Včera, ve čtvrtek 15. 1. 2015, vyšla v časopise Science dlouho připravovaná studie celkem 18 vědců o planetárních hrozbách nazvaná Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Vychází z mnoha pozorování a studií, které jsme na našem webu již komentovali, viz konec článku. Nynější studii nejlépe přiblíží tento graf týkající se hesla Planetary boundaries z Wikipedie.Vědci jednoznačně varují a tvrdí, že příští desetiletí rozhodnou o budoucím osudu lidstva. Studie ukazuje, že lidstvo již překročilo 4 základní meze, za nimiž vládne tzv. "oblast nejistoty", která znamená přímé a v podstatě již nekontrolovatelné ohrožení života na celé planetě. Jinak řečeno: pokud se nezmění přístup náš všech (a jednoho planetárního procenta zbohatlíků zvláště) ke stavu světa, pak můžeme vymřít jako živočišný druh, protože si zničíme celou planetu. Tyto meze planety (planetary boundaries) jsou následující:

  • vymírání přírodních druhů
  • deforestace
  • úroveň oxidu uhličitého v atmosféře
  • oceány zamořené hnojivy, hlavně fosfáty a dusičnany

Termín "meze planety" je hlavním konceptem skupiny environmentálních vědců, s nímž pracují od roku 2009. Termín znamená hranice, v nichž lze dlouhodobě přežít, pokud se lidstvo bude chovat rozumně. Při překročení těchto hranic již nelze zaručit, že přežijeme, protože si zničíme ekosystém planety. A to vědci vůbec nepočítají s hrozbami, které si způsobuje člověk přímo, například válkami, ideologickou a ekonomickou blbostí a terorem.

Vědci si dali za úkol oslovit vlády, společenské a nevládní organizace, privátní sektor a média s tím, že je seznámí s nutnými opatřeními, které je třeba dělat pro záchranu života na Zemi. Jak se jim to daří, na to se podívejte do našich hlavních korporátních novin, médií a politiky ovládané České televize. Z níže citovaných článků uvádíme alespoň jeden zajímavý graf, viz článek Seznam 90 největších znečišťovatelů planety. Na grafu najdete všechny hlavní společnosti, které nyní ve světě razí systém korporátního fašismu přes smlouvy typu TTIP. Ryba smrdí od hlavy.Celkem 90 společností produkovalo 63 % celkových světových emisí skleníkových plynů (měřen byl metan a oxid uhličitý) vyrobených člověkem od roku 1750. Z těchto 90 firem patří 50 z nich investorům a mezi nimi jsou ti největší znečišťovatelé.

Hlavní články e-republiky na toto téma
Panel IPCC opět potvrzuje vliv člověka na globální oteplování
Greenhouse Gas Bulletin 2013 aneb Jdeme do kytek
Zpráva WWF: na planetě zmizela polovina živočišných druhů
Analýza dárců a organizací popírajících globální oteplování
Pentagon se připravuje na občanské nepokoje dané klimatickými změnami
Důvod k oslavě...pro deset procent planetárních zbohatlíků
Seznam 90 největších znečišťovatelů planety