Vážení přátelé,

v krátkém vystoupení vystihnout šílenost dnešní doby je skoro nemožné, přesto se o to pokusím. V čem je dnešní doba šílená?

V mezinárodním pohledu by měla platit určitá pravidla. Tragikomické je, že je možné udržet platnost pravidel například ve fotbale, hokeji, ale mezinárodní smlouvy jsou porušovány bez jakéhokoliv postihu a buďme konkrétní: a citujme britský deník The Guardian:

Zdá se, že Organizace spojených národů se chová jako klub bohatých a mocných, kteří ukazují prstem na rebelské skupiny a obskurní vojenské skupiny, ale přitom kryjí přestupky, které páchají jeho členské státy. Výsledek - Zbraně za miliardy pro vrahy 510 dětí
.


Jsme vůbec ještě schopni vnímat tu hrůzu … 510 mrtvých dětí? Koho z Vás zde přítomných bere za srdce skutečnost, že na základě neexistujících zbraní hromadného ničení byl přepaden suverénní stát, zabito a povražděno na milión Iráčanů. Česká televize místo slov zabitých, povražděných používá výraz – zahynulých.

I na to jsme si zvykli, rezignovali na soucit, na lidské hodnoty. V tom je ta šílenost dnešní doby.

Mrtví, miliony mrtvých nás nepřivádí k zoufalství, nepláčeme, nevoláme po spravedlnosti. Zabíjení, vraždy, násilí, vyhrožování, zastrašování se stalo normou, samozřejmostí. Jsme systematicky, obludnou mediokracií připravováni - a co víc, jsme již připraveni na další, větší válečný konflikt v Evropě.

Je třeba si uvědomit, že za každým válečným utrpením, za zabíjením a vraždami stojí člověk, politik, velitel ozbrojené složky. Připomeňme statečnost a odvahu doktora Marka Obrtela, který vrátil vyznamenání, a občanům České republiky a panu Stropnickému (a zcela vědomě vynechávám označení ministr obrany,) sdělil, že NATO je zločinecká organizace.

Nebudeme posuzovat kroky jednotlivých států, výroky jejich hlav, popřípadě jejich geopolitické, strategické, vlivové a mocenské cíle. Někdo by to mohl doplnit slovy, že ani nemůžeme s odvoláním na některý článek OSN nebo Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, či malost, co do velikosti, nebo ještě horší, bezvýznamnost našeho státu. To je základní omyl.

Možnosti, které máme k ovlivnění průběhu dalších let jsou následující: Žádnému politikovi, zákonodárci, premiérovi a ministrovi vlády, náčelníkovi Generálního štábu České republiky nedali občané České republiky mandát, a dovolím si opakovat mandát, aby nás zatahoval do eskalace napětí, hrozby silou, spolupráci na válečných konfliktech, uplatňování mocenské politiky Spojených států amerických nebo jiných států. Pětadvacet let se systémově rozmisťují americké základny, často vydávané za základny NATO, ve státech sousedících s hranicí Ruské federace.

Odůvodnění rozšiřování NATO hraničí s idiocií, neboť zní: proti agresivní politice Ruské federace. Zbrojní analytik Martin Koller upozornil, že konvenční síly aliance čtyřikrát převyšují vojenské síly Ruské federace. Kdo koho tedy ohrožuje?

Co bychom mohli, spíš měli ovlivnit, na co máme sílu

Požadovat, aby vrcholní představitelé České republiky, prezident, premiér, ministr zahraničních věcí, ministr obrany - odmítli cíle Evropského velení ozbrojených sil USA v Evropě a jeho tvrzení: „Rusko provokuje naše spojence a partnery v různých regionech, je to globální problém, který vyžaduje globální reakci". A aby odmítli posilovaní strategických zájmů USA v Evropě, to je skutečný a ne smyšlený globální problém.

Protestujeme!

Vláda nemá k jednání na summitu ve Varšavě mandát Poslanecké sněmovny České republiky, je to o nás bez nás!

Požadovat, aby vrcholní představitelé České republiky nepodpořili záměr vybudování dvou nových regionálních velitelství na Slovensku a v Maďarsku. Legitimnost těchto požadavků podpořit hlasováním v Poslanecké sněmovně České republiky, a to na mimořádné schůzi sněmovny!

Záhájit mírovou cestu okamžitým zmražením zbrojních výdajů.

Zahájení rozhovorů mezi státy Evropy: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska a Švédska k vytvoření společné bezpečnostní struktury Evropy.

Zákonodárce podporující eskalaci násilí, nenávist a nesmyslná nedoložená tvrzení - NEVOLIT!!


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 150 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!