V červnu 2013 byly v ČR zveřejněny analýzy, které ukazovaly, že 60 % obyvatel ČR má v moči toxickou látku glyfosát. České výsledky byly horší než evropský průměr, při testování v 18 evropských zemích obsahovala totiž tuto chemikálii moč 45 % dobrovolníků. Glyfosát se v ČR používá nejen k hubení plevelů, ale také například k dosoušení (desikaci) řepky, kukuřice, slunečnice, obilovin a dalších zemědělských plodin před sklizní. Všichni dobrovolníci účastnící se výše uvedeného průzkumu žili ve městech a žádný z nich v době před testováním s glyfosátem nepracoval.

V České republice se v roce 2014 podle oficiální statistiky spotřebovalo více než 858 tun glyfosátu, tedy více než 17 % celkové spotřeby pesticidů. Glyfosát je již dlouhodobě nejpoužívanější pesticidní účinnou látkou v ČR. Množství glyfosátu, která byla v moči českých dobrovolníků nalezena, nepřekračovala oficiální hygienická doporučení. Podle nezávislé vědecké studie z roku 2012 je však bezpečná denní dávka dvanáctkrát nižší, než je oficiálně tolerovaná. 1

Světová zdravotnická organizace loni varovala, že glyfosát je pro člověka „pravděpodobně karcinogenní". Řada organizací a lidí proto požaduje jeho zákaz, třeba europoslanec Pavel Poc z ČSSD. „Tou látkou je promořeno všechno, od mateřského mléka po pivo. Je to všude v potravním řetězci, je to zřejmě i v půdě, ve vodě,“ vyjmenovává.

Tento týden poslala francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a zdraví (ANSES) dopis výrobcům, v němž je informovala, že odnímá povolení herbicidům, které obsahují glyfosát ve směsi se smáčedlem polyoxy-ethylenaminem (POEA). Agentuře Reuters to sdělila zástupkyně generálního ředitele ANSES Francoise Weberová. ANSES podle Weberové toto rozhodnutí učinil poté, co Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) naznačila, že by tato směs mohla mít větší potenciální riziko než samotný glyfosát.

POEA zvyšuje účinnost herbicidů a obsahuje ji i Roundup od firmy Monsanto, v současnosti nejrozšířenější herbicid na světě. Firma Monsanto potvrdila, že je jednou ze společností, jež byla ve Francii postižena tímto zákazem, a dodala, že debata kolem glyfosátů v Evropě je "zpolitizovaná". Agrotechnický gigant dlouho tvrdil, že jeho vlajkový produkt je naprosto bezpečný a že se v půdě během několika dní rozkládá na neškodné látky. Dokonce až do roku 2009, kdy francouzský soud uznal Monsanto vinným ze lhaní a klamavé reklamy, používala na jeho obalech přívlastky "bioodbouratelný" a „environmentally friendly“.

V Evropě již několik měsíců probíhá ostrý spor týkající se glyfosátu. Vše začalo v listopadu, když EFSA odmítla skandální zařazení glyfosátu mezi možné karcinogeny, které zveřejnila Agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci (WHO). EFSA totiž, na rozdíl od IARC, zkoumala glyfosát samotný, nikoli přípravky s jeho obsahem. "Nepříznivé zdravotní dopady herbicidu by tedy mohly být způsobeny reakcí s "ostatními složkami nebo přísadami," píše se ve zprávě EFSA.

Francie právě kvůli vazbám glyfosátu na rakovinu zakázala od konce června prodej Roundupu v maloobchodním balení pro nepoučenou veřejnost. Royalová volá po úplném zákazu herbicidů na bázi glyfosátu v celé EU. Minulý měsíc se několik vládních činitelů ve Francii, Švédsku, Itálii a Nizozemsku postavilo proti plánu Evropské komise obnovit licenci glyfosátu pro EU na dalších 15 let navzdory zdravotním a bezpečnostním rizikům. Česko, zastoupené ministrem zemědělství Jurečkou, se chystalo hlasovat proti zákazu s poukazem na hodnocení EFSA. Členské státy Evropské unie nakonec po bouřlivém jednání odmítly schválit používání chemické látky glyfosát v EU na dalších 15 let a hlasování bylo odloženo, musí však proběhnout do konce června tohoto roku, kdy glyfosátu v EU vyprší licence na jeho používání.

"Jsem velmi spokojen. Dnešní den byl kritický v rámci dlouhého procesu schvalování nebezpečných látek v EU. Kdyby se dnes vyslovila pro návrh většina zemí, používali bychom glyfosát až do roku 2031. Přitom existuje celá řada vědeckých důkazů, které nás nabádají minimálně k předběžné opatrnosti, rozhodně ne k tomu, abychom glyfosát schválili na dalších patnáct let. Kromě rakoviny narušuje glyfosát i správné fungování hormonální soustavy a představuje proto velké riziko pro veřejné zdraví. Francie a Nizozemí už zakázaly prodej přípravků obsahující glyfosát pro domácí použití, to je rozhodně krok správným směrem." uvedl europoslanec Pavel Poc.

Psali jsme:
https://e-republika.cz/article1877-Herbicid-Roundup-p%C5%99edstavuje-va%C5%BEne-zdravotni-riziko
https://e-republika.cz/article3133-%C5%A0koly-musi-byt-bezpe%C4%8Dn%C4%9B-vzdaleny-od-jedovatych-GMO-poli
https://e-republika.cz/article2402-Korporace-ob%C4%8Dan%C5%AFm-nemate-pravo-v%C4%9Bd%C4%9Bt-%C4%8Dim-vas-zabijime
https://e-republika.cz/article1187-Koncerny-DuPont-a-Monsanto-vycenily-zuby-na-farma%C5%99e
https://e-republika.cz/article1840-Kralovsky-dar-firm%C4%9B-Monsanto
https://e-republika.cz/article1802-Monsanto-vyhralo-%C5%BEalobu-u-Nejvy%C5%A1%C5%A1iho-soudu-USA
https://e-republika.cz/article2563-Nove-a-ne%C4%8Dekane-problemy-s-GMO-plodinami

Zdroje:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid
http://arnika.org/glyfosat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t
http://www.novinky.cz/ekonomika/395901-nejprodavanejsi-nemecka-piva-obsahuji-karcinogenni-herbicid.html
http://ecowatch.com/2016/04/08/france-bans-glyphosate-tallow-amine/
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4303
https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.margit.cz/roundup-ohrozuje/
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/09/monsanto-roundup-herbicide.aspx
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/zeme-evropske-unie-rozhodnou-zda-zakazat-nejpouzivanejsi-herbicid-glyfosat--1590770
http://www.pavelpoc.cz/clenske-staty-evropske-unie-dnes-odmitly-schvalit-pouzivani-chemicke-latky-glyfosat-v-eu-na-dalsich
http://www.pavelpoc.cz/glyphosate-yes-or-no-conference-documents
http://suta.blog.respekt.cz/glyfosat-nejbeznejsi-pesticid-na-ceskych-polich-nove-zarazen-mezi-karcinogeny/
1 Antoniou M., et al. (2012): Teratogenic Effects of Glyphosate-Based Herbicides: Divergence of Regulatory Decisions from Scientific Evidence, Journal of Environmental and Analytical Toxicology S4: 006


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!