v podzemí a jakkoliv na sebe neupozorňovat .

  • Současný problém se týká otravy methanolem. Někde, nějak, se do alkoholu určeného ke konzumaci dostal methylalkohol. Kde a jak, je klíč k řešení problému. Methylalkohol a ethylalkohol se normálně ve výrobních procesech nepotkávají. Minimálně potravinářský ethylalkohol s methylalkoholem.

  • Míst, kde se potkat mohou a mohlo dojít k záměně, bude tak do prstů rukou a neměl by být problém je vypátrat. Prodejci jsou nezajímaví a nejspíš netušili, co prodávají

  • Přimíchat methylalkohol do ethylalkoholu za účelem zisku je hloupost. Muselo tedy jít o omyl, o něco jako válku černých producentů, nebo o teroristický čin. Tomu by mohla nasvědčovat velmi lokalizovaná epidemie - Česko.

  • Prohibice a kontroly se většinově týkají pouze legálních producentů. Černou produkci a distribuci zasáhne spíše náhodou. A nejspíše pozitivně ve smyslu zvýšeného odbytu. Ani přirozené antidotum - etanol, mimochodem fungující na zcela stejném principu jako zázračný lék z Norska, nebude dostupné pro první pomoc.

  • A nejhorší nakonec - kolik methanolu je v předzásobách v domácnostech? To netuší nikdo.


Co dělat účinného v tuto chvíli? Neví nikdo. Prohibice je mimoběžná snaha o to ukázat neexistující svaly.

Methylalkohol se bezpochyby dostal k lidem distribuční sítí nelegálního alkoholu. Chci věřit, že omylem. A proto si troufám přijít s poněkud kacířskou myšlenkou: pokud již stát rezignoval na otázku "nelegálního" alkoholu, nechť nelegální producenti nerezignují na kontrolu kvality toho, co pouštějí do distribuce. To že podvedou stát na daních, nezkušeného zákazníka na chuti, jsem schopen akceptovat. Ale to, že někoho otráví, oslepí, či zabijí, je proti zájmu všech!

Vize současné situace je spíše apokalyptická. Prohibice nikdy nic nevyřešila mimo jiné hlavně proto, že se jí nikdy nepodařilo prosadit.

Světla reflektorů zaměřená na odpovědné v médiích každou minutu bohužel neukazují nic jiného, než snahu zastavit řítící se lavinu. To neumí nikdo.

Ale tak nějak původně jsem si myslel, že někdo, kdo řídí tento stát, umí způsobit, aby se lavina neuvolnila. Mýlil jsem se!


Převzato z Outsidermedia