Co to znamená být chudý v Americe? V pořadu Poor Kids (Ubohé děti), vysílaném dnes večer na PBS v pořadu Frontline se seznámíte s několika z více než 14 milionů dětí, které žijí v bídě. Uvidíte, jaký je život dětí v nouzi. Mají skoro stále hlad, zažívají stres, když vidí boj svých rodičů o přežití. Často žijí po dny a týdny někde v úkrytu nebo přecházejí z motelu do motelu. Tento pořad se zaměřuje právě na tyto děti. Čísla uvedená níže podtrhují, jakým rizikům čelí děti, které žijí v bídě.

Federální hranice chudoby pro čtyřčlennou rodinu je příjem 23 050 USD ročně. Hranice vzrostla z 20 650 USD před začátkem recese. Medián rodinného příjmu v USA dnes je 50 054 USD.

Chudé děti: počet mezi 13,4 a 16,5 milióny

Určení skutečného počtu dětí v USA žijících v bídě závisí na tom, z jakých sčítacích údajů vyjdete. Více než 16 miliónů dětí, čili každé páté dítě, žilo v roce 2011 bídě podle oficiálních údajů o nouzi amerického statistického úřadu. To je největší skupina obyvatelstva. Pro věk od 18 do 64 let je pod hranicí nouze 13,7 % osob a u seniorů je to 8,7 %.

Oficiální údaje statistického úřadu ovšem nedoloží úplný obraz situace. Vzorec, který úřad používá pro vyhodnocení hranice nouze, byl stanoven v šedesátých letech. Proto nezahrnuje současnou výši nákladů na udržení si zaměstnání, jako jsou náklady na dopravu a péči o děti. Vzorec rovněž nekalkuluje s programy pro potřebné, jako jsou potravinové poukázky a zdanění příjmu. Kdyby statistický úřad zahrnul nové faktory a tyto proměnné zahrnul do nového experimentálního vzorce, pak by počet dětí v nouzi klesl na 13,4 milionů.

Klesají peníze na záchrannou síť pro děti

Přestože existuje záchranná síť, jež má zabránit tomu, aby děti upadaly do bídy, klesl podle analýzy The Urban Institute objem federálních nákladů na pomoc dětem ze 450 miliard USD v roce 2011 na 445 miliard USD.

Tato studie zohledňuje výdaje jako program Medicaid a program zdravotního pojištění dětí a daňové výdaje jako je daňový kredit pro daň z příjmu a dětský daňový kredit. Souhrnně byl zaznamenán pokles výdajů na děti poprvé od r. 1980, a to v roce, kdy celkové federální výdaje vzrostly z 3, 52 biliónů USD na 3,6 biliónů USD.

Nejchudší děti žijí v domácnostech, kde je pouze osamělá matka, celkem 47,6 % z celkového počtu. Téměř polovina dětí z takových rodin žije v bídě. Děti v rodinách s osamělou matkou zakoušejí nouzi čtyřikrát častěji než děti z úplných rodin.

Děti Afroameričanů žijí v nouzi mnohem pravděpodobněji než rodiny jiných ras, celkem 38,2 % z celkového počtu. Nouze mezi dětmi černochů je o 38,2 % vyšší (tedy víc než dvakrát) než u bělochů. Nouze pro děti hispánského původu je častější o 32,3 %.

Dvacet čtyři států USA a hlavní město Washington má o 15 % vyšší poměr nouze než je celostátní průměr. Většina chudých je v jižních státech. Mississippi má nejvyšší podíl obyvatel pod hranicí nouze, celkem 22,6 % z celkového počtu obyvatel. Naopak s 8,8 % je na tom nejlépe New Hampshire. V Iowě a v Illinois, kde byl výše zmíněný pořad natáčen, je tento poměr 12,8 % a 15 %.

Životní vyhlídky chudých dětí

Čím déle žije dítě v bídě, tím obtížnější může pro něj být se během života z bídy dostat. Podle analýzy Národního centra pro děti v nouzi na Kolumbijské univerzitě 45 % lidí, kteří strávili nejméně jednu polovinu dětství v nouzi, zůstávají v nouzi i ve věku 35 let. Mezi těmi, kteří žili v dětství v nouzi po kratší dobu, bylo ve věku 35 let v nouzi jen 8 %.

Jenom tři státy z rozvinutých zemí mají víc dětí v nouzi než USA. Podle OECD je na tom nejhůře Mexiko s úrovní 25,79 %, následované Chile (23,95 %), Tureckem (23,46 %) a USA (21,63 %).

Zdroj: PBS, překlad: onlooker, mezititulky upravila redakce

Pozn. red.: Článek je sice z roku 2012, ale situace se příliš nezměnila, viz Zpráva The State of America's Children za rok 2014.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!