Od listopadu mám v počítači uloženou jednu <a name="http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_img.php?id=159231" href="http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_img.php?id=159231">fotku</a>. V pražské svatovítské kostelní lavici sedí tři pánové. Na popisce k fotografii je text: "Zleva: Premiér Petr Nečas, prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka se zúčastnili 17. listopadu (2010) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze oslavy státního svátku Dne boje studentů za svobodu a demokracii." Přítomnost duchovního v kostele je jaksi k věci. Ale proč jsou s ním ti dva? Symbolem boje studentů z devětaosmdesátého byl přece Václav Havel a tehdejší studenti a herci. Slušelo se také pozvat Anežku Českou, tenkrát svatořečenou. Havel pozvaný nebyl a Anežka se na dění ve vlasti dívá z jiného časoprostoru. Neúprosné svědectví fotky připomíná přání, nikoliv realitu. Jaké pouto je mezi těmito třemi zobrazenými?

Petr Nečas působí od roku 1991 v ODS. Než se stal premiérem současné vlády, šéfoval ministerstvu práce a sociálních věcí. Jeho působení ve vládě je otevřeně asociální. Nečasův přístup například k nezaměstnaným je jasně vyjádřen předvolební bilboardovou zkratkou: "Vezmeme sociální dávky těm, kdo nechtějí pracovat." Toto prohlásil v době prokazatelného nedostatku pracovních míst pro ty, kdo pracovat chtějí. Obyčejný věřící člověk pak doufá, že se snad alespoň jménem církve arcibiskup nezaměstnaných zastane. Vždyť biskupové mají plnou svobodu a nezávislost na jakékoli světské moci; když pečují o své stádce, pečují ve skutečnosti také o sociální a občanský pokrok a blahobyt. Tak se to alespoň píše v koncilních dokumentech. Zadání slov "jednání Duka - Nečas" do <a name="http://www.google.cz/search?q=jednání+Duka+-+Nečas&amp;rls=com.microsoft:cs&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;startIndex=&amp;startPage=1" href="http://www.google.cz/search?q=jednánĂ­+Duka+-+NeÄŤas&amp;rls=com.microsoft:cs&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;startIndex=&amp;startPage=1">vyhledávače</a> spolehlivě vyjede titulky: "Počátkem roku začne jednání o vracení církevního majetku; vláda se nově vyrovná s církvemi; Duka má zájem o majetek." Arcibiskupovo sociální cítění napovídá vztah k nezaměstnaným v <a name="http://www.denik.cz/z_domova/duka-cirkev-se-musi-otevrit-i-vuci-lidem-kteri-nec.html" href="http://www.denik.cz/z_domova/duka-cirkev-se-musi-otevrit-i-vuci-lidem-kteri-nec.html">rozhovoru pro Deník.cz</a>: "Víme, kolik lidí využívá nezaměstnanosti k tomu, že pracuje načerno. Víme, že někteří lidé nechtějí dělat nic jiného než to, co dělali vždycky." Pan arcibiskup Duka a minimálně jeden homiletik nejspíš neznají <a name="http://www.mpsv.cz/files/clanky/10286/08022011.pdf" href="http://www.mpsv.cz/files/clanky/10286/08022011.pdf">statistiku MPSV</a>, nerozlišují registrovanou a faktickou nezaměstnanost, nevědí, že na 1 neobsaditelné místo je 18,2 lidí, nevědí, co je prekarizovaná práce. V povánočním liturgickém mezidobí jsem vyslechla dvě kázání, zaměřená proti nezaměstnaným. Nerozlišení mezi nedobrovolně nezaměstnanými a lidmi neochotnými pracovat, kterých je v každé společnosti 4 - 5%, se vinulo jako leitmotiv oběma kázáními. Jako křesťanku katolického vyznání a jako osobu s prekarizovanou prací mě to může mrzet, ale nic s tím nenadělám. Pan arcibiskup a pan premiér v jedné lavici. Jako partneři sociálního dialogu by byli vyfotografováni jinak. A ke všemu naše vláda v počátcích svého působení odvolala zmocněnce vlády pro lidská práva a do dnešního dne nepředstavila novou věrohodnou osobnost. Kde máme hledat zastání?

Druhým mužem v kostelní lavici je Václav Klaus, propagátor zhasnutého světla při realizaci kupónové privatizace, kamarád Lájosze Bácse, vyznavač neregulovaného svobodného Trhu a jeho Neviditelné ruky. Co jej může kromě tématu <a name="http://www.novinky.cz/domaci/201095-cirkev-a-stat-se-po-letech-dohodly-na-sprave-katedraly-sv-vita.html" href="http://www.novinky.cz/domaci/201095-cirkev-a-stat-se-po-letech-dohodly-na-sprave-katedraly-sv-vita.html">Svatovítská katedrála</a> spojovat arcibiskupem, svobodným a nezávislým na jakékoli světské moci? Společnou řeč našel nejvyšší představitel státu s nejvyšším představitelem církve při kritice odcházejících lékařů. Bohužel je akce lékařů natolik mediálně vymodelovaná do podoby chamtivých doktorů, že už lidé neznají skutečné argumenty jejich deklarovaného odchodu. Nejspíš věří prezidentovi a arcibiskupovi víc než svým čtenářským dovednostem. Důvodů exodu lékařů <a name="http://www.dekujeme-odchazime.cz/13_duvodu_exodu" href="http://www.dekujeme-odchazime.cz/13_duvodu_exodu">je třináct</a>, jejich platy jsou uvedeny na pátém místě, až za upozorněním na rezervy ve zdravotnictví a podivným hospodařením ve špitálech. Zřejmě pořád lidé <a name="http://www.dekujeme-odchazime.cz/" href="http://www.dekujeme-odchazime.cz/">neumí s internetem</a> pracovat a sami si udělat názor na požadavky lékařů z nemocnic. Odvedení pozornosti občanstva od skutečných a závažných problémů, provázené cíleným rozeštváváním lidí, účinné proti slabším a bezbranným (nezaměstnaným, bezdomovcům, důchodcům, starým, jinověrcům, cizincům, Romům, cikánům, nemajetným a dalším) je v případě lékařů nutné provádět důkladněji. Protože jsou lékaři chytří lidé, i kampaň proti nim musí být chytřejší.

Václav Klaus už ve svém <a name="http://www.klaus.cz/clanky/2744" href="http://www.klaus.cz/clanky/2744">novoročním projevu</a> nabádá: "Výzvy, aby se v&#160;některých&#160;profesích organizovaně, kolektivně a hromadně odcházelo do ciziny, jsou něčím, s&#160;čím se nemůžeme smiřovat. Je to nepřijatelné vydírání." Aby nebylo pochyb, o kom mluví, <a name="http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=687371" href="http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=687371">označil</a> na následující schůzce s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem "chování části našich lékařů za velmi nezodpovědné". Porušují lékaři nějaký zákon? Najednou neplatí dokonalé zákony Trhu a přednost dostávají netržní rozměry tohoto problému? Proč by mizerně placení lékaři z veřejných nemocnic nemohli podle zákona nabídky a poptávky jakožto svobodní lidé dát výpověď a svobodně si vybrat, co dělat dál? Nebo by snad <a name="http://blisty.cz/art/57208.html" href="http://blisty.cz/art/57208.html">tržní ideologové</a> chtěli ty doktory zmrskat a nahnat zpátky do práce?

Už dne 26. 1. 2011 biskupové Čech a Moravy, vedení arcibiskupem Dominikem Dukou náhle pocítili sounáležitost nejen s občany státu, ale i s prezidentovými slovy. Na své <a name="http://www.ado.cz/system/files/Prohlaseni_biskupu_CR_-_leden_2011.pdf" href="http://www.ado.cz/system/files/Prohlaseni_biskupu_CR_-_leden_2011.pdf">první konferenci</a> v tomto roce vydali Prohlášení, že "mnohá politická jednání byla znemožněna, protože se věcná jednání změnila v nátlakové akce místo argumentů". Dále se biskupové shodli, že "je na pováženou, když mluvčí lékařů vyhrožují postihem pacientů a považují je za rukojmí svého nátlaku". Víc než na pováženou je spíš nezájem biskupů o skutečné příčiny rok trvajícího protestu lékařů a ignorace vzniku a prosazení asociálních zákonů narychlo protlačených ještě minulou vládou, které na obyčejné lidi začínají doléhat. Čest církevních hodnostářů naštěstí zachraňuje Tomáš Halík podpisem otevřeného <a name="http://zpravy.idnes.cz/pomozte-lekarum-pise-vlade-halik-suchy-ci-jiraskova-fh7-/domaci.asp?c=A110125_113955_domaci_jw" href="http://zpravy.idnes.cz/pomozte-lekarum-pise-vlade-halik-suchy-ci-jiraskova-fh7-/domaci.asp?c=A110125_113955_domaci_jw">dopisu</a> vládě, který protest lékařů označuje za legitimní. V pátek 11. 2. 2011 se pro aktuálně.cz vyjádřil Dominik Duka: "Je zapotřebí si uvědomit, že otázka zdravotnictví je postavena na vztahu k těm, kteří jsou slabší a potřebují pomoc, a to by se nikdy nemělo z té služby ztratit." Zajímal se pan arcibiskup o podmínky za jakých lékaři pracují třeba už před rokem, když vznikla iniciativa Děkujeme, odcházíme? Proč se najednou vyjadřuje k tématu, které ho celý rok neoslovilo?

Na blížící se datum 1. března, kdy lékaři hromadně <a name="http://www.dekujeme-odchazime.cz/" href="http://www.dekujeme-odchazime.cz/">odejdou</a> z nemocnic, se už nedočkavě těší <a name="http://domaci.ihned.cz/c1-50119280-odejdou-vam-lekari-prevezmeme-vasi-nemocnici-nabizeji-soukromnici" href="http://domaci.ihned.cz/c1-50119280-odejdou-vam-lekari-prevezmeme-vasi-nemocnici-nabizeji-soukromnici">majitelé soukromých</a> nemocnic a podnikatelé ve zdravotnictví, aby <a name="http://www.blisty.cz/art/57186.html" href="http://www.blisty.cz/art/57186.html">konečně zprivatizovali</a> poslední zbytečky sociálního státu. Těším se, že pan arcibiskup bude apelovat na bohaté, aby přestali krást a nechali pár drobků dolním deseti milionům. Bylo by trapné, aby se důstojní biskupové nechali léčit v soukromých nemocnicích, na které obyčejní lidé už vůbec nebudou mít peníze. Pak by se hněv lidu mohl obrátit nesprávným směrem.