Uzavřená koaliční smlouva ze 13. 12. (text zde) nás zajímá v kapitole 5.3., a to s odkazem na sérii článků o sociálním bydlení, (poslední z nich najdete zde). Citovaná stať koaliční smlouvy se týká důstojných důchodů, podpory rodin s dětmi a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Budoucí vláda České republiky se zavazuje k následujícím krokům.

Koaliční smlouva wrote:

Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb, posílením role plánování jejich rozvoje a víceletým financováním. Podpoříme variabilitu sociálních služeb dle potřeb uživatelů, včetně podpory osob, které pečují o své blízké v domácím prostředí.
Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči.

Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením tak, aby spravedlivě zohledňovala zdravotní stav.

Posílíme terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.

Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok.

Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.

Podpoříme hospicovou péči a narovnání plateb na lůžko v LDN.

Z programových bodů uzavřené koaliční smlouvy vyplývá, že vláda České republiky vzala na vědomí hlas lidí bez domova. Především uskupení "Platforma pro sociální bydlení" upozornila na 4 důležité nedostatky návrhu (viz náš článek) a požaduje nepřijetí současné stávající Koncepci pro sociální bydlení navržené vládou premiéra Jiřího Rusnoka.

Premiér Rusnok začal spolupracovat s odborníky uskupení "Platforma pro sociální bydlení"

Jelikož MMR nebylo zpočátku ochotno jednat s Platformou, ta byla donucena obrátit se přímo na premiéra Jiřího Rusnoka a co nejhlasněji volat po nutnosti vzájemné spolupráce. Premiér v demisi přijal dne 13. prosince zástupce Platformy pro sociální bydlení, která volala po spolupráci a v otevřeném dopise kritizuje a odmítá navrženou Koncepci pro sociální bydlení (viz náš komentář k tomuto dopisu a reakci vlády). Ukázali jsme, že navrhovaná Koncepce neřeší současné problémy lidí bez domova, ale spíše podporuje vznik dalších ubytoven, byznysu s chudobou s následkem dále se šířících ghett a sociálních nepokojů.

Po několika mediálních výzvách, tiskové konferenci a Manifestaci za práva lidí bez domova přijal premiér Jiří Rusnok zástupce Platformy a nařídil MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) společnou diskusi. Jiří Rusnok jednal s mluvčím Platformy, Štěpánem Ripkou a zástupcem Janem Milotou, které oznámil toto.

Jan Milota wrote:
Pan premiér slíbil, že se seznámí s procesem vzniku toho materiálu a dokáže si představit, že jeho vláda nebude tuto Koncepci pro sociální bydlení přijímat, tak aby diskuse mohla probíhat nějakou dobu dál pod záštitou vlády, která přijde.


Rozhovor s Janem Milotou je zde na ČT, od 13. minuty. Štěpán Ripka pro Rádiožurnál říká následující:

Štěpán Ripka wrote:
Mám z toho velmi dobrý pocit, pan premiér byl k nám přátelský, váží si toho, že se věcí zabýváme a slíbil nám, že on sám si prostuduje dokumenty i naše připomínky a zváží, zda by jeho vláda měla ještě schvalovat Koncepci nebo to nechá na další vládu.


V křížové palbě se tedy ocitl náměstek MMR, jehož koncepce chce cpát peníze starostům, a nikoliv rodinám bez domova. Miroslav Kalous se vyjadřuje ke kritizované Koncepci následovně.

Miroslav Kalous wrote:
To, že se v Koncepci neobjevují některé návrhy pana Ripky a Platformy pro sociální bydlení v tom smyslu, že by lidé, kteří jsou dnes bez bydlení, měli dostat bydlení od státu, který by to bydlení měl hradit, to je pravda. Existuje systém prostupného bydlení, existuje systém terénní práce, sociální práce, který ta Koncepce jako taková obsahuje a počítá s posílením role terénní práce, počítá i s posílením investiční podpory v této oblasti. Ale je potřebné mít na paměti velmi významnou skutečnost: sociální bydlení není jenom otázka lidí, kteří nemají kde bydlet, sociální bydlení je systém komplexních nástrojů, kterými stát pomáhá každému, kdo pomoc potřebuje.


Náměstek zahnaný do úzkých je krapet demagogický, proto je třeba uvést jeho výroky na pravou míru. Existuje systém prostupného bydlení a systém terénní práce, realita v praxi je jiná. Uzákoněné prostupné bydlení v současné době prakticky neexistuje, protože zadlužená města na něj nemají prostředky. Pokud by Koncepce počítala „s posílením role terénní práce“, stát by musel zvýšit dotace pro sociální služby, kterými by existence terénních programů znova ožila. Ale u nás došlo k tak velikým škrtům, že mnoho dobře fungujících terénních služeb bylo naopak zrušeno, a ne posíleno. To přece všechno pan náměstek ví, čísla má u sebe kanceláři na stole. Mlžit nestačí, pracovat je třeba.

Jiří Rusnok možná jen manévruje, aby se stal hezkým, a ve skutečnosti nechá řešení sociálního bydlení na novou vládu. Miroslav Kalous by raději měl jít do sebe, méně mlžit a více koncepčně pracovat, a to nikoliv a výlučně s prolobbovanými starosty, ale také se sociálními organizacemi, které se starají o vyloučené občany.