Od 30. listopadu do 11. prosince 2015 se bude v Paříži konat Světová klimatická konference pod francouzským předsednictvím (UNFCCC). Od konference se očekává, že připraví předpoklady pro uzavření trvalé a závazné dohody na ochranu klimatu. Konferenci pořádá země, která podporuje terorismus v Sýrii kvůli ropovodům a plynovodům z Kataru, a předtím ze stejného důvodu vybombardovala Libyi. A to nemluvíme o francouzské koloniální politice v Mali a v Nigérii kvůli těžbě uranu (Mali aneb Licoměrnost premiéra Sobotky). Proto nemá smysl čekat žádné zázraky. Navíc naše články ukázaly, že fosilní korporátní dinosauři nemají žádný zájem na ochraně životního prostředí, natož na snížení emisí a na potlačení globálního oteplování. Viz článek Noční můra jménem TPP: Je to horší, než jsme si mysleli. A protože tyto korporace z velké části ovládají jimi koupené či instaurované západní politiky, moc změn se čekat nedá. Ale vývoj ukazuje určité změny a je dobré se na ně podívat.

Vývoj obnovitelných zdrojů

V Česku známe „výhody“ obnovitelných zdrojů skrze vytunelovaný solár, který si takto nachystali vysloužilí politikové všech stran, alias „solární baroni“, než šli do politického zapomnění. Jinde se situace vyvíjí úplně jinak, například v Německu, kde vzniklo nové odvětví s deseti tisíci pracovními příležitostmi, vysoce kvalifikovanými. Viz článek Německo zapojuje největší větrné parky do sítě. Navíc má tato energie i jiné výhody, což ukazuje Dánsko, které využilo větrné možnosti ve stejném nepoměru, jako neschopné Česko neumí využít geotermální energii (Dánsko má alternativní, sociální, lacinou a demokratickou elektřinu). Obnovitelné zdroje tedy produkují pracovní příležitosti, demokracii opřenou o družstevní vlastnictví výrobních prostředků, podporují komunitní podnikání v regionech, snižují emise a tím i globální oteplování, nutí k šetření energie, mění styl dopravy, zabraňují odlesnění a dalším nepříznivým ekologickým účinkům. První mapa ukazuje, jak vypadají plány zemí ohledně obnovitelné energie.Graf jasně ukazuje, že všechny země hodlají do roku 2030 investovat prakticky jen do dvou směrů, tj. do výroby alternativní energie a do úspor vyrobené energie. Všechny ostatní směry mají ve srovnání s těmito dvěma menší důležitost, a navíc na nich dost závisí (např. emise skleníkových plynů). Další mapa ukazuje, jak by se měla změnit energetická situace v hlavních spotřebitelských zemích světa.Brazílie, Čína, Evropská unie, Indie, Indonésie, Japonsko, Mexiko a Spojené státy dohromady představují 65 procent světové poptávky po energii. Pokud se vezmou jejich záměry, pak množství čisté energie v roce 2030 bude dvojnásobné proti současnému stavu.

Problémy s definici obnovitelných zdrojů

Různé země mají různé definice tzv. "čisté energie". Například v USA se tam paradoxně nepočítají vodní elektrárny. Indie, Čína a Mexiko tam řadí jaderné elektrárny. Čína plánuje zvýšit dodávky jaderné energie o téměř 900 procent a tak chce pokrýt polovinu své celkové "čisté energie" do roku 2030. Je pravda, že jaderná energie nevypouští skleníkové plyny, ale dnes se ukazují rovnocenné obavy týkající se nákladů na výrobu této elektřiny, na bezpečnost a demontáž, na uskladnění zamořených částí. Ohledně situace v Česku viz nás článek Proč nás Temelín zničí. Podívejme se na podíl energetických zdrojů ve světě podle International Energy Agency (IEA).Tato zpráva předpovídá, že globální investice do čisté energie dosáhnou 7,4 biliónu do roku 2040. Obnovitelné zdroje budou poskytovat asi čtvrtinu světové elektrické energie a vítr bude asi hlavní zdroj.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!