Obama přednesl 13. ledna své poslední prezidentské poselství o stavu Unie. Jistěže předává podle vlastních slov zemi v lepším stavu, než ji přebíral. Připočteme mu k dobru zavedení Medicare, která pomohla zdravotně pojistit část nejchudších Američanů. Zbytek jeho výkonů nestojí za řeč. Amerika postupně chudne a tento hegemon postupně mizí z politické scény vinou vlastní ekonomické chudoby. Ta se projevuje již zcela reálně, viz článek Probíhající ekologická katastrofa v USA. Shrňme si fakta k průběhu Obamova prezidentování.

Masivní chudoba

Podle časopisu nejbohatších (Forbes) má dnes 56 % Američanů na svých účtech méně než 1000 dolarů. Jinak řečeno: více než polovina zdejších lidí žije od výplaty k výplatě a nemá nic navíc. Více než 63 % obyvatel nemá žádné úspory v případě nějaké nehody nebo většího vydání. Takže okamžitě spadnou do dluhů nebo přímo do chudoby. Podle statistiky z roku 2014 žije pod oficiální hranicí chudoby celkem 15 % obyvatel, tedy 47 miliónů občanů. Takový národ sice může dávat na zbrojení více než všechny ostatní velké země světa dohromady, ale s žebráky se daleko nedostane.

A nyní se podívejme na přehled základních ekonomických ukazatelů, které sledují vývoj z let Obamovy vlády. Přehled grafů najdete zde. O většině těchto krizových jevů jsme už psali v předešlých článcích a statistika je vzata z oficiálních zdrojů USA, viz příslušný zdroj. Pojďme na první graf, který se vyšplhal málem do nebe.Nárůst studentských půjček je děsivý a ničí zejména střední třídu. Nižší třída už přestala děti na drahé školy posílat, protože na to nemá. Viz přecházející článek Kolik doopravdy stojí školné v USA. Druhý graf se týká žebračenek.Potravinové poukázky pro chudé rodiny jsou v USA pravdovým hitem. Jejich růst lze spolehlivě datovat pokračujícímu válkami a dluhovou krizí po roce 2009. Za to byl Obama odpovědný osobně, protože nezavřel ani jednoho bankéře. Další graf ukazuje tisk inflačních dolarů.Jak vidět, v USA vládne zajímavý bankovní Kocourkov. Chudí peníze nemají a vláda jich tiskne o to více, o co více lidé chudnou. Pak je ale třeba tyto ničím nekryté dolary ve světě nějak udat, což je čím dál těžší, a vyžaduje stále více lokálních válek. Teď si držte klobouky, jedeme z kopce.Tabulka ukazuje podíl práceschopného obyvatelstva v USA. I kdyby v zemi byla slušná práce, je zde stále méně domácích lidí, kteří by ji mohli vykonávat. Podobně devastující je i další statistika.Podíl placených zaměstnanců na HDP trvale klesá, což ukazuje další graf. Jinak řečeno, v zemi ubývá možností pro klasické zaměstnání v průmyslu a ve službách, které ale normálně zaměstnávají drtivou většinu populace. Další graf se týká domácností.Klikatá křivka ukazuje průměrný příjem domácností, ale průměr hodně klame, viz úvod článku. I tak je vidět hluboký propad za Obamovy vlády. Poslední graf je zajímavý.Ukazuje masivní zchudnutí středních vrstev a týká se počtu lidí vlastnících nemovitosti. Po hypotéční krizi 2006-2009 nezůstal z amerického milionářského snu ani kámen na kameni. Tomu odpovídá trvalý úbytek střední třídy v posledním desetiletí i nárůst chudoby.
Amerika, náš vzor: je třeba ji dohnat, a předehnat.

Psali jsme k tématu:
Elektronické vydání ročenky e-republiky 2015 (soubor PDF)
Rok 2013 aneb Světová bankovní politika a ožebračení obyvatel
Bratři Kochové aneb Jak jedno procento oblbuje Ameriku
Jak neoliberalismus zničil obyčejné lidi v USA
Nová Mary Poppins bojuje za zvýšení minimální mzdy
Warrenová: Jak to, že žádný bankéř není v base?
Růst ekonomiky je pro normální lidi prakticky k ničemu


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!