Minulý týden ve čtvrtek 19.10. jsem se zúčastnil natáčení pořadu Máte slovo věnovanému aktuální situaci v Palestině. Předem jsem se zavázal mlčet, částečně ze zbabělosti, neboť není vyloučeno, že reinkarnace prokurátora Urválka nás sleduje svým ostřížím zrakem a částečně pro to, že se v poloze televizního řečníka necítím komfortně.

Slib jsem dodržel, mlčel jsem jako hrob. Pomohla mi k tomu i moderátorka Michaela Jílková svým v podstatě korektním řízením, kdy opravdu dávala slovo nejen zastáncům Izraele, ale i obhájcům práv Palestinců. Tedy zazněla i slova, pod která bych se mohl podepsat, a divák měl skutečně na výběr. To bylo příjemné překvapení. Naopak překvapením nepříjemným byly některé neuvěřitelné názory proizraelské strany. Českou televizi v podstatě nesleduji a nejméně ze všeho zpravodajství všeho druhu či diskuzních pořadů, kde se podvodníci hádají, kdo je větší podvodník. Z neuvěřitelných názorů, které padly, vyberu tři:

1. Podívejte se, jak Izraelci zvelebili svoji zemi, a jak to naopak vypadá u Palestinců
Nevím, ale představuji si, že takto argumentovala např. protektorátní propaganda: Podívejte se, jak to vypadá ve Varšavě, Terezíně či Lodži (židovských ghettech) ve srovnání s vysokou kulturou v Berlíně, Norimberku atd.

2. Na otázku o nežádoucích obětech z řad dětí odpovídám, že vystřelená kulka letí stejně rychle, ať jí vystřelí dospělý nebo dítě.
Jinými slovy, oběti na palestinských dětech není třeba litovat, jelikož mohou mačkat spoušť. Kojenci sice nemohou, ale přijde den, kdy vyrostou a stejně z nich budou jen teroristé, tak je lépe je zabít hned, kdoví co by ještě napáchaly.

3. Viděli jste ta videa, kde izraelské děti byly Hamásem naloženy do nákladního automobilu a záměrně hromadně upáleny?
Ne, neviděl jsem tato videa. Neviděl jsem také videa, kde Hamás setnul stovky dětí, i když to původně viděl Biden a mnozí další, aby to své vidění následně odvolali. Neviděl jsem mnoho jiných videí sloužících jedinému. Rozdmýchání nenávisti. Tak Izrael údajně nabízí novinářům zhlédnutí nezveřejněných videích se zvěrstvy Hamasu. Zhlédnutí, kde není povolen záznam. Videa, kterým věří ten, kdo jim věřit chce. S pravdou to má podle mého soudu mnohem méně společného než s propagandou. S propagací nenávisti.

Problematice Izraele a jím okupovaných území jsme se věnovali již dříve a v podstatě se nic na popisovaném stavu nemění, odkazy na články najdete dole pod textem. Jenom bych navíc nabídl pohled z jiného kulturního okruhu, a totiž ze Srí Lanky od spisovatele Indrajit Samarajivy. Text je volným překladem, nejde tu o přesnost překladu, ale vyjádření myšlenek, se kterými souzním.

Na Srí Lance v roce 2019 Vláda vědomě nechala dojít k brutálnímu teroristickému útoku, při kterém zabíjeli muži, ženy a děti v kostelech a hotelech po celé zemi. V reakci na to vládou podporované davy řádily po čtvrtích, bily, pálily a zabíjely muslimy. Zní vám to povědomě? Zažil jsem genocidní násilí na Srí Lance, ale naši koloniální páni v něm právě teď pořádají mistrovskou lekci.
Bílé impérium (můj výraz pro americké impérium, které vlastní všechny staré kolonizátory jako vazaly) provádí historický pogrom na palestinský lid, široce prosazovaný a propagovaný prostřednictvím mainstreamových médií. A příliš mnoho z vás se na tom podílí. Viděl jsem lidi, kteří se stali obětí nenávistných projevů, a západní svět právě teď ukazuje svůj nahý genocidní zadek. Vím, že s probíhajícím pogromem se dá dělat jen velmi málo, ale musíte se zeptat sami sebe. Jak budu žít sám se sebou? Co řeknu svým dětem? Že jsem zažil pogrom a bohorovně o něm debatoval, nebo ještě hůře, podporoval lidi, kteří pogromy prováděli?

Veřejné mínění

Ano, to je oč se tu také hraje. O veřejné mínění. Dokud většina hltá zprávy mainstreamu jako zjevenou pravdu, nezlepší se postavení nejen Palestinců, ale bezmocných obecně. Svět spravují mocní dle svých zájmů a řeči o tom, kterak myslí na děti našich dětí jsou jen výsměchem, plivnutí do tváře 99% většině bezmocných. Platí to o politice v Izraeli, České republice, Rusku i USA. Hraje se o to, aby většina sundala brýle mámení a uviděla krále nahého.

Dokud však většina miluje více demokracii, vlast, národ, náboženství, vůdce, liberalismus, HDP, pokrok či jiné bohy více než život lidský sám o sobě, mnoho se nezlepší. Pokud nová spravedlnost většiny veřejného mínění nebude o mnoho přesahovat „spravedlnost“ současných podvodníků v čele národů, nebude lépe. Dokud nebudeme pěstovat přátelství mezi lidmi i národy a necháme prostor těm, co jdou od úspěchu k úspěchu v současném marasmu a bahní si v bahně, nebude lépe a bezpečněji. Naopak, dříve nebo později život zanikne v atomovém, bakteriologickém či jiném pekle.

Pogrom?Pogrom!

Pogrom je to, co se nyní děje v Palestině, s vysíláním do celého světa. Je to mnohem horší než cokoliv, co se stalo na Srí Lance, ale dělají to bílí lidé (nikoliv podle barvy pleti, ale podle duchovní a myšlenkové přináležitosti k „bílému impériu“) podle svého vlastního slovníku. A tak je i sama myšlenka rasového násilí sama o sobě předmětem rasismu. Podle bílých jsou pogromy a rasové nepokoje záležitosti, které se dějí jen v barevných zemích, barevnými lidmi. Když bílí lidé, Izraelci a Američané otevřeně nazývají Palestince "divochy" a "zvířaty" a volají po jejich "vymýcení", není to prý genocida. Je to tedy jiskřivá etnická čistka? Nikoliv, média bílého impéria hlásí, že jde o pouhou obranu před zvířaty.

Strategické cíle Izraele

Izrael pravděpodobně očekává, že Palestince čeká osud severoamerických indiánů. V rezervacích, ve stanech. Pokud se najde zlato, plyn nebo ropa či jiné prokletí, postěhují se jinam, na „výhodnější“ část pouště. Američané házejí bomby, kam se jim zachce, proč by nemohl Izrael, že? Bílé impérium zotročilo černochy a hubilo Indiány. Proč by to samé nemohl dělat Izrael s Palestinci, ne? Izraelci se právem cítí být potlačováni. Když si konečně našli své otroky a oběti, konají se leckde ve světě proti tomu demonstrace a OSN podporuje Izrael jenom na 95 %. To je nevděk a nespravedlnost.

Zločiny jednotlivců, zločiny vlád, zločiny národů

Bohužel jsem zažil pogromy a říkám vám, že to, co se děje, je mnohem horší, než co jsem kdy viděl. Zažil jsem také, jak moje vláda ostřelovala civilisty v "zóně bez palby", ale to, co se děje Palestincům, je doslova milionkrát horší. A na Srí Lance jsme měli otevřený teroristický útok zaměřený na civilisty, zatímco Hamás zasáhl především vojenské cíle, což je pro okupovanou zemi více než proporcionální. Okupant nutí vychovávat děti v koncentračním táboře a tak těžko můžeme soudit vězněné Palestince, zatímco je naší povinností odsoudit Izraelce.
Izrael už shodil více bomb na malou osídlenou aglomeraci, než Amerika shodila na celý Afghánistán za celý rok.
To by vám mělo také napovědět o morálním postavení západních spojenců. Izrael ostřeluje lidi v koncentračním táboře, bombarduje zdravotníky, bombarduje východy a odřezává dodávky jídla, vody a elektřiny pro civilní obyvatelstvo čítající více než 2 miliony lidí, z nichž polovinu tvoří děti. A my se na to nejen díváme, a navíc je nám vnucováno, abychom společně jásali. Je to historické zvěrstvo, kterého si přes masivní propagandu leckdo všiml a proto jsou ve velkých západních městech zakázány protesty proti němu. Jenže historie tě neosvobodí.
To, co nyní vidíme, je holokaust přenášený televizí. Stejně jako Spojené státy odmítly lodě s židovskými uprchlíky před Hitlerem během skutečného holocaustu, očekává se, že se veřejnost v celé bílé říši obrátí zády k Palestincům. Možná budou psát truchlivé „mea culpas“, jako to dělali o předchozích genocidních válkách proti muslimským civilistům, aniž by ovšem byl kdokoli pohnán k odpovědnosti.
Pod rouškou západní propagandy se očekává, že údajně "demokratické" obyvatelstvo bude tomuto holokaustu fandit. Do Kolosea kabelové televize jsou přivedeni noví "teroristé" a plebejcům je řečeno, aby jásali nad vražděním zajatců. Rozhlédnete se po tribunách a zjistíte, že příliš mnoho lidí volá po krvi, mává palcem dolů, slepých k vnějšímu násilí a zlu páchanému v jejich vlastních zemích. To je "izraelské 9/11", říkají lidé bez ironie, bez známek toho, že by se něco naučili. Kam je zavedlo americké 11. září? Jako kolektivní trest zabili více než milion muslimů, kteří s 9/11 neměli vůbec nic společného. A zabíjejí pořád. Americké teroristické války jsou plánem na úplné zničení Gazy, kde Izraelci říkají, že "tam zůstanou jen stany". A od lidí ze Západu se očekává, že se na to budou nejen dívat, ale že se na tom budou podílet.

Příprava, mediální masáž, dvě minuty nenávisti

Už jsem viděl pogromy a vím, čeho jsme svědky. Nejprve se šíří vysoce emocionální lži. Dnes je to lež, že "Hamás stíná hlavy dětem!" Již to bylo sice vyvráceno, ale ještě více to bylo rozšířeno, dokonce i mezi politiky a novináři, kteří moc dobře věděli, že to není pravda. Je to přesně ten druh emotivní lži (urážky na cti), která podněcuje celou populaci ke genocidě. Pak se zformují davy, jako jsou nyní koloniální izraelští osadníci, kteří jsou v Izraeli otevřeně ozbrojeni. To vše se odehrává pod mediálním a sociálním médiem, které ospravedlňují násilí jako boj s teroristy, divochy nebo zvířaty (což jsou všechno slova, která Izraelci a Američané používají). To, co dělá izraelsko-americké pogromy horšími než cokoliv, co jsem kdy viděl, je to, že to nejsou davy na ulicích. Jedná se o uniformované vojáky, průmyslovou munici a profesionály v televizních studiích a novinách. To je profesionální genocida.

Když nevíš co s problémem, hoď na lidi bombu

Spojené státy vytáhly letadlovou loď na uprchlický tábor! Izraelci používají letectvo proti lidem, kteří se nemohou ani pohybovat po zemi! Tito lidé se nemohou bránit a nemají kam utéct, Izrael buď kontroluje, nebo bombarduje východy. Izrael používá dělostřelectvo a nelegální fosforové bomby v hustě obydlených civilních oblastech. Je to průmyslová řezničina. Bílí lidé se dokáží rozčílit, nad rituálními oběťmi koz na svátek Eid-e Gorbán, ale mučení milionů zvířat ve velkochovech jim chuť nekazí. Západní obyvatelstvo nerado vidí krev, ale určitě miluje pach spálené země „s lidskými zvířaty“ ve vybombardovaných budovách. Je to dokonalý zločin. Pogrom ze vzduchu, s propagandistickým krytím masmédií, kde jsou těla doslova pohřbena pod srovnanými budovami.

Pravda- první oběť války

První obětí války je pravda a Bílé impérium – nyní v čele s Amerikou – je ve válce už tolik let, že skutečná pravda je jen vzdálenou vzpomínkou. Obyvatelé impéria jsou prostě zakódováni tak, aby nenáviděli muslimy, jen zkratky se neustále mění. Nyní prostě říkají Hamás = ISIS, i když se tyto skupiny navzájem nenávidí a Hamás se ve skutečnosti vyjadřuje rozumněji než fundamentalističtí izraelští vůdci, pokud je posloucháte. Ozbrojený odpor Hamásu je ve skutečnosti proporcionální součástí tohoto "konfliktu", přičemž kolonizovaní lidé mají právo na odpor, a to i ozbrojený!

Násilí jako lék?

Jsem pacifista neschvalující žádné násilí. Neschvaluji tedy žádné násilí ve jménu národa, demokracie či náboženství a tedy neschvaluji násilí hnutí Hamas. Podle mezinárodního práva mají na ozbrojený odpor asi právo, ale podle mne násilí k dobru nevede. Tento pacifistický postoj je přesvědčením výrazné menšiny ať v Izraeli, USA či ČR. Ale ani tento postoj mně nebrání rozpoznat rozdíl mezi násilím vězněných, utlačovaných lidí bez práv, domova a výhledu či naději do budoucnosti a institucionalizovaným násilí věznitelů. Násilí od každodenní šikany a ponižování po shazování bomb na obydlené město. To jsou nesrovnatelné proporce. Podobně je nepřípustné mučení všeobecně, ale když jej schválil veřejně i americký prezident (Bush ml.) je to násobně závažnější a nechutnější.

Konflikt???

Slovo "konflikt" dávám do uvozovek, protože strana, která řídí koncentrační tábor, a lidé, kteří se v koncentračním táboře narodili a vyrostli, si nejsou v žádném případě morálně rovni.
Jak říká Norman Finkelstein na adresu Hamasu – neschvaluji to, ale nevím jak bych se choval, kdybych se narodil v koncentračním táboře. Násilí okupovaných není nikdy tak špatné jako násilí okupantů. V této věci neexistují žádné "obě strany". Gaza je koncentračním táborem pro oběti předchozích izraelských pogromů a ospravedlnění úplné etnické čistky tím, že se pár odvážlivců odvážilo bránit, je jen ospravedlněním etnických čistek. Pokud si myslíte, že Hamás je extrémní, počkejte, až uvidíte, co říká izraelská pravice! Otevřeně říkají, srovnejte to se zemí, všechny zabijte, skoncujte s nimi. Sakra, i Američané to říkají otevřeně. Jediní lidé, kteří jsou perzekvováni nebo zatýkáni, jsou ti, kteří se zastávají Palestinců.
Setkal jsem se s nenávistnými projevy během rasových nepokojů na Srí Lance, ale nikdy ne tak otevřeně jako na Západě v Bílém impériu. Veškerá síla západních médií je nasazována k dehumanizaci a podněcování násilí proti Palestincům, někdo západní vlády zakazují dokonce i palestinskou vlajku a dávají protestující na černou listinu.

Pogrom organizovaný vládami

Viděl jsem pogromy vzpurných davů, které byly neoficiálně podporovány vládou, ale nikdy vládní vůdci otevřeně neangažovali své armády k zabíjení. To, čeho jsme nyní svědky, je militarizovaný pogrom v průmyslovém měřítku spáchaný lidmi v uniformách, inzerovaný profesionály napříč globálními médii. Tito lidé manipulují jazyk natolik, že se nepoužívají ani slova pogrom, rasové nepokoje, etnické čistky a genocida, ačkoliv to je přesně to, co se děje. Každý, kdo se byť jen trochu odchýlí od linie "genocida je v pořádku", je zablokován nebo odstraněn, jako to udělala MSNBC, když pozastavila své muslimské zpravodajské moderátory.
Copak nevidíte, co se tu děje? Nebojím se snědého muslima, kterého se mám bát, ale sofistikovaného muže a ženy v televizi, kteří mi říkají, abych se jich bál. Terorismus je pro amatéry. Skutečným terorem jsou lidé, kteří definují slovo terorismus a používají ho k páchání masových vražd na veřejnosti. Jak jinak nazvat bombardování civilního obyvatelstva a pak říct jednomu milionu z nich, aby se během 24 hodin přestěhovali, a pak bombardovat konvoje uprchlíků? Co jiného nazvat odříznutím civilního obyvatelstva od jídla a vody a shazováním bílého fosforu na něj, chemické zbraně, která hoří až na kost a nezastaví se? To, co vidíme, je otevřená genocida, a i když to dnes mohou zakrýt propagandou ode zdi ke zdi, historie to uvidí. A pak se vás historie zeptá, jako jsem se ptal sám sebe, co jste dělali? Co jste to říkali? Účastnili jste se otevřené genocidy tím, že jste obviňovali kolektivní oběti? Nebo, ještě hůře, jste otevřeně "podporovali" Izrael a Ameriku, lidi, kteří veřejně páchají genocidu?
Příliš mnoho lidí na Západě právě teď vystrkuje celou svou genocidní prdel, a je nepříjemné na to koukat. Zažil jsem pogromy a to je to, co se děje teď, až na to, že je to mnohem horší. Barevní lidé se přinejmenším stydí za naše rasové násilí, ale bílí lidé jsou skutečně nestydatí. Publikují veřejně sloupky o tom, co si šeptáme na WhatsAppu, oni nahlas říkají v televizi. Tito lidé založili své země na genocidě, po staletí zavlažovali krví každou zemi, kterou chtěli, a nyní to každý vidí. Nezměnili se. Jedná se o "řád založený na pravidlech". Prostě vládnout násilím, jedním neutuchajícím bílým impériem po celá staletí.
Normálně se vyhýbám tomu, abych řekl "měl bys to udělat", protože jednotlivci nemohou nic udělat s tak velkými problémy, a to, co by měli udělat, je jejich individuální dharma, kterou neznám. Ale je tu jedna věc, kterou vám mohu říci o své vlastní zkušenosti. Pamatuji si, co jsem říkal svým dětem v době rasového násilí v mé zemi. Vím, že jsem se neúčastnil pogromu, při němž jsou slova stejně těžká jako činy.
Vím, že lidé, kteří šíří nenávist slovy, útočí na bezmocné stejně jako člověk s plechovkou petroleje nebo voják na letadlové lodi s jaderným pohonem. Takže se opravdu musíte zeptat sami sebe, jakou roli chci mít v apartheidu? Chci přispět ke genocidě? Jsou mé ruce čisté od etnických čistek? Neříkám to proto, že byste jako jednotlivci mohli s těmito násilnými, státem podporovanými silami něco udělat, ale jednoduše proto, že o 5, 10 let později se budete ptát sami sebe, co jste dělali. Vaše děti se vás zeptají. Váš Bůh se vás zeptá. A je-li vaším jediným Bohem rozum, měli byste to už vědět.
Na tom, co se děje dlouho trpícím lidem v Palestině, není nic rozumného. Bombardování koncentračního tábora nemá dvě strany. Neexistuje žádný možný čin, který by ospravedlňoval kolektivní útok na milion dětí a odepření dokonce i vody, aby smyly krev z jejich rozbitých těl. Jsme svědky veřejného pogromu v rámci vašeho pravidelného televizního programu. Žádám vás, abyste prohlédli propagandu a jednoduše viděli to, co vidíte. Vím, že při pogromu je těžké zachraňovat životy. Vím, že je to téměř nemožné. Ale vy tento pogrom přežijete. Takže se musíte zeptat sami sebe, dokážu žít sám se sebou? Až dějiny rozfoukají válečnou mlhu a vše, co zbude, jsou holá zvěrstva. K této otázce mě napadají dva příběhy.
Jedním z nich je nejstarší izraelský záložník, 95letý válečný zločinec jménem Ezra Yachin, který nyní otevřeně říká: "…...Vymažte je, jejich rodiny, matky a děti. Tato zvířata již nemohou žít." To je přesně to, co izraelské jednotky dělají, s plnou podporou Spojených států. To je to, co sledujete v televizi.
Pak si vzpomenu na svou devětadevadesátiletou babičku. Vzpomínám si, že během nepokojů v roce 99 moje rasa (Sinhálci) zabíjela Tamilce na ulicích. O třicet let později jsem jel vlakem a ukázalo se, že muž vedle mě se ukrýval v domě mých prarodičů před zuřícím davem. To v žádném případě nemaže ani nezmenšuje hanbu mé země, ale tehdy jsem byl na své prarodiče hrdý. Styděl jsem se za to, že jsme z tohoto muže udělali uprchlíka, ale byl jsem hrdý na to, že moji prarodiče měli dost odvahy na to, aby se postavili řvoucímu davu. Takže když se před vámi odehrává pogrom, dokonce i z dálky, musíte se vážně ptát sami sebe. Budou na mě moje vnoučata pyšná?

Utrpení prapředků neospravedlňuje zločiny potomků

Utrpení Židů i kterýchkoliv jiných národů nemůže ospravedlnit současný zločin na lidu Palestiny. Bohužel, zřejmě stejně jako se dítě vystavené násilí stává v dospělosti násilníkem, v minulosti týraný národ se stává tyranem. Pro mě je psaní takových článků a sledování takových událostí o to nepříjemnější, jelikož jsem věřící a věřím, že židé jsou Bohem vyvoleným národem. Jenom si myslím, že by si měli položit otázku „K čemu nás Bůh vyvolil?“ K tomu abychom zotročovali druhé? Abychom se povyšovali? To si musí zodpovědět sami. Podle mého soudu jsou vyvoleni, aby šli příkladem v lidskosti. Aby byli vzorem lidství pro celou Zemi, pro veškeré lidstvo. K tomu jim dopomáhej Bůh.