Nynější tuzemská populace se v nezanedbatelné četnosti nepřekvapivě chová jako pitomá, nepřemýšlející, iracionální masa. Co od ní očekávat? Míra hlouposti, iracionality, selhání a nekázně tváří v tvář zjevné katastrofě je prostě fascinující.

V případě naší vlády je problém, že do mocenských funkcí se často dokonce i cestou negativního výběru prodírají téměř výhradně političtí spekulanti, kteří působení v politice chápou jako kariérní příležitost a někdy dokonce i jako obdobu obchodního záměru. Proto se tolik ohlížejí na průzkumy mínění často připitomělé a přihlouplé společenské majority, která vysílá jen takové signály, jakých je ve své omezenosti schopna. Cloumá s ní iracionalita, vytěsňování zlověstných problémů a také vlastní materiálními zájmy, tedy sobectví a zištnost. Proto je standardní český politicky systém nevhodný pro řešení opravdu vážných krizových situací. Politici se vždy snaží ve vlastním zájmu zůstat za každou cenu ve hře i pro příští volební období, takže se pokoušejí nakonec téměř vždy o prožluklé kompromisy, o vybalancování různých tlaků, sil a zájmů. Výsledkem bývají polovičatá rozhodnutí, jež v opravdovém průšvihu už nebývají moc účinná. A aby si nepohněvali své voliče, tak navíc plnění uložených opatření vynucují opatrně, váhavě, nedůsledně.

Přitom virus SARS CoV 2 je nesmlouvaný. Žádné politické hrátky a krasořeči na něj neplatí. Sám o sobě je velmi zajímavým biochemickým jevem, který sice ještě není plnohodnotným životem, ale dovede velmi efektivně profitovat z napadání buněk živých organismů, díky tomu se umí pěkně množit, zdokonalovat a expandovat na nové a nové mnohobuněčné hostitele a opakovat tento zhoubný koloběh v rozšířeném měřítku. Předvádí nám bezděky fascinující divadlo biologické evoluce v přímém přenosu, v reálném čase. Ukazuje v básnické zkratce evoluční procesy, jež normálně trvají statisíce let. On to zmáhá v rámci pár týdnů nebo měsíců! Ale bohužel, opravdu nemá slitování, nelze ho obměkčit. Vede si tvrdohlavě svou. Proto s tím musíme něco dělat my.

Ve vážné krizové situaci je třeba zaměnit prožluklé reálpolitikaření běžné v poklidných a bezproblémových dobách za krizové řízení, tedy v podstatě za hodně přísnou, donucující vojenskou diktaturu takových lidí, specialistů, odborníků a manažerů, kteří nemají zájmy na další vlastní politické kariéře a jsou srozuměni s tím, že pominutím krize skončí toto jejich působení a půjdou se zase živit něčím jiným. Upřímně řečeno, já bych té naší hominidní chásce takovou krizovou diktaturu s chutí a z fleku naordinoval bez dalšího z výchovných důvodů alespoň na půl roku. A kdo by se vzpíral, byl by vzápětí předmětem represe a když by to nepomohlo, tak by ho zavřeli. Do preventivní vazby, do odvrácení krize - a zároveň s uložením pracovní povinnosti. Takové případy by se měly pěkně i mediálně dokumentovat a promítat populaci s tím, že se jim stane úplně totéž, když nebudou poslouchat, když se v případě nařízené pracovní povinnosti budou ulejvat nebo švindlovat, když budou porušovat závazná omezující opatření, když budou šířit lživé a nebezpečné nesmysly.

Takto by šlo zvládat i opravdu těžké krize, opravdové katastrofy. Lidem je třeba jasně sdělit, že práv mohou požívat jen na míru svých řádně plněných povinností. Že shrabovat zisky z podnikání nebo švindlpodnikání není lidské právo a ať si trhnou. Žádné zbytečné kompenzace újmy. To je prostor pro švindlování a celospolečenskou ekonomickou destrukci. Musí se jim sdělit zcela jasně, že mají tuto reálnou životní perspektivu: Jako vše živé se musí snažit přežít a úspěšně vychovat potomstvo s tím, že se to řadě z nich bohužel nemusí nepodařit, aby s tím počítali. V krizové situaci už nejde o lyžování v Alpách, dovolené na Zanzibaru, nákup ještě luxusnějšího auta, výstavbu ještě nabubřelejší soukromé rezidence, krmení účtů novými ještě skvělejšími kdo ví jak vyšvindlovanými zisky. Je třeba přežít, to je to hlavní a v případě velké katastrofy to jediné, na čem opravdu záleží. Vždycky může být ještě daleko hůř, na to se nesmí nikdy zapomínat. A je třeba zapomenout na své obvyklé sobectví a snažit se co nejvíc prospět celku, místní komunitě, obci, regionu, protože přežití celku je také nadějí všech. Ať zapomenou na rozplizlé nesmysly kolem lidských práv, kdejakých často uměle konstruovaných menšin a na pozitivní diskriminaci vyžírků. Kdo nebude poslouchat a makat, bude tvrdě ukázněn a může si jít stěžovat třeba na tu příslovečnou nádražní lampárnu.

Takhle by to chtělo udělat.

Je reálné nebezpečí, že to, co se děje, bude při nedůsledných postojích bohužel tragédií bez dobrých konců a možná i tragédií bez konce. Skončení epidemie při této kvalitě řízení, při této organizační impotenci, při této neochotě dodržovat nezbytná ochranná opatření, při této drzé nekázni, při této míře zabedněnosti a to vše v kontextu stále mutujícího viru, který se bude opakovaně inovovat, není opravdu v dohledu.

Denně umíralo donedávna jen v ČR se SARS CoV 2 kolem stovky lidí, pak to rychle stouplo na dvojnásobek. Přitom je to ve velké většině zbytečné umírání. A eurounijní politikařící cháska jen předstírá, že vede řízení o schválení ruské vakcíny. Byl na ni velký tlak, tak vyhlásila, že zahájila řízení. Potom se ale nechala slyšet, že jí pořád chybí určité podklady, protokoly z hromadných testů a tak. Takže ve skutečnosti je to potichu odloženo na neurčito. Vždy si vymyslí, že jim bude něco chybět, takže to v dohledné době nemohou uzavřít a neuzavřou. Takový je podle mého soudu jejich plán. Jde o obrovské zisky producentů vakcín.

ČR není svéprávná, bohužel. SÚKL má svázané ruce, jeho vedení se bojí. Je tak snadné je obětovat! A Babiš v tomto opravdu nemá nejmenší skrupule. Kdybychom nebyli zbabělí předpodělánci, tak by SÚKL dostal politickou podporu a urychleně schválil výjimku pro veškeré dostupné vakcíny třeba jen na 6 měsíců. Potom by se dalo jet v očkování velmi rychle a velmi efektivně. Naši přátelé Srbové nejsou v EU, koupili vakcíny ze Západu, z Číny i z Ruska, masově proočkovali obyvatelstvo - a dneska jsou za vodou!

SPUTNIK V není horší nežli ostatní vakcíny, nemá vážnější ani četnější vedlejší účinky a tady je přece velké nebezpečí z prodlení (tisíce zbytečně zemřelých!), takže zdravý rozum velí: I když všechny velké testovací programy nemusejí být dokončeny, i když nejsou na stole všechny podklady, tak to risknout a tu výjimku rychle vydat. Není standardní situace, kdy se může rozhodovat půl roku a nic velkého se nepromarní. SPUTNIK V ostatně koupila dlouhá řada zemí mimo Evropu a očkují bez problémů a selhávání.

Ale svou roli hrají v nynější situaci stále i euroatlantická politika a euroatlantické miliardové kšefty. Jde za delší dobu o nejpodlejší, nejzločinnější politikaření, za které by měly padat přísné, nejlépe hrdelní tresty. Stačilo by jen pár. Z výchovných důvodů ukládané veřejně a se širokou publicitou. Zmírnit cestou milosti na doživotí bez možnosti předčasného propuštění se to dá i těsně před veřejným oběšením - a výchovného efektu bude dosaženo! A až krize pomine, je možno odsouzené viníky potichu i pustit. Oni ti naši i eurounijní vlezdořitníci jsou navíc ke všem svým nectnostem navíc také hodně zbabělí, takže by to dobře zafungovalo.

A opět a stále ta odporná, darebácká, zištná, válkychtivá rusofobie za každou cenu. I za cenu hromad zbytečných mrtvol!

Pokud jde o potenciálně účinná léčiva v kontextu opravdu vážné krizové situace - epidemie nebo závažného individuálního onemocnění – tady musí platit analogicky to, co pro environmentální oblast u nás máme uzákoněno už od roku 1992, totiž zásada předběžné opatrnosti, požadující činit záchranná či nápravná opatření i v situaci charakterizované nezanedbatelnou nejistotou stran příčin a charakteru krize samotné nebo nežádoucích účinků protiopatření. Pokud se má účinně zmáhat opravdu velký průšvih, musí se i s jistou dávkou nejistot a pochybností, ba i rizika omylů zasáhnout tím nejúčinnějším, co je v daném místě a čase po ruce. Žádné vyčkávání, jak dopadnou další a další testy a vleklé úřední rozhodovací procesy. Pokud by u nás měli klíčoví rozhodovatelé odvahu a čest v těle, tak by prostě zaveleli: Okamžitě do akce - na mou zodpovědnost ! A kdo bude remcat nebo odpírat, bude tvrdě potrestán.

Dokonce i kdyby vakcína proti nebezpečné virové nákaze měla závažné vedlejší účinky, tedy vážné (trvalejší) postižení zdraví nebo někdy i smrt, ale četnost takových případů by byla s četností obětí nesrovnatelně (alespoň o dva - tři řády) nižší, tak by se měla použít, a to masově. Dnes máme prý už v ČR zhruba dvě stě mrtvých se SARS CoV 2 denně. Pokud by oproti tomu z desetitisíců a statisíců naočkovaných jeden nebo dva zemřeli nebo utrpěli trvalejší poškození zdraví, přesto by se mělo očkovat, očkovat, očkovat ! A nedbat na hloupé řeči.

Proti tomu ovšem stojí důvodná obava výrobců vakcín nebo jiných léků a příslušných úředníků, že budou následně poškozenými nebo pozůstalými žalováni o vysoké náhrady újmy a škod. Tady se ukazuje, že autoritářské a totalitní režimy mají v krizích tohoto druhu velkou komparativní výhodu. Kdo by chtěl uplatňovat nároky na náhradu, bude rychle v takových režimech důrazně upozorněn, že lidově řečeno "dostane do držky a může si jít stěžovat na lampárnu". A mají v tom pravdu. Tedy ve vážných krizích.

Vedlejší nežádoucí účinky - pokud vše proběhlo ze strany lékařů lege artis - jsou prostě projevem vyšší moci, jsou součástí rizika, který na sebe život bere vždy - a nemůže se tu spoléhat na nějakou spravedlnost, když svět se vyvíjí podle úplně jiných zákonitostí, nežli jsou lidské představy o spravedlnosti. To opomíjím fakt, že o drakonické náhrady kolikrát žalují vyčůránkové, kterým se ani tolik nestalo, ale oni a jejich právníci hlavně tuší šanci na tučnou kořist. Stačí se podívat, co se v takových případech děje v USA, kde je julínkovské zdravotnictví jako sféra soukromého kšeftu dovedeno do důsledků. A tragicky selhává, zdaleka nejen při epidemiích! A je přitom strašně nákladné.

Autoritářské a totalitní systémy jsou prostě svou povahou blíže k nouzovým strukturám a procesům, nezbytným při zvládání katastrof a mají tak výraznou komparativní výhodu oproti liberálním demokraciím západní provenience. Nevadilo by to, kdyby v případě katastrof byla liberální demokracie schopná rychle a důsledně přejít na dobu zmáhání krize k diktátorským postupům, k velení povojensku. Ale toho nebývá schopna. Podívejte se na praktický vývoj u nás, který je přehlídkou polovičatosti, váhavosti, nedůslednosti a politicko-kariérních ohledů. A platí za to nevinní a nezúčastnění, různě handicapovaní tím, že houfně umírají, že se z nich vrší hromady zbytečně vyráběných mrtvol.

Případnému zájmu čtenářů velice doporučuji vyhledat (u nás téměř vůbec ne-) publikované poznatky o činnosti vyhlášeně kvalitního kubánského zdravotnictví v současné virové pandemii. Už v prvé vlně bravurně zvládlo epidemickou situaci. Na Kubě neměli skoro žádné mrtvé! A už v prvé vlně pomáhalo účinně a pružně v desítkách zemí světa, včetně tehdy těžce zkoušené severní Itálie. Nejsem obdivovatelem ani příznivcem kubánských politických pořádků, ale tady zafungovaly o pět koňských délek lépe a rychleji nežli Západ! Asi by to chtělo se z toho poučit.

Lidé jsou dnes změkčilí a zpitomělí desetiletími konzumního blahobytu, komerčně motivovaného vymývání mozků, nadužívání plytké zábavy, záměrným obracením jejich pozornosti k pseudoproblémům a zneužíváním různých biochemických berliček pro dosažení falešného štěstí – všech možných i nemožných, ale vesměs škodlivých drog. Tím spíš musí být součástí krizových opatření i rozhodné usměrnění neukázněných a trestání za neplnění úředně uložených povinností. Nekázeň je spolu s nástupem nových mutací viru a také spolu s nedůsledným a nekvalitním, polovičatým krizovým řízením asi hlavním zdrojem našich dnešních drtivých a tragických problémů. Právě proto už dávno není virová epidemie za námi, ale naopak kulminuje již její čtvrtá vlna, a se zvrácenou nadějí lze očekávat jejich další a další opakování. Bohužel!


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!