CETA („Compremhensive Economic and Trade Agreement“), jinak také smlouva o zóně volného obchodu mezi Kanadou a EU, je v podstatě komplot zkorumpovaných politiků a nadnárodních průmyslových baronů a koncernů pod pláštíkem „svobodného obchodu bez překážek“, který má ovšem pod tímto krytím ukončit poslední zbytky demokracie v jednotlivých státech EU a umožnit vyšší stupeň vykořisťování lidí. Jádrem smlouvy CETA je „ochrana investorů“a žalovatelnost států u privátních arbitráží. Smlouva byla uzavřena mezi Evropskou komisí a kanadskou vládou v utajení v říjnu roku 2013 a v září 2014 má být odsouhlasena Evropským parlamentem a radou Evropy. Následně pak by měla projít ještě ratifikací národními parlamenty.

Hackerům se podařilo k tomuto textu dostat, a co je překvapující, dokonce jej uveřejnila německá ARD. Text CETA má 521 stránek a je těžko srozumitelný nejenom kvůli právnické, často zamlžující hantýrce, ale jistě i vzhledem k jazykové úrovni našich milých politiků. K nejdůležitějším bodům se ještě vrátíme, nicméně smyslem tohoto článku je varovat naše europoslance i národní politiky, které budeme pečlivě sledovat při jejich rozhodování.

Je jasné, že média, která jsou v soukromých rukou a ovládají je koncerny jako Bertelsmann, se budou snažit dokument zamlžovat a zlehčovat. Jde přece o jejich zisky. Možnost žalovat celé státy za ušlý zisk kvůli změnám legislativy není sice nic tak zcela nového, nicméně zde jde již opravdu do tuhého. Velké varování před touto smlouvou uveřejnila kanadská nositelka alternativní Nobelovy ceny Maude Barlow poté, co se dostala k hacknutému textu smlouvy CETA. Po jejím prostudování řekla toto:

Smlouva odstraňuje poslední zbytky toho, co zůstalo ještě z demokratického rozhodování vlád. Myslím si, že lidé v Evropě mají plné zuby tajnůstkaření a toho, že by se měli stát rukojmími koncernů.

Maude Barlow je velmi znepokojena a prosí Evropany, aby tuto smlouvu neakceptovali. Kanaďanka hovoří z vlastní hořké skutečnosti, kdy Kanada uzavřela před 20 lety smlouvu NAFTA s USA a Mexikem. CETA bude mít na Evropu tytéž dopady, jako měla NAFTA na Kanadu a ještě horší důsledky znamenala pro Mexiko. Kanada trpí nedemokratickým diktátem a privilegii koncernů, kdy se jim vlády podřizují. Nejvíce utrpěly v důsledku NAFTA kanadské sladkovodní zdroje. Voda se stává z hlediska zisků novou ropou. V Rakousku se dostala k moci nová politická strana NEOs, poté, co však připustila privatizaci vody, její preference navzdory osobnímu šarmu mladého - zřejmě v USA dobře připraveného vůdce - však kvůli tomu padají. Rakušané vystoupili proti privatizaci vodního hospodaření radikálně. Holt sedláci mají víc rozumu než pražští intelektuálové.


Dávejme si proto pozor na mladé, ctižádostivé politiky, podporované různými nadacemi financovanými koncerny a absolvující stáže v USA, kde mají sbírat politické zkušenosti. Některé příklady vydírání Kanady pro ilustraci, kdy byla Kanada odsouzena privátními arbitrážemi, nikoliv nezávislými soudy:

  • Americká firma S.D. Mayer žalovala Kanadu za zákaz obchodování s PCBs a firmě bylo přiznáno odškodnění ve výši 8 milionů dolarů, které musí zaplatit kanadští daňoví poplatníci;
  • kanadská firma Lone Pine Resources přeložila své sídlo do USA, aby žalovala proti zákazu těžby břidlicovitého plynu v kanadské provincii Quebecu. Její požadavek činí 250 milionů dolarů;
  • farmaceutický koncern Eli Lilly chce dokonce 500 milionů dolarů od kanadského státu, protože vrchní soud anuloval dva její patenty na léky, které byly prokazatelně neúčinné.


Máme-li tedy obavy z připravované smlouvy mezi EU a USA zvanou TTIP, jejíž přínosy jsou postaveny na velmi pochybných propočtech, měli bychom být na pozoru i před smlouvou CETA. Jakmile bude podepsána Evropany, budou americké koncerny uplatňovat své žaloby prostřednictvím svých dceřiných kanadských firem. V Kanadě je 50 % ekonomiky kontrolováno americkými koncerny, píše Maude Barlow, dlouholetá předsedkyně největší kanadské nevládní občanské organizace a zakladatelka organizace Blue Planet Project na záchranu zdrojů pitné vody před drancováním a kšeftováním. My zase varujeme naše europoslance, že budeme pečlivě vyhodnocovat jejich postoje a hlasování v září, neboť jde o hodně.

Občané Evropy již mobilizují své síly! Zde se můžete připojit i vy a podepsat petici proti CETA!

https://www.campact.de/ceta/appell/teilnehmen/

Zdroj článku zde.