Velká část aktivních britských studentů už má plné zuby Cameronovy vlády, která devastuje britské univerzity po všech stránkách. Podrobila je vládě technokratů, kteří ničí tzv. "neproduktivní obory". Neoliberální machisté ve vládě navíc udělali ze studia privilegium pro vyšší střední třídu.Několik velkých studentských organizací typu Assembly Against Austerity, the National Campaign Against Fees and Cuts, the Young Greens se spojilo do jednoho bloku a vydali společné prohlášení. Jeho jádrem je kritika Cameronovy vlády, která vidí ve veřejných službách dojnou krávu pro vyvolené jednoho oligarchického procenta, kterým dnes patří stát. Základní požadavky hnutí jsou následující:

  • zrušit školné na univerzitách;
  • zvýšit studentské granty tak, aby pokryly životní náklady;
  • snížit náklady na studentské bydlení tím, že vláda bude investovat do cenově dostupného sociálního bydlení a bude regulovat nájemné;
  • vláda zajistí, že studium bude dostupné pro tělesně postižené a pro rodiny s více dětmi.


Pro tento účel hnutí Student Assembly Against Austerity vydalo kompletní studii nazvanou The Student Manifesto, kde je podrobně rozpracována reforma současného vysokého školství v Británii a detailně zdůvodněny jednotlivé požadavky. Čtete zde.


Zdá se, že britští studenti se na rozdíl od českých již probudili. Není divu, protože korporátní kapitalismus je už začal ničit přímo.

K tématu
Britský absolvent bude ekonomickým otrokem
Sex za úhradu školného? V Británii oficiálně
Prostituce a drogy, oficiální motor neoliberální ekonomiky