Seděli jsme zachmuřeni ve virtuální redakci a přemýšleli, proč tak málo lidí čte časově a odborně nejnáročnější články shrnuté v rubrice "parlamentní zpravodaj". Jistěže je čtou přinejmenším asistenti poslanců a političtí či mediální šíbři, ale to nám v žádném případě nestačí. Společně jsme došli k závěru, že problém neleží na straně čtenářů, ale v nečitelnosti české politické scény jako takové. Pak nelze rozumět současnému dění v parlamentu. To ale je důležité, protože poslanci z nás obratem roku mohou udělat naprosté žebráky, a dokonce i z další generace. Stačí se podívat na země jako Kypr, Ukrajina či Řecko nebo na Itálii či Španělsko. Závěr je jasný. Parlamentnímu zpravodaji budou rozumět lidé až poté, když jim přiblížíme denní praxi politiky v čitelném přehledu. To jest, až ukážeme, jak je rozložen vliv zájmových skupin, které trvale okupují Sněmovnu přes různé partaje. Udělali jsme to na tři pokračování v seriálu Jak funguje Česko I.-III.

Bankovní lobby (Kalousek a spol)

Kalouskova TOP09 s částí ODS zastupují zájmy horního jednoho procenta, které je spojeno převážně s bankovnictvím a finančními službami. Tato zcela mohovitá skupina je nezávislá na prosperitě státu a dolních 99 % populace je nezajímá. Jen potřebují čas od času hlasy občanů pro volební cirkus. Jaké principy řídí jejich politiku?

  • Spekulacemi se dá vydělat i na krachu, na válce a na ekonomickém rozvratu země, viz státy zmíněné nahoře. A tomu odpovídá politika banky Goldman Sachs.
  • Změnou zákonů podle objednávky finančních kouzelníků lze zajistit růst i pád celých průmyslových oborů bez ohledu na reálné potřeby společnosti. Zaklínadlem je ničím neomezený trh řízený omezeným jedním procentem. Cílem je absolutní vláda finančního kapitálu nad výrobou a spotřebou.
  • Pohled této skupiny na stát je čistě monetaristický. Stát je tu od toho, aby zajistil přerozdělení financí ve prospěch bankovní lobby. Ta má díky národním a mezinárodním bankám stav faktické beztrestnosti a není politicky kontrolována.

Politika této skupiny vzhledem ke státu je jasná. Stát má patřit jednomu procentu se vším všudy, tedy i s našimi životy, tj. hrdly i statky. Kontrolní kompetence státu mají být co nejmenší a pokud možno prováděné přes externí soukromé agentury (tzv. "nezávislé" orgány, "odborníci" atd). Úřednictvo všech úrovní má být pacifikováno systémem kontrolních pák na „neposlušné“ úředníky. Nezávislé instance neexistují, naoko nezávislé musí být všechny klíčové finanční instituce patřící jednomu procentu, včetně našich platebních karet a bankomatů. Tím se obejde monopol státu na vydávání měny a digitální kontrolu dluhů a aktiv si banky provádějí samy.

Příklady legislativního jednání bankovního Mordoru

A nyní si klikněte na heslo "parlamentní zpravodaj" a znovu se začtěte do článků o dění Sněmovny. Opakování je matka moudrosti a v tomto případě i otec ušetřených miliard. Příklad strategie bankovního Mordoru najdete v článku Poslanec Kalousek chce šetřit státní kasu tím, že zničí stát (Květa Pohlhammer Lauterbachová, 05.02.2014). Kalousek, Polčák a spol bojují jako lvi za vznik tzv. Národní rady. Podle předloženého návrhu není jasné, kdo by měl činnost nové Národní rady kontrolovat. Kalouskovo kolegium se nemusí nikomu zpovídat a nepodléhá žádné kontrole. Bude mít právo zvát si na kobereček nejenom vládu, ale i další politické představitele samosprávných celků a fakticky mu bude podřízeno i ministerstvo financí. Ideální stav, kdy jedno procento ovládne veškeré finance ve státu a nikdo nad ním nebude mít právo vykonávat řádnou kontrolu. A věci neznalý lid (a bohužel i poslanci) to s jásotem schválí a podepíší pod heslem rozpočtová odpovědnost". Přitom jen tak mimochodem prodají stát jednomu procentu.

Jak se činí užiteční idioti

Roli užitečných idiotů ukazuje článek Hnutí Rekonstrukce státu provádí jeho dekonstrukci (redakce, 21.01.2014). Kalousek vzal jejich návrh a chce zničit NKÚ, kterém mu vadí nejvíce ze všech státních institucí. Takže: vyjmenovat dobré požadavky je jedna věc, prosadit tyto požadavky tak, aby splnily svůj účel, to je věc druhá. A jestli si aktivisté Rekonstrukce státu nepohlídají, aby jejich požadavky prosazovali kompetentní a schopní poslanci, tak Kalousek využije jejich návrhy tak, aby prosadil zničení státu. K tomu viz článek Rekonstrukce státu nemůže vystačit s dobrými úmysly (redakce, 02.02.2014). Zapějme s koordinátorem celého pracovního týmu Rekonstrukce státu: Kdepak ty kompetence jsou, co se tady mohlo stát, řekni, kde ty kompetence jsou, kde mohou být? Téměř nikdo si nevšiml, že se úplně změnila podstata určení pravomocí NKÚ. Zmizely důležité kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, což nikoho z 200 poslanců moc nezaujalo. Výsledek projednávání není ani remíza. Ústavní zákon prošel do dalšího čtení. Závady vytýkané ze strany NKÚ, jež jsou z části uvedené v přehledu, zatím v návrhu zůstaly.

Jak zničit úředníky a učinit je vydíratelnými

K tomu viz článek Polčákovo plácnutí do vody (Pavel Letko, 02.02.2014). Skupina poslanců TOP 09 předložila návrh novely zákona č. 82/1998Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Zdánlivě dobrý úmysl má ve skutečnosti zákon zničit. Poslanec Polčák a spol. navrhují změnit stávající zákon tak, aby tam, kde stát může vymáhat na úřednících vzniklou škodu, byl k tomuto vymáhání přímo zavázán. Do této chvíle mohl vymáhat škodu, ale za všech vlád co jsme jich tu měli, to nikdy neudělal. Po změně zákona by jí vymáhat musel – ovšem dle navrhované změny „nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele“. To je geniální tah: zahltíme soudy povinností, které nelze dostát a jsme z obliga, protože "my" jsme přece chtěli tzv. "dobrou věc". Klíčovou fintou je zaručení beztrestnosti poslanců v městských zastupitelstvech a přenesení odpovědnosti na úředníky. Nyní sice budou případy ohlášené korupce přezkoumávat povinně soudy, ale pokud se najde opačný nález, budou viníci s největší pravděpodobností osvobozeni.

Závěr

Tato skupina je beze sporu nejnebezpečnější, a to z mnoha důvodů.

  • Umí vést stát a psát zákony.
  • Je napojena na mezinárodní oligarchický kapitál a vliv a jejich prostředky a možnosti jsou fakticky nevyčerpatelné. Pokud ovšem dostatečně nakradou jako protihodnotu.
  • Ovládají demagogii po vzoru Republikánské strany v USA, která je jejich velkým učitelem, mistrem a pánem.
  • Mají na sebe napojeny potravinové řetězce všech velkých zlodějen a vlivových skupin, které žily z Klausovy privatizace a z bankovnictví pod správou Vladimíra Dlouhého. Viz případ firmy TCM se sídlem na Panenských ostrovech, přes kterou šly do ODA peníze od utajených dárců. Pracoval ve firmě Goldman Sachs (pochopitelně) a je členem pražské pobočky republikánského Aspen Institute. Člen KSČ od roku 1978-1989, pak ale najednou dostal rozum.
  • Bohatství, vliv a zdánlivá úspěšnost bankovního Mordoru způsobila, že střední třída považuje tyto lidi za hrdiny, protože střední střídu bezvadně okradli a celý stát k tomu.

V zájmu věci přidejme fakt, že všechny tři zákonné iniciativy bankovního Mordoru byly ve Sněmovně zastaveny již v prvním čtení. Ale tato skupina bude v zákonodárné "iniciativě" trvale pokračovat a jednou jim něco vyjde. Kalousek a spol symbolizuje pro mnohé občany tzv. "zdravý rozum", "poctivé peníze", "rozpočtovou odpovědnost" atd. Jenže stát tu není proto, aby platil nesmyslné dluhy vyrobené jedním procentem proto, aby nás mohli zničit.

Pokračování
Jak funguje Česko II. aneb Strašáci a strašidla
Jak funguje Česko III. aneb Loutkovodiči v zákulisí