Nejvyšší soud USA vyslechl 22. ledna 2020 v procesu Espinoza v. Montana Department of Revenue
žalobce Kendru Espinozovou, Jeri Ellen Andersonovou a Jamie Schaeferovou odvolávající se proti rozhodnutí státu Montana, které považují za diskriminaci, porušení náboženské svobody a práva na volný pohyb. Právní spor Espinoza v. Montana byl vyvolán libertariánským Institute for Justice a případ získal podporu od široké škály extrémně pravicových organizací, včetně Kochovy nadace, Americké rady pro změnu legislativy (ALEC) a rodiny ministryně školství Betsy DeVosové. Podpůrné akce přišly od desítek dalších organizací, včetně Agudath Israel of America, Alliance for Choice in Education, bývalého guvernéra Wisconsinu Scott Walkera, Christian Legal Society a zástupců Trumpovy administrativy.

Druhé straně barikády je jasné, že účelem „stipendií na daňový úvěr“ je čerpání veřejných prostředků na soukromé zájmy a otevírání dveří k velkoprivatizaci veřejného vzdělávání. Asociace národních školských rad proti tomu v krátkém prohlášení namítá, že program je protiústavní z toho důvodu, že ochuzuje fondy veřejných škol. Jak tvrdí zástupci ústavy a státu v Montaně, přesměrování veřejných peněz do soukromých škol nenabízí zlepšení veřejného vzdělávání, ale spíše vyčerpává již omezené zdroje a oslabuje širokou podporu komunity a podkopává ty školy, které většina amerických dětí, včetně dětí s nízkými příjmy, navštěvuje.

Nejde o nic menšího než o peníze a církev, nebo jinak řečeno, v sázce je zákonnost programů školních stipendií, jejichž cílem je přesměrovat miliony státních peněz na soukromé školy, z nichž většina je založena na náboženství. Pokud soud rozhodne proti státu Montana, případ otevře cestu pro dramatické rozšíření těchto programů, eskalaci útoků na veřejné školy a podporu náboženských předsudků.

Z doby osvícení jsou Voltaire a Diderot považováni za první, kteří uvedli, že odpovědností vlády je vzdělávat kritického a odpovědného občana. Nicolas de Condorcet, který spolupracoval s Thomasem Painem a Benjaminem Franklinem, tuto koncepci dále posílil a požadoval jednotnou strukturu veřejného vzdělávání a rovné šance pro všechny. Thomas Jefferson, popsal zřízení prvního ústavního dodatku jako „zřízení separační zdi mezi církví a státem“, byl prvním Američanem, který předložil plán pro veřejné vzdělávání.

Argumentoval tím, že demokracie může být účinná pouze v rukou osvícených lidí, a proto navrhl veřejné financování nejméně tří let pro všechny děti. Během krátkých 12 let funkčního období Horace Manna v ministerstvu školství (Massachusetts Board of Education)které začalo v roce 1837, byly zřízeny státní školy, zdvojnásobily se prostředky, učitelé byli placeni více a školní rok byl prodloužen. Podobné kampaně se rozšířily i ve státech Nové Anglie a Pensylvánii a staly se známými jako „vzdělávací obrození“.

Jak poznamenává encyklopedie Britannica, "Přivést státní školy (Common school) do života nebylo snadné. Bojovalo se proti doktríně, že jakékoli vzdělání, které vylučuje náboženské vyučování - jak bylo zákonem vynuceno ve všech státních školách - je bezbožné."

V roce 2015 byla v Montaně vytvořena Student Scholarship Organization (SSO), jež umožnila daňovým poplatníkům uplatnit daňový odpis za finanční příspěvky ve smyslu dolar za dolar daňového odpisu. SSO poté převedla peníze do soukromých stipendií, v některých případech pro rodinné příslušníky přispěvatelů. Bez ohledu na přímý osobní prospěch tímto jednoduchým podvodem si jednotlivci a podniky tak snížili své platby daní s pomocí prostředníka SSO k financování soukromých škol.

Ze 13 škol, které využily tohoto podvodného financování v Montaně, bylo 12 náboženských (katolických). V rozhodnutí z prosince 2018 Nejvyšší soud v Montaně zrušil režim SSO s odvoláním na „ustanovení o neexistenci pomoci“ v ústavě státu, které zakazuje platby náboženským školám.

Státní ústava v Montaně výslovně vylučuje jakékoli přímé nebo nepřímé přivlastnění nebo platbu z jakéhokoli veřejného fondu nebo peněz za jakýmkoli sektářským účelem, nebo na pomoc církvi, škole, akademii, semináři, vysoké škole, univerzitě nebo jiné literární či vědecké instituci, kontrolované zcela nebo zčásti jakoukoli církví či sektou. Státní soudní rozhodnutí z roku 2018 bylo odůvodněno "vytvořením diverzního systému, kdy jsou peníze jinak vázané na státní pokladnu odkloněny, zákonodárce vytvořil nepřímou platbu.“

Třicet sedm amerických států má podobné zákazy, známé jako „pozměňovací návrhy Blaineho“. Boj proti nim jede na plné obrátky. Minulý týden ministryně Betsy DeVos zavedla nová pravidla, která vyžadují, aby vysoké školy a studentské skupiny založené na víře měly stejný přístup k federálním grantům.

Bilionářská rodina DeVosů je již dlouho zastáncem využívání škol pro náboženskou indoktrinaci. DeVos a Trumpova správa se navíc snaží tyto daňové systémy federalizovat. Dali do centra svých vzdělávacích návrhů K-12 výzvu k národnímu plánu SSO a financují ho částkou 5 miliard dolarů. Stipendia na daňový úvěr již okradla školní obvody o statisíce dolarů. Zastánce daňového stipendia Thomas tvrdí, že odmítnutí financovat náboženské školy pocházelo především z protikatolického fanatismu a že současné soudní jednání je o „150letém boji za náboženskou svobodu“. Historie ukazuje něco jiného. Princip oddělení církve a státu a boj za veřejné vzdělávání má dlouhou historickou souvislost, vyplývající z osvícení. Tato intelektuální tradice poskytla teoretický základ pro boj za sociální emancipaci a rovnost napříč generacemi.

Trumpova podpora Espinozové je nedílnou součástí jeho klerofašistické výzvy k církevnímu právu. Dne 3. ledna nastínil sérii takových iniciativ, jako vrácení modlitby pro všechny školy. Trump nám ukázal svoji tvář, když pronesl: “Nedovolíme, aby věřící Američané byli šikanováni skalní levicí.“

Jak jednoduché. Katolické školy pro chudé a pokorné, elitní školy pro bohaté. Tak to přece vždycky bylo a zase všude bude. I u nás, když půjdeme cestou dotací soukromých škol a kradení z rozpočtu škol státních.

Zdroj: WSWS


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!