Konečně jsme trochu pohnuli jak s korupcí, tak s budováním právního státu. V kauze Rath padly první tresty, vláda Nagyové-Nečasové skončila obviněním z neplacení darovací daně a možná ještě nějakými dalšími delikty. Přitom jsme v sobě našli dost sil, abychom se omluvili nespravedlivě stíhaným. S radostí tedy můžeme přivítat tuto velkorysou omluvu doprovázenou finančním odškodněním: "Česká republika se omlouvá za nezákonný postup a nezákonné trestní stíhání poškozeného Marka Šnajdra, Petra Tluchoře, Ivana Fuksy...“. Více ZDE.

A policie? Té se povedl přímo majstrštych. Odhalila nevěstinec v ulici Ve Smečkách v Praze. Více ZDE. Kdosi to vtipně komentoval na Facebooku.

Ano, utajit Ve Smečkách nevěstinec je skutečné umění. Policisté tam určitě nejméně rok slídili a říkali si: "Tak kdepak je ten nevěstinec? Tady ne, tady je bordel, tady taky ne, to je hampejz, tady jsou kurvy ve výkladu, tady děvky na chodníku, kdepak se ten nevěstinec, sakra, jenom skrývá?"

Humoru bylo tedy dost, a teď vážně. Zabývat se jednotlivými případy a skandální činností justice a policie má omezený význam. Je třeba si prostě přiznat, že politický a ekonomický systém, v němž se pohybujeme, je sám o sobě zločinný, a tak každé takové stíhání a soudy zavánějí oním pověstným, kdy "zloděj křičí - chyťte zloděje".

Systém můžeme označit za zločinný proto, že jednak činí zlo a jednak je postaven na zlu, nespravedlnosti, podvodu a lži. Komu to není ještě jasné, ať se podívá na rozhovor s „otci“ naší transformace Dušanem Třískou, Tomášem Ježkem a Janem Stráským ZDE, ZDE ZDE a ZDE. K uvedeným výstupům není třeba žádné investigativní novinařiny, není třeba již nic vyšetřovat. Vše je naprosto jasné. Podle Jana Stráského bylo v době privatizace z hodnoty privatizovaného majetku k dispozici celkově cca 1 procento finančních prostředků. Podle jiných zdrojů to byly procenta tři. Dalo by se to tedy přirovnat k situaci, kdy se dědicové sejdou nad zděděným domem v hodnotě 1 milionu a notář zařídí prodej domu kupci, který má pouze deset tisíc. Po celé transakci je kupec „chudší“ přinejlepším o deset tisíc a bohatší o dům, který ovšem původním dědicům za smluvní nájemné rád pronajme. Ti mají do startu oněch deset tisíc.

Pokud jim na nájem dojdou zdroje, stávají se bezdomovci, neboť v tržním prostředí prostě neuspěli. To se nedá nic dělat, máme pro ně polévku v sobotu v kostele a pěkné obleky v „charitě“, které daroval štědrý nový majitel realit.

Jiný příměr k tehdejší transformaci by mohl vypadat třeba takto: Tehdejší elita rozhodla, že si národ zahraje o svůj celkový majetek v kasinu. Co kdo vyhraje, bude jeho. Heslo doby znělo „Nehledáme ideální vlastníky, hledáme první vlastníky“. Byly rozdány žetony – kupony, za symbolické vstupné 1000,-Kč. Někteří hráči však hráli v kasinu s cinknutými kartami, jiní s náležitě upravenou ruletou a další zasáhli do výherních automatů, aby zaručeně více vyhráli. Zákonitě opravdu velké peníze tedy získali ti, co neponechali nic náhodě a pravděpodobnost své výhry si uzpůsobili pro sebe na míru. Šlo to i kvůli tomu, že ochranka a bezpečnostní služba kasina v té době prakticky neexistovala. To samozřejmě nevylučuje, že nějaké drobné vyhrál i obyčejný hráč, který nepodváděl. Hlavní problém je však jinde. Naše elita se tehdy zapomněla zeptat národa, zda si přeje celý národní majetek do takového banku vložit. Zapomněla se zeptat, zda si národ přeje kapitalismus s extrémní nerovností, nezaměstnaností, bezdomovectvím, prostitucí, drogami a účastí v agresivním vojenském paktu a válkách po celém světě. Sliby z roku 1989 a 1990 nebyly elitou zcela vědomě splněny. Pod vidinou hry v kasinu jsme jako uhranutí skočili takovým podvodníkům na lep. Své království jsme prohráli za mísu čočovice.

Takové je vítězství pravdy, lásky a spravedlnosti. Opravdu? Opravdu je takové řešení spravedlivé? Mně se zdá toto řešení zločinné. Bez ohledu na to, zda je v souladu s pozitivním právem, které si sepsal notář s kupcem. V našem celostátním případě si tento podvod, až zločin, sepsali otcové privatizace s různými kupci typu Koženého a spol. Stali jsme se všichni obětí podvodu, kde kněží „kapitalismu bez přívlastků“ zjevili dogmata typu: „Třetích cest není“, a „Vše řídí neviditelná ruka trhu“, a mnohá další. Víra soudruhů školených v marxismu-leninismu se otočila na obrtlíku. V prognostických a ekonomických ústavech byli placeni za rozjímání o cestě vedoucí od socialismu ke komunismu. Tato placená služba režimu se změnila na službu ještě lépe placenou, a jinému režimu: hlásání cesty ze socialismu ke kapitalismu. jako u Hobita: cesta tam, a zase zpět. Česká pseudo-inteligelince sloužící mocipánům pochoduje na apelpalce ideologií sem a tam - a je to hezky vidět.

Navíc podle těchto novodobých ekonomických šamanů se tak muselo učinit co nejrychleji. A není divu. Která lupičská banda, když vnikne do banky, by chtěla otálet? Podle Dušana Třísky se nemá cenu bavit o tom, pokud se při transformaci v devadesátých letech rozkradlo 50 miliard. Je to prý legrační částka, viz čas 10:40, najdete to ZDE. Dokonce i 500 miliard lze prý považovat za rozumnou cenu za provedení této operace. Tříska jako ekonom už nefunguje jen mimo ekonomický rozum, ale dokonce i mimo dobro a zlo. A je zajímavé, že v naší společnosti je to už všem úplně jedno. Nešlo o peníze pana Třísky, ale tak nějak o peníze nás všech, tak proč nevyhlásit dogma „stát je špatný hospodář“ a všechno nerozdat kamarádům? Není divu, že stát byl špatný hospodář již za tzv. socialismu, a je i nyní. Je to proto, že v jeho čele byli a jsou takoví šamani jako Tříska, Ježek, Klaus, Kočárník, Dyba, Dlouhý a mnozí další experti.

Možná však, že nakonec mají tito giganti podvodů pravdu. Kapitalismus neoliberálního ražení je prostě takový. Vlastně můžeme být rádi, že u nás zatím nemáme válku jako všude jinde, kde kradení a převzetí moci kladli lidé odpor. Takový je svět, ve kterém asi chceme žít. Takže cena, kterou jsme zaplatili za privatizace majetku do cizích kapes, ta byla přiměřená. Potom, ale nemluvme o nějaké spravedlnosti, nebo o boji proti korupci. Je přeci zcela zjevné, že soudobý český kapitalismus byl založen na podvodu, kdy novodobí majitelé vůbec nezaplatili kupní cenu za převzaté zboží. To není nějaký dojem, to je statistika. Celkem 97 až 99 procent zprivatizovaného majetku nebylo, a ani nemohlo být zaplaceno. Byly použity různé kupony a jiné triky, ve výsledku je to však celkem jedno.

Byli jsme oklamáni, podobně jako jsou dnes oklamáváni důchodci různými šmejdy, lichváři či exekutory, nebo jako se necháme klamat ve volbách či reklamou na zubní pastu. Náš společný svět korporátní politiky a ekonomie je na klamu založen. Velký majetek novodobých majitelů nebyl budován korunku ke korunce, nebyla odměňována trpělivá a úspěšná práce, vítězila spekulace, klientelismus a korupce. Pokud se tedy „legálně“ rozkradlo 500 miliard, což Tříska považuje za přiměřené, koho chtějí obhájci dnešního systému „spravedlivě“ stíhat? Za co?

Někdo by si možná mohl myslet, že Koženému, Bakalovi a další privatizačním miliardářům jen závidím. Blbost. Jde o to, že nastoupená cesta naším ekonomickým trustem zločinců měla, má, a hlavně bude mít za následek desítky tisíc bezdomovců, stovky tisíc nezaměstnaných. Vznikl systém postavený na všestranné korupci, a v neposlední řadě se účastníme ničivých válek po celém světě, které tento systém drží při životě. Jen slepec nevidí souvislosti mezi agresí vojenského paktu jehož jsme členem, a vražděním stovek tisíc nevinných civilistů v Iráku, Libyi, Sýrii, Afghánistánu a dalších místech. Války prostě doprovázejí kapitalismus.

První i druhá světová byly způsobeny takovým kapitalismem, který někde dokonce přerostl ve fašismus. Podobnost s dnešním stavem světa jistě není náhodná. Jistě není náhodné, že se připravuje povinná vojenská služba i pro ženy a jistě není náhodné, že zase budeme oblbováni různými zdůvodněními proč a jak to bude správné a prospěšné, a proč třetích cest není. A proč současná studená válka možná jednou přejde ve válku horkou. A proč je třeba skrze aktualizované seznamy osob a webů najít "nepřátele státu" a jednou je uklidit do převýchovných zařízení. Právě dnes je třeba říci, že třetí cesty existují. A každý člověk, chce-li být člověkem, o takových cestách musí přemýšlet. Necháme-li však přemýšlet za nás budoucí Třísky a Klause, nedivme se, že se nám bude špatně žít. A že možná zemřeme ve válce, jako nevinní mladí Ukrajinci na východní oligarchické frontě.

Související články
Dotazník PRO Jiřího Fialu - Česká justice
Institut veřejné služby naplňuje podstatu zakázaných nucených prací
E-republika na Facebooku a na Twitteru
Debatní klub o korupci: Ondřej Chládek / Stanislav Beránek