Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl 29. 1. 2014 novou ministryni práce a sociálních věcí, Michaelu Marksovou, která nahradila svého předchůdce Františka Koníčka. Bude Michaela Marksová političkou na svém místě nebo zažijeme exministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09 a jeho slavné sKarty?

1. Profesní život Mgr. Michaely Marksové

V krátkosti představíme životopis Michaely Marksové, zda její vzdělání a dosavadní praxe vůbec odpovídá získanému postu ministryně pro sociální věci. Dle dostupných informací vystudovala Michaela Marksová Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1997–2004 působila Marksová v o.p.s. (obecně prospěšné společnosti) Gender Studies jako ředitelka pro styk s veřejností. V roce 2004 – 2006 byla dosazena do funkce ředitelky odboru rodinné politiky na MPSV ČR a v letech 2009 – 2010 vedla odbor rovných příležitostí na MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Od srpna 2010 působila Marksová jako stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD.

2. Prioritní úkoly Michaely Marksové na MPSV

Vzdělání Marksové neodpovídá úplně postu ministryně práce sociálních věcí, ale určitou praxi v této oblasti má, a proto by měla mít profesní předpoklady pro odborné vedení tohoto ministerstva. Její předsevzetí je následující, viz tisková zpráva zde.
- Stabilizovat výplatu sociálních dávek a zahájit činnosti spojené s výběrovým řízením na nového dodavatele systému výplaty sociálních dávek;
- více podporovat rodiny s dětmi;
- prosadit zvýšení minimální mzdy a vyšší valorizaci důchodů
- posílit krajské pobočky Úřadu práce ČR v otázkách aktivní politice zaměstnanosti;
- dokončit přechod financování sociálních služeb na kraje
- stabilizovat úřad – zajistit organizační, personální i technickou stabilizaci resortu“.
A tady jsou její slova:

Michaela Marksová wrote:
Musí se okamžitě začít pracovat na výběrovém řízení na nový systém výplaty sociálních dávek a stabilizovat současný systém provozovaný společností OKsystem. Zaměřit se musíme také na změnu struktury úřadů práce, aby větší prostor dostala aktivní politika zaměstnanosti. Chci posílit okresní pobočky, aby se mohly věnovat i jiné práci než jen výplatě nepojistných dávek.


Michaela Marksová se několik let věnuje otázkám práv a rovných příležitostí mužů a žen, otázkám rodinné politiky, k čemuž publikuje články, účastní se diskusí a vystupuje v médiích. Marksová jako spoluautorka a spoluautorkou několika knih (Na cestě do Evropské Unie: Průvodkyně nejen pro ženy, Rodina a práce – jak je ladit a nezbláznit se). Její ministerské krédo lze shrnout následovně.

Michaela Marksová wrote:
Byla bych velmi ráda, kdybychom v co nejkratší době vyřešili priority přechodu financování sociálních služeb na kraje. Chci se podívat také na otázky minimální mzdy, valorizace důchodů, zaměstnávání lidí. Samostatně bych ráda řešila rodinnou politiku, kam patří vyšší podpora rodin s dětmi a posílení práce s rodinami, aby nedocházelo ke zbytečnému odebírání dětí do ústavních zařízení. Za důležité téma považuji také problematiku sociálně vyloučených osob.

Budeme pozorně sledovat, jaké budou kroky Michaely Marksové. Zda bude mít skutečně sociální cítění a jestli její práce neudělá více škody nežli užitku.