Evropský parlament (EP) podepsal svůj politický rozsudek smrti. Na plenárním zasedání ve středu poslanci přes námitky opozice schválili klíčovou antidemokratickou položku v předběžném návrhu smlouvy Transatlantic Trade and Investment Partnership, známou pod zkratkou TTIP. Boj se odehrával o klíčovou složku smlouvy, kterou se zruší práva národních států a vlastně celé EU ve prospěch korporací. Návrh byl poslán do dalšího jednání hlasováním poslanců v poměru 436:241 hlasů "pro smlouvu". Tzv. Investor State Dispute Settlement (ISDS) prozatím nebyly začleněny do návrhu TTIP. Pro další debatu ohledně ISDS hlasovalo 183 proti 181 poslancům ve středu. EP tedy doložku nezamítl, jen odložil hlasování a má pokračovat v rozpravě. O smlouvě TTIP jsme psali mnohokrát, viz heslo "TTIP" a "transatlantická smlouva" v klíčových slovech a tematických článcích. Další kolo jednání mezi korporacemi a EU o smlouvě TTIP má být mezi 13.-17. červencem 2015 v Bruselu.

Tuto neblahou věc je třeba číst kontextu již připravených dohod jako je smlouva TTP a TISA. EP pustil tuto středu (8.7.2015) do jednání EP něco jako novou Mnichovskou smlouvu, kterou sám sebe vyřadil z rozhodování o demokratickém směřování Evropy. Připomeňme, že se to naposledy stalo v Německu, dne 24. března 1933. Po požáru Říšského sněmu si Hitler nechal demokraticky schválit od většiny křesťanských a pravicových poslanců zničení demokracie skrze tzv. Ermächtigungsgesetz. K dnešnímu kontextu tohoto selhání vedoucího ke Druhé světové válce viz náš článek Masakr v Oděse 2014 a zapálení Říšského sněmu 1933. Měsíc po podepsání tohoto výjimečného zákona šli do koncentráku v Buchenwaldu (a pak byli zavražděni) ti poslanci německých komunistů a sociálních demokratů, kteří hlasovali proti tomuto zákonu a nestačili utéci ze země.

Jak jsme EU-dopadli

Pro zastánce všech možných konspirativních teorií připomínám, že každý z poslanců (poslankyň) hlasoval/a sám za sebe, vyfutrován/a vlastním poslaneckým platem a imunitou. EP je námi zvolená demokratická instituce věrně odrážející politický marasmus EU. V bodech shrňme hlavní příčiny budoucí katastrofy, kdy EP zrušil v demokratickém hlasování sám sebe a rozhodl se projednávat protidemokratickou smlouvu diktovanou zájmem korporací.

  • Selhání médií, i těch nezávislých. V hysterii korporátek i antikorporátek kolem Řecka (EP to projednával ve čtvrtek) naprosto zanikla osudová smlouva, kterou demokraticky zvolený EP demokratickým hlasováním odevzdal moc korporacím. To se stalo ve středu. EP podnikl klíčový krok k legální vládě korporátního fašismu nad našimi životy.
  • Bude-li smlouva nakonec schválena, pak spustí dva negativní procesy najednou: 1/ posílí naše vazalství na upadající světovou velmoc USA a její devalvovaný dluhový dolar; 2/ vzdálí nás integračním snahám zemí BRICS, které reprezentují 2/3 světové populace a představují i budoucnost planety, po faktickém ztroskotání západních hodnot (daném ale nikoliv de iure).
  • Tím nevyhnutelně dojde k prohloubení atmosféry studené války, protože západní země se rozhodly izolovat se od zbytku světa a jít cestou korporátního otroctví.
  • Hlavní země BRICS tuto a podobné smlouvy nikdy dobrovolně nepodepíší, protože by znamenala jejich politický a ekonomický zánik.
  • Oba bloky se nyní zásadně liší ekonomicky, vojensky, politicky, sociálním systémem a tradicí opřenou o odlišné civilizační hodnoty.
  • Tím se po půl století znovu etablovalo imperialistické rozdělení světa v rámci ekonomicko-mocenských bloků, které vedlo ke vzniku 1. a 2. světové války.
  • Nevyhnutelným důsledkem korporátního nevolnictví bude zvýšený geopolitický boj o suroviny a o ekonomicko-politický vliv v nově určených sférách vlivu, růst lokálních válek, a tím i Západem podporovaného terorismu v zemích, které se odmítnou podřídit korporátnímu diktátu.


Smlouvu TTIP budou muset jednotlivé EU státy ratifikovat ve svých vlastních zemích. Lze předpokládat, že země jako Španělsko, Řecko a Maďarsko to odmítnou. Důvodem bude buď sledování vlastních národních zájmů neslučitelných s korporátním otroctvím (Řecko, Maďarsko), nebo pravděpodobné vítězství stran, které nepřipustí pád demokracie po vzoru korporátně zmanipulovaného EP (strana Podemos ve Španělsku). To ovšem může v konečném důsledku znamenat rozpad EU v tom složení, jak jej dnes známe. Vinou přijetí návrhu TTIP v Evropském parlamentu začala první kapitola studené války přímo na evropském kontinentě.