Gentech firma z USA Pioneer už 10 let žádá po EU povolení k pěstování GMO kukuřice TC1507. Ta obsahuje nebezpečný glukosinát a další látky, který ekologové považují za nebezpečné pro opylující hmyz. Povolení k pěstování bylo uděleno, otazníky zůstávají. Ale ty už se netýkají jen geneticky modifikovaných potravin.

Tato kukuřice je nebezpečná pro životní prostředí a Evropský parlament dostal na stůl a projednával celou řadu výhrad. Jejich seznam v češtině si můžete přečíst zde. Výsledek? EP žádal Evropskou komisi o zrušení povolení. Hlasování nejvyššího zákonodárného sboru pro EU bylo naprosto jednoznačné: 385 proti, 201 pro, 35 se zdrželo. Kukuřici je dovoleno pěstovat, pokud to schválí jednotlivé členské státy EU.

Do jednání zasáhl Brusel, a to dvojím způsobem. Komisař pro zdraví a spotřebu Tonio Borg farizejsky prohlásil, že podle rozhodnutí Evropského soudu musel GMO kukuřici povolit, protože EK blokovalo rozhodnutí o povolení v letech 2001-2009. Jenže to je pravda jen napůl. Evropský soud pouze nařídil, že je třeba nějaké rozhodnutí vydat, a neřekl jaké. A vzhledem k vážným výhradám dostala firma nařízení od EP, aby doplnila celou řadu dalších testů. Ty Brusel jednoduše pominul a povolení vydal.

Nedemokratická procedura Bruselu je dána podle čísel:

  • 19 z 28 zemí EU hlasovalo proti povolení GMO kukuřice;
  • pouze 5 zemí hlasovalo pro (Španělsko, UK, Švédsko, Finsko, Estonsko);
  • 4 země se zdržely i Česko a bohužel i Německo, což bylo rozhodující;
  • země, které hlasovaly proti tvoří 67 % zemí, ale tvoří pouze 52,64 % celkové populace EU.


Výsledek? K přehlasování rozhodnutí EK v Bruselu je třeba 55 % států a nejméně 62 % celé evropské populace, tj. vysoká nadpoloviční většina. Zdržení se nepočítají, což rozhodlo v případě lidnatého Německa. Kdyby Německo hlasovalo v EP proti, místo zdržení se, GMO kukuřice by neprošla.

Monsanto zajásalo a hned připravilo celou řadu GMO produktů, které se mají schvalovat jak na běžícím pásu. Země, které hlasovaly proti a mají zásadní výhrady k pěstování GMO (např. Francie), jsou z rozhodnutí Bruselu zcela znechuceny. Antievropské nálady v těchto zemích jen posílí. Viz naše tematické číslo k evropským volbám nazvané Oligarchický únos Evropy(01-2014). Aspoň vidíte, proč jsou tyto volby do EP tak důležité.