Tento týden došlo na domácí scéně ke dvěma událostem. Tu důležitou žádná main-streamová média nekomentovala a tu druhou komentovala jako bulvár, tedy bez jakékoliv pravdivé souvislosti. Začněme první oficiální cenzurou českého nezávislého internetu. Hlavní článek k vypnutí webu Aeronet najdete zde. Citujme z prohlášení blogu Wedos (zde), kvůli budoucím školním učebnicím.

Dnes 13. 3. 2019 jsme v 9:56 obdrželi první výzvu k okamžitému vypnutí webu podle nového paragrafu §7b trestního řádu, který jsme v předchozích článcích kritizovali. Jednali jsme rychle a bezodkladně, tak jak nám nařizuje zákon.


Datacentrum Wedos je jedna z mála českých firem, která systematicky upozorňuje od roku 2013 na nekalé praktiky policie a státních zástupců ohledně nátlaku na providery, aby vypnuli tak či onak nepohodlné weby. Hlavní článek z roku 2013 najdete zde. Podívejme se na znění novelizovaného zákona 141/1961 Sb, § 7b.

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat.
(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.
(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.
(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.
(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.


Klíčový je odstavec 3 paragrafu, který uděluje pravomoc k vydání rozhodnutí běžnému řadovému policistovi, a to na základě jeho vlastního subjektivního posouzení, že věc nesnese odkladu. Takto upravený zákon dává policii pravomoc, aby na 90 dní vypnula prakticky libovolný server a weby, a to bez rozhodnutí soudu nebo státního zástupce. Jak vidíte z citovaného znění, k vydání příkazu stačí úvaha dotyčného policisty typu "jestliže nelze předchozího souhlasu (státního zástupce) dosáhnout a věc nesnese odkladu." První vypnutí nezávislého politického a kritického webu už nastalo, viz výše uvedený článek. Policie může na základě jakékoliv anonymní informace nebo příkazu BIS či jiného státního orgánu sledovat příslušný nepohodlný web. Pokud dotyčný policista po bezesné noci nabude skálopevného přesvědčení, že zhasnutí daného webu nesnese odkladu, tak může jednat i bez rozhodnutí státního zástupce. Co tento gumový zákon znamená v epoše korporátního fašismu, to snad není třeba zdůrazňovat. A historicky klíčový fakt je ten, že nyní byl tento zákon poprvé použit v praxi.

Státně-politický cirkus jménem Klaus

Na sobotním zasedání ODS (16.3.2019) došlo k tomu, že vedení vyloučilo z této ctihodné partaje Václava Klause mladšího. Předseda modrých strak Petr Fiala prohlásil, že tento v pořadí druhý člen klanu Klausů není loajální ke straně. Tato událost mne apokalypticky a eschatologicky rozesmála, ale asi jinak než kardinála Duku a další české pravičáky. Vraťme se k článku Disneyland klausovské dynastie psaném celkem nedávno. Citujeme hlavní část komentáře.

Čtu nástup politické dynastie klausovců v Čechách perverzně, a tedy od počátku k dnešnímu konci (per verso, latinsky „naruby, pozpátku, obráceně“). Vystoupení obou pilných činovníků v hlavních korporátních médiích představuje klasickou mediální zábavu pro lid (lat. vulgus). Na druhé straně za naše daně platíme vulgární rusofoby, takže je všechno v pořádku. Lidová veselice zdárně pokračuje jako nekonečný příběh boje dobra se zlem, kdy proti ruským medvědům bojují američtí elfové. Úlitba bohům nalevo a napravo je dána v požadované ekvilibristice politicky korektní zábavy (lat. aequilibrium, rovnováha). Jedno procento neokoňů se může dál věnovat své oblíbené činnosti založené na rabování zdejšího obsazeného území (lat. colonia).


To je česká karnevalová politika a my jsme na jejím konci po pouhých 30 letech. Zakladatelská dynastie českého tunelářského kapitalismu opustila jimi založený politický Titanik. Loď zvaná ODS plavbou značně opelichala, na kapitánském můstku se lhalo a kradlo tak dlouho, až loď najela na politický ledovec zvaný Babiš a politická divize Agrofertu. Tam se lže dál, že ANO, ale mnohem kvalifikovaněji. Jedno procento je opět královsky spokojeno, protože 99 procent maká a nestávkuje, jako ve Francii. A chudí vlastně ani nejsou, protože to vůbec nevidí pro samé starosti s exekutory a splácením půjček za předražené byty. Výsledkem je chvála mladého Klause na proruských médiích, která ale jednomu procentu vůbec nevadí. Jedna oligarchie jako druhá, Východ sem, Západ tam, a za ty nakradené prachy a amnestii to opravdu stálo. Levice zase blouzní za dotace v mediálním blázinci vytvořeném neoliberály typu Soroše, takže si vítězně řídí vlastní Titanik. Tyto nezávislé weby opravdu nikdo vypínat nebude, jedno procento je potřebuje jako sůl k mlžení a k oblbování 99 procent.

Jen nechápu národovecké či nacionální české weby typu Nové republiky. Kam chtějí s mladým Klausem dojít? To se nechají oblbovat jedním procentem donekonečna? Solidní politiku v Čechách nelze dělat s nikým z naší dosluhující a posluhující generace. Střední třída se nechala vymazat z politické mapy a zastupují ji političtí klauni, kteří chtějí být za každou cenu slyšet a vidět. Nemám nic proti energickým klaunům typu Klause juniora. Je ještě mladý, umí bavit lidi a klanové peníze na to má ve výši více než dostatečné. A baví národ za peníze ČEZu v roli neoliberálního Komenského. Jeho táta je už hodně starý a světem protřelý klaun jiného ražení, na kterého je opravdu smutný pohled. Nemám žádný recept na záchranu, ale jedno je jisté. Nelze provozovat politický cirkus na této pokleslé úrovni dané Klausy, Kalousky, Babiši a nyní i Piráty. Viz článek Na zahrádku trpaslíka, do sněmovny Piráta. Politika není o tom, zda je někdo módně protibruselský, stejně jako byl předtím módně proamerický, a ještě předtím módně prosovětský. A nacionalismus si dá na volební plakát každý, to dnes nestojí vůbec nic.

Takže to zhodnoťme. Tento týden jsme udělali další důležitý krok k vládě korporátního fašismu. Poprvé začal být prakticky uplatňován náhubkový zákon proti nepohodlným politickým webům. A nastala vláda populistických politických šašků, kteří si pro svou show zabrali dokonce i nezávislá média. Klausovi bratři v triku nejprve vytunelovali jimi založenou stranu a po vystoupení z tohoto politického Titaniku se stali politickými pseudo-mučedníky. A tyto klauny dokonce oslavují zmatené nacionální a pořád ještě nezávislé weby. Žijeme v časech konce demokracie, ale nemusíme z toho dělat dadaistický kabaret pro úplné pitomce. Demokracie má umřít alespoň trochu důstojně, protože to je její hlavní devíza už od První republiky.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!