Začněme něčím hezkým, a to je prohlídka náměstí a centra městečka Amišů v Lancaster City, stát Pensylvania, kterou si můžete projít zde na Youtube. Zdejší občané patří k bohabojné části USA, která žije slušně a nekrade ani v době neoliberalismu, protože pořád věří na starou dobrou křesťanskou morálku. A zdejší amišové prodávají na trhu v Lancasteru stále stejně kvalitní řemeslné výrobky a biopotraviny.

Jenže problém dnešní dvojpartajní Ameriky je v tom, že slušné lidi obelhávají a okrádají právě ony dvě velké US-partaje. Podvedeni byli jak amišovští voliči Demokratů, tak Republikánů, a to opakovaně. Mnozí z nich už ani k volbám nechodí, aby nemuseli volit stranicky prodejnou politickou verbež. Za této situace pochopili zdejší političtí aktivisté Demokratické strany prostou a jednoduchou pravdu. Pokud má být prezidentský kandidát opravdovým demokratem, pak nesmí být Demokratem. To znamená, že příští nominace na prezidenta USA už musí jít mimo Demokratickou stranu. Proto musí vzniknout nové politické uskupení aktivistů v terénu (tzv. Grassroots), které začne prosazovat vlastní kandidáty na volené politické funkce nejprve v tomto volebním okrese.

Tak vzniklo hnutí zvané "Lancasterská vzpoura" (Lancaster Stands Up). Spolek byl založen v návaznosti na Trumpovo vítězství a vede jej výbor složený z 12 osob. Tito občané se snaží znovu najít občanský přístup k politice. Základní činnost a cíl spolku spočívá v rozbití mocenského monopolu a volební mašinérie obou zkorumpovaných partají v tomto volebním obvodu. Jako náhrada je nabízena progresivní pluralitní politická sila, která vychází pouze z místních lidí a snad i jejich budoucích zastupitelů. Základem aktivismu je chození od domu k domu a budování nového volebního obvodu. Aktivistické setkání v místním společenském sále vypadalo následovně.


Klíčovým problém aktivistů je zdejší prodejný demokratický kongresman, který zdejší voliče prodal Clintonové. A pak celý stát přešel pod vládu Republikánů, kteří volili Trumpa. Zdejší občané pochopili, že byli prodáni dvakrát: nejprve vlastními prodejnými Demokraty a pak i vítěznými, taktéž plně prodejnými Republikány. Tak se podívejme, čemu zdejší demokraté všeho druhu začali věřit na prvním místě. Jistě to nebude Svět podle neoliberálního bílého US-psychopata, jak zněla jedna z našich předešlých analýz šílených střelců v USA. Citujme z úvodního prohlášení Lancasterského spolku politických povstalců.

Lancasterské povstání se zakládá na závazku ke společnému blahu. Začíná pozvednutím našich hlasů na veřejném náměstí a pokračuje kampaní a přesvědčováním od dveří ke dveřím. Musíme se setkávat se sousedy, abychom převzali do svých rukou naši demokracii. My sami musíme usilovat o to, abychom se postavili jako základní síla, která napadne zájmy elit, jež poškodily náš politický systém a prodávají naši budoucnost. Stojíme tu společně s nejzranitelnějšími občany v naší společnosti a snažíme se překonat síly rasismu, sexismu, předsudků a nenávisti. Věříme, že je čas, aby všichni Američané z každé rasy a víry, přistěhovalci a rodilí rodáci, sestry a bratři stáli společně jako jeden sjednocený lid.


Prohlášení a aktivity amišských povstalců z Lancasteru ukazují typickou aktivistickou Ameriku zespoda. Ameriku slušných věřících a demokraticky smýšlejících občanů, kteří vědí, že politické elity obou hlavních stran USA kompletně zradily a prodaly normální lidi. Amiši však poté nepláčou na partajním hrobě, ani nenadávají v hospodě jako čeští voliči. Jen hlupáci volí partajemi a prodejnými hnutími nastrčené kandidáty, kteří je opakovaně zrazují a prodávají jednomu procentu vládnoucí oligarchie. Ani se nenechají opíjet sorošovým ideologickým rohlíkem jako zdejší levice, která se změnila na politické zombie. K tomu viz článek Oxfam: Miliardáři všech zemí už jsou spojeni, to jen chudí jsou rozděleni. Nová levice v USA už dobře ví, že budoucí demokratický kandidát nesmí být Demokrat.

Vítězný pochod nové levice v USA

Připomeňme mezníky vzniku nové levice v USA, které sledujeme už několik let. Od Demokratů odchází stále větší počet aktivistů, kteří budují nový model socialistického hnutí v USA.

Klíčový je změněný postoj mladých v USA, což ukazují nové průzkumy veřejného mínění. Po ožebračení dělnické vrstvy a nyní i střední třídy stále více mladých lidí považuje socialismus za perspektivní politické řešení.

Náš web velmi pozitivně komentoval první velký úspěch Nové levice, viz článek První volební úspěch hnutí Occupy Wall Street. Profesorka ekonomie Kshama Sawantová porazila ve volbách do městské rady Seattlu matadora za Demokratickou stranu, který na této politické sesli seděl už 16 let. Ekonomka se rozešla s Demokraty z důvodů jejich sociální nečinnosti a také proto, že se nechali koupit vlivovým kapitálem. Takže demokraté v USA mají budoucnost, ale nesmějí se stát Demokraty.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!