Tzv. "Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership" (TTIP) připravuje celou sérii ujednání mezi korporacemi, které ohrozí nejen suverenitu států, ale i fungování velkých mezinárodních organizací chránících naše zdraví. Viz článek Transatlantická a transpacifická smlouva připravuje novodobé otroctví. Příkladem jsou neveřejné dodatky k TTIP, které unikly ze sídla EU ohledně jednání vedených do srpna 2014. Organizace chránící životní prostředí a zdraví obyvatel jako Center for International Environmental Law (CIEL), ClientEarth, and Natural Resources Defense Council (NRDC) zveřejnily části připravované smlouvy TTIP, které jsou naprosto alarmující. Nevládky analyzovaly připravované smlouvy v rámci TTIP a jejich dokument se jmenuje Toxic Partnership Revealed.

Celkem 110 velkých mezinárodních organizací zabývajících se ochranou zdraví, právy spotřebitelů a životním prostředím se okamžitě po úniku dodatků k TTIP obrátilo veřejným dopisem na velvyslance USA u EU (Michael Froman) a EU komisaře pro obchod (Karel De Gucht). Dopis byl publikovaný ještě před prázdninami v červenci 2014. Citované analýzy byly publikovány o dva měsíce později, až byl znám celý rozsah připravovaných dohod a až byly odborně zpracovány dopady na naše zdraví. Důvod znepokojení velkých mezinárodních organizací je úplně jednoduchý. EU má vcelku přísnou regulaci zakázaných nebo zdraví škodlivých látek všeho druhu. V USA je tato regulace naopak velmi slabá, nebo prakticky neexistuje. Viz příklad frakování, kde jsou v USA systematicky manipulovány studie ukazující devastující dopad použitých chemikálií na lidské zdraví, hlavně na pitnou vodu. Článek Jak si korporace koupily vědu i s vědci ukazuje příklady této manipulace.

Chemické korporace v EU a v USA se spojily do tzv. "toxické aliance" a v rámci TTIP mají přímý vliv na tvorbu zákona postaveného nad pravomoci států. Tento zákon pochopitelně umožní americkým společnostem a jejich pobočkám v EU, aby obešly legislativu EU tím, že do ní zavedou podřadné americké zdravotní a průmyslové standardy. Fakticky by se tím zničila míra ochrany obyvatel a životního prostředí. Protože stejný zájem a strategii sledují i korporace podnikající na poli GMO, tlak této spojené lobby na změny v TTIP je velmi silný.

Dodatky a jednání probíhají fakticky v utajeném režimu a občané o nich téměř nic neví. Další pole činnosti pro EU-komisařku Věru Jourovou. Její portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví by mělo přispět ok tomu, aby NNO dostaly konečně přímý a ničím neomezený přístup ke všem jednáním TTIP, kde už dávno sedí zástupci všech světových korporací.